Časopis Myslivost

Září / 2007

Září v honitbě

RNDr. Jiří ZBOŘIL
V září začíná podzim a s ním také hlavní lovecká sezona. Zkracující se den předznamenává začátek jelení říje. V říji lovíme pouze jeleny, lov samičí a mladé zvěře ponechme na pozdější měsíce, abychom nenarušili probíhající „čas lásky“.

Od září začíná doba lovu samičí a mladé srnčí zvěře. Hned od počátku se věnujeme jejímu správnému průběrnému odstřelu. Zvěř není ještě v tlupách, intenzivně se paství a přebarvuje, což nám umožní lepší posouzení věku a chovnosti. Předmětem průběrného odstřelu jsou slabá srnčata. Domněnka , že zvěř do listopadu vyroste a budeme z ní mít více zvěřiny, je mylná. Mnohé odborné práce dokazují, že dochází zejména k nárůstu kostní hmoty atd., ale vlastní přírůstek zvěřiny je minimální.
Září dále můžeme využít k dokončení plánu lovu srnců a věnujeme se průběrnému odstřelu daňků, jelenů sika a muflonů. Měsíčných nocí na strništích a loukách využijeme k odstřelu černé zvěře. Po sklizni většiny atraktivních obilovin je předpoklad, že se černá zvěř bude koncentrovat u kukuřičných lánů, v nichž budou pochopitelně vznikat škody. Pokusme se tedy ve spolupráci se zemědělskými společnostmi podniknout takové kroky, které by mohly vést k efektivnějšímu lovu a zmírnění škod (průseky, obsečení od lesa atd.).
Začátek podzimu s sebou přináší období péče o zvěř. V honitbách zkontrolujeme stav zařízení k přikrmování zvěře, eventuálně zvážíme jejich přemístění či vybudování nových. Zejména v lesních honitbách, ve vztahu k nově vysázeným kulturám a těžebnímu plánu, je potřeba vzájemné dohody s držitelem honitby.
V září se rozpadají hejnka bažantů a kohouti se toulají po krajině. Včasným přikrmováním zabráníme jejich rozptylu mimo honitbu. Nepodceňujme to, vždyť příští měsíc začínají hony! Spárkaté zvěři postupně začínáme předkládat jadrná krmiva, neboť vytvoření tukových zásob je základním předpokladem pro přečkání zimy. V září můžeme nasbírat žaludy a kaštany. Pro zvěř jsou to energeticky velmi bohaté a zejména přirozené plody, které bude z krmelců ráda brát.
Začínají první hony na divoké kachny. Jedná se o první společné lovy po dlouhé přestávce. Buďme tedy opatrní při manipulaci i vlastní střelbě. Upřímně - kolikrát jsme od posledních honů drželi v rukou brokovnici?! Proto nejsou od věci cvičné střelby a trénink na asfaltové terče. Nejedná se jen o umění střílet, ale zejména o automatismus bezpečného zacházení se střelnou zbraní.
Myslivecký hospodář připraví organizaci společných honů na bažanty, vede evidenci ulovené zvěře, vydaných povolenek, plomb a lístků o původu zvěře. Věcně a místně příslušnému orgánu státní správy myslivosti podává hlášení.

vychází v 7:40 a zapadá v 16:46 vychází v 9:38 a zapadá v 20:30 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...