Časopis Myslivost

Prosinec / 2010

X. Memoriál MVDr. Josefa Kuhna

Myslivost 12/2010, str. 124  Pavel Horák
X. Memoriál MVDr. Josefa Kuhna
Jubilejní desátý ročník Memoriálu MVDr. Josefa Kuhna se odehrál ve dnech 18. – 19. září letošního roku na Mladoboleslavsku. Centrem všeho memoriálového dění se stala obec Vlkava, kde v místním KD probíhala jednak přejímka psů, losování, ale i společenský večer a slavnostní vyhlášení výsledků.
Tato nejvyšší klubová soutěž je, jak již název napovídá, pořádána k uctění památky MVDr. Josefa Kuhna, jedné z největší chovatelských a funkcionářských osobností v historii Klubu chovatelů českých fousků. MVDr. J. Kuhn se narodil 31. ledna 1902 v Kašovické myslivně u Tábora. Dětství tak prožil obklopen přírodou a zvířaty, což bezesporu určilo jeho budoucí profesní dráhu, když v roce 1927 absolvoval Vysokou školu veterinární v Brně. Po návratu ze studií působil v rodném kraji jako městský a praktický veterinární lékař. Během své činnosti se setkával s řadou aktivních chovatelů a organizátorů chovu českých fousků. Tato setkání v něm probudila lásku k našemu jedinému plemeni ohařů a záhy se zařadil nejen mezi jeho aktivní chovatele a propagátory, ale vynikal též na poli organizačním a publikačním. Po smrti Františka Housky se ujal funkce hlavního poradce chovu, kterou vykonával v letech 1961-1973. Mezi jeho hlavní zásluhy patří podíl na mezinárodním uznání plemene a položení základů liniové plemenitby. Své celoživotní zkušenosti z chovatelské a funkcionářské činnosti předal dalším generacím fouskařů v podobě Monografie českého fouska vydané v roce 1977. Životní pouť MVDr. J. Kuhna se uzavřela 25. března roku 1978. K uctění jeho odkazu byla poprvé v roce 1984 uspořádána Soutěž MVDr. J. Kuhna zahrnující původně pouze polní a vodní práce. Od roku 1992 je pak v dvouletých odstupech organizován Memoriál MVDr. J. Kuhna, všestranná mezinárodní soutěž pro všechna plemena hrubosrstých ohařů se zadáváním titulů CACIT a CACT.
Na pořadatelství letošního ročníku se podílela Středočeská pobočka Klubu chovatelů českých fousků ve spolupráci s Českomoravskou mysliveckou jednotou o.s., Okresním mysliveckým spolkem Mladá Boleslav a společností Zámek Loučeň, a.s.. Pro vlastní soutěž byly organizátory vybrány odpovídající terény, které byly dostatečně zazvěřeny divokou zvěří. Disciplíny velkého pole se odehrávaly v honitbě MS Květník Charvátce, vodní práce a malé pole v honitbě MS Mezilesí Čachovice a lesní práce v honitbě Vojenských lesů a statků ČR, s.p., divize Mimoň - Lesní správy Lipník.
Sluncem zalité sobotní ráno bylo svědkem oficiálního zahájení memoriálu, které proběhlo v areálu Zámku Loučeň, jehož vznešenost důstojně dokreslovala atmosféru těchto slavnostních chvil. Úvodní slovo přednesl Josef Valach, ředitel memoriálu a předseda OMS Mladá Boleslav. Součástí zahajovacího ceremoniálu bylo předání mysliveckých vyznamenání „Za zásluhy o myslivost“ II. a III. stupně těm členům KCHČF, kteří se významným způsobem podíleli na rozvoji chovu českých fousků.
Představení rozhodcovského sboru složeného ze zkušených klubových rozhodčích se ujal Ing. Jaromír Dostál, DrSc. V těchto okamžicích nikdo z přítomných netušil, že je to pro mnohé poslední příležitost k setkání s tímto fouskařem tělem i duší, jehož životní pouť se za několik málo dní uzavře…
Startovní listina X. Memoriálu MVDr. J. Kuhna čítala celkem 21 psů (dvacet českých fousků a jeden německý drátosrstý ohař). Vedle tuzemských vůdců se soutěže zúčastnili také zástupci Holandska a Německa.
Po oficiálním zahájení memoriálu již nic nebránilo odjezdu do honiteb. Již první výkony psů při přinášení lišky přes překážku naznačily, že tato disciplína podstatně zamíchá výsledkovou listinou. Řada vůdců podle svých vlastních slov své svěřence nepoznávala, neboť většina psů vzala lišku dosti neochotně a až po delším ověřování. Několika psům liška dokonce při přeskakování spadla do příkopu. Podtrženo a sečteno, v případě pěti startujících znamenalo pochybení na ohrádce zařazení do nižší ceny, než by odpovídalo jejich celkovému bodovému zisku. Samozřejmě, jak to již v takových případech bývá, se mezi vůdci i přihlížejícími diváky rozpoutala debata, zda liška nebyla moc těžká nebo zda nějak divně „nevoněla“. Na druhou stranu zde byly k vidění vyloženě chuťové práce, jako tomu bylo třeba v případě pozdější vítězky Asty z Lovčických tarasů. Tato postavou drobnější fenka se po přeskočení příkopu bez rozpakování vrhla k lišce a bez průtahů ji přinesla. Každopádně je nutné zdůraznit, že všichni startující měli stejné podmínky, se kterými se popasovali někdy více, jindy méně úspěšně.
Průběh lesních prací byl jednoznačně ovlivněn právě vrcholící houbařskou sezonou. Počet návštěvníků neřízeně se pohybujících v lesních porostech byl opravdu velký a někteří jedinci se museli dokonce vyrovnat s takovými situacemi, jako byla desítka lidí provádějící samovýrobu dřeva v okolí konce vlečky se zajícem. Takové situace se i při nejlepší vůli dají jen těžko nacvičit. Pak již vůdci zbývá jen spolehnout se na dobrou nervovou soustavu svého svěřence a jeho chuť dokončit disciplínu za každou cenu.
Práce na malém poli a ve vodě se konaly pouze několik málo stovek metrů od sebe. Dohledávky pernaté i srstnaté zvěře probíhaly v nestejnorodém porostu pod chvílemi poměrně silným větrem, což řadě psů činilo velké problémy. Čas dohledávek tak dosahoval spíše několika minut než desítek vteřin a pro dva psy znamenaly dohledávky konec nadějí na úspěšné dokončení memoriálu.
Terény vybrané pro vodní práce plně odpovídaly náročnosti soutěže, ale nebyly nijak záludné, a tak dobře připraveným psům nečinilo žádné obtíže dostáti požadavkům zkušebního řádu.
Velké pole se zkoušelo v bohatě olistěných porostech cukrovky, které byly poměrně dobře zazvěřeny zejména zaječí zvěří. Počet kusů drobné zvěře, které měly jednotlivé skupiny psů v přidělených porostech k dispozici, tak trochu závisel na zkouškovém štěstí. Psům v některých skupinách trvalo poměrně dlouho, než přišli do kontaktu se zvěří a mohli prokázat kvalitu nosu, vystavování a postupování. V jiných skupinách psi během pár úvodních minut společného honu narazili na větší počet zajíců. To byla pro některé z nich náročná zkouška ovladatelnosti. Jediný zástupce německých drátosrstých ohařů v této situaci propadl lovecké vášni a byl svou vůdkyní ze soutěže odvolán.
Pokud je disciplína „Společný hon“ zkoušena v porostech řepy, bývá smutným pravidlem, že alespoň jeden z účastníků doplatí na záludnost dohledávky střelené zvěře v těchto podmínkách. Při letošním memoriálu si svůj kalich hořkosti až do dna vypil zkušený vůdce Jiří Černý. Jeho Aida z Rohatecké slatiny sice v husté řepě střeleného bažanta dokázala dohledat, ale bohužel až po vypršení časového limitu.
Z celkového počtu 21 startujících psů se podařilo úspěšně dokončit memoriál 15 jedincům. Z tohoto počtu se pět psů umístilo v první ceně, dva ve druhé a osm ve třetí. Až na jednu výjimku byly důvodem hodnocení psů v nižší ceně nesplněné limitní známky v některé disciplíně. V pěti případech se jednalo o přinášení lišky přes překážku a po jednom o  práci na barvě, ochotě v práci na hluboké vodě a přinášení pernaté zvěře.
Celkovou vítězkou memoriálu se stala fena Asta z Lovčických tarasů chovatele a vůdce Ing. Jaroslava Novotného (496 b., I. cena, CACT, nejlepší práce v lese). Vítězná fena bohužel nepřišla při vodní práci do kontaktu s živou kachnou, a proto jí nemohl být zadán titul CACIT. Svým výkonem si však téměř s jistotou zajistila účast v nominační soutěži pro Memoriál Richarda Knolla v roce 2011. V této souvislosti je dobré připomenout, že dva sourozenci uvedené feny se účastnili nominační soutěže v letošním roce.
Na druhém místě se umístil Fero z Přerovska pod vedením Suchánka Aleše (482 b., I. cena, r. CACT, nejlepší ohrádka). Třetí příčka patřila Ajaxovi z Vobícek se ziskem 472 b. v I. ceně (vůdce Fanta Luděk). Ocenění za nejlepší práci v poli si odnesla Jáša z Kobeřic (466 b., III. cena, vůdce Glauder Zdeněk) a za nejlepší práci ve vodě Argo z Jemčinských dubů (473 b., I. cena, vůdce Rusek Martin).
Ačkoli lze X. memoriál MVDr. Josefa Kuhna hodnotit jako úspěšnou akci, nelze se nezastavit nad některými jeho stinnými stránkami. Byla to především nečekaně malá účast diváků v koroně a některé menší nedostatky v organizaci, které se ale pořadatelé snažili vždy na místě odstranit.
Závěrem nezbývá než poděkovat všem, kteří se jakoukoli měrou podíleli na přípravě a zajištění memoriálu. Stejné díky patří mysliveckým sdružením Květník Charvátce a Mezilesí Čachovice a Vojenským lesům a statkům ČR, s.p., divize Mimoň - Lesní správa Lipník, které propůjčily své honitby pro zkoušení psů a společnosti Zámek Loučeň, a.s., jež nám umožnila nejen slavnostní zahájení memoriálu v areálu svého zámku, ale i ubytování pro všechny rozhodčí a další zájemce, především z řad zahraničních návštěvníků. V neposlední řadě pak patří poděkování i všem sponzorům, bez kterých v současné době nejde žádnou podobnou soutěž organizovat.
Na úplný závěr si již nyní dovoluji pozvat všechny fouskaře, ale i ostatní fandy lovecké kynologie, na 54. Memoriál Františka Housky, který se bude konat v příštím roce na Litoměřicku.
 
Pavel HORÁK
Středočeská pobočka KCHČF
                                           
vychází v 5:01 a zapadá v 20:53 vychází v 2:06 a zapadá v 11:56 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...