Časopis Myslivost

12 / 2011

Dálkoměrné přístroje Zeiss

Myslivost 12/2011, str. 42  ® Dr. Ing. Jiří HANÁK
Lovecké situace a nutné vzdálenosti střelby, které se vymykají dříve obvyklým kratším vzdálenostem, vyvolávají potřebu přesného zamíření vzhledem ke vzdálenosti a balistické dráze střely. Pouhý subjektivní odhad vzdálenosti je značně nepřesný a následná výšková korekce záměrného bodu už je potom zcela nepřesná s výsledkem chybené rány. Z toho důvodu většina myslivců na delší vzdálenosti prostě nestřílí, což je třeba ocenit jako správný myslivecký a etický přístup, ale dnešní ráže a náboje mají značné rezervy ve výkonu a přesnost moderních střel a zbraní je vysoká i na velké vzdálenosti a je tedy škoda schopnosti zbraně a munice nevyužít.

Využití dobrých vlastností zbraně a nábojů na větší vzdálenosti má ovšem několik podmínek a předpokladů. Tím základním je přesné určení vzdálenosti a znalost balistiky náboje k potřebné výškové korekci zamíření. K tomu přistupuje samozřejmě střelecká disciplína a zručnost myslivce, sebekritické zhodnocení vlastních střeleckých schopností a při střelbě samotné dodržení všech zásad pro přesné zamíření a jistotu výstřelu.

Důkazem toho, že potřeba střelby na velké vzdálenosti je objektivní nutností dnešní myslivosti, a také se prakticky na tyto vzdálenosti loví, je fakt, že všechny renomované firmy zabývající se výrobou loveckých optických přístrojů vyrábí a na trhu nabízí různé varianty přístrojů pro měření vzdálenosti.

Dokonce lze bez přehánění konstatovat, že dálkoměrné přístroje v různých modifikacích jako samostatné přístroje nebo v kombinacích s dalekohledy nebo i puškohledy prodělávají výraznou konjunkturu. Dálkoměr, ať samostatný nebo vestavěný, je vynikajícím pomocníkem při lovu v polích, na strništi, v jetelině, na horách, loukách, pláních a dalších běžných přírodních podmínkách, kde nejsou pomocné opěrné body pro odhad vzdálenosti. S tímto pomocníkem se lov stává jistější a úspěšnější, a tak není divu, že se mezi myslivci dálkoměry lavinovitě rozšiřují. Dálkoměr také nepřímo poskytne vyšší uspokojení z lovu, kdy se zdaří krásná rána „na daleko“, na kterou myslivec potom vzpomíná řadu let.

 

Do programu produkce přístrojů pro určování vzdálenosti a příslušné balistické korekce vstoupil také renomovaný výrobce jedněch z nejlepších optických přístrojů světa, německá firma Zeiss.

Zeiss nabízí hned všechny varianty konstrukčních řešení dálkoměrů. Samostatný přístroj nebo vestavěný v puškohledu, případně v dalekohledu.

 

Samostatný dálkoměr

Začněme samostatným dálkoměrem. Samostatný dálkoměr je ve skutečnosti přístroj „tři v jednom“. Monokulární dalekohled, laserový měřič vzdálenosti a balistický kalkulátor. Kromě dálkoměrného procesoru se sestává z optické soustavy o parametrech 8 x 26. Jedná se ve skutečnosti o jednookou obzorku, která dobře poslouží i k pozorování a obeznávání zvěře za dobrých světelných podmínek plného dne. V takových případech nemusíme nosit druhý těžký dalekohled, ale můžeme využít optiku v dálkoměru. To je vhodné například při běžné obchůzce honitbou, kdy je dobré si třeba změřit vzdálenost signifikantních bodů od loveckého chodníčku, například stromů, keřů a dalších markantů pro pozdější rychlé rozhodování. Přitom, když třeba potkáme srnce, můžeme jej snadno s optikou 8 x 26 „přečíst“. Určitou nevýhodou samostatného dálkoměru jsou jeho rozměry 10 x 13 cm, hmotnost je korektních 310 g.

Další skvělá vlastnost dálkoměru vychází z potřeby nejen změření vzdálenosti, ale také v potřebě a možnosti stanovení příslušné výškové korekce záměrného bodu, tedy posunu směrem nahoru, příp. dolů, podle balistické charakteristiky náboje. K tomu je potřeba buď s sebou nosit balistickou tabulku, nebo si výškové odchylky v jednotlivých vzdálenostech pamatovat, což určitě není pohodlné, jednoduché a ani spolehlivé. Zeiss to uživatelům výrazně usnadňuje tak, že balistický kalkulátor je rovnou součástí dálkoměru. Před použitím dálkoměru lze jednoduše vybrat z několika balistických programů podle používané munice a nastřelení zbraně na 100 m, příp. na ONV. Po aktivaci přístroje jedním zmáčknutím ovládacího tlačítka se ukáže na červeném, jasně zřetelném displeji naměřená vzdálenost a následně automaticky velikost potřebné výškové korekce.

Kombinaci dálkoměru s balistickým kalkulátorem považuji za vynikající řešení, které usnadní celý proces přesného zamíření a odstraňuje stres, který by vzniknul v nejistotě a přemýšlení o balistické korekci nebo nekorekci. Zkrátka, vím co je nutné a je to na mně.

 

Vestavěný dálkoměr v puškohledu

Jiným řešením je vestavěný dálkoměr v puškohledu, tedy řešení, kdy po aktivaci přístroje a zamíření na zvěř změříme její vzdálenost. Toto je řešení vhodné pro operativní situace, kdy nechceme nosit další přístroj nebo tehdy, když očekáváme, že nebudeme mít příliš času k obeznání zvěře dalekohledem, změření vzdálenosti, vyhodnocení korekce a k samotnému zamíření. Dálkoměr v puškohledu tedy celý proces výrazně zjednoduší a urychlí, je to řešení velmi flexibilní.

Dílčí nevýhodou je poněkud vyšší hmotnost, u varianty 3 – 12 x 56 asi 995 g, u varianty 2,5 – 10 x 50 asi 926 g. Dosah měření je 999 m, zaměřovací osnova je umístěna v druhé zobrazovací rovině, což znamená, že se změnou přiblížení se mi velikost záměrné osnovy a záměrného prvku nemění. Mám tedy vše, co potřebuji pro jemné, rychlé a přesné zamíření.

Puškohled je standardně vybaven balistickou věžičkou ASV pro provedení velmi rychlé korekce záměru v logice k určené vzdálenosti. Mířím proto tedy vždy na optimální bod záměru.

Puškohledy s dálkoměrem využívají nejdokonalejší optickou soustavu Victory, celé označení je Victory Diarange RF.

 

Vestavěný dálkoměr v triedru

Poslední variantou, nikoliv však poslední z hlediska významu, je vestavěný dálkoměr v triedru. Toto je řešení kompaktní a pohodlné, kdy při pozorování si mohu pohotově změřit i vzdálenost pozorovaného objektu. Samozřejmě i zde je vestavěn balistický kalkulátor nastavitelný podle balistické charakteristiky používaného náboje a nastřelení zbraně.

Dálkoměr je vestavěn do triedru řady Victory, tedy produktové řady s nejvyšší kvalitou optické soustavy a s použitím prvků, jejichž sklovina obsahuje fluoridy, které zvyšují přesnost a brilanci obrazu, s propustností světla až 95 %.

Dalekohledy s dálkoměrem s označení Victory Rangefinder jsou nabízeny s parametry 8 x 45 RF, 10 x 45 RF, 8 x 56 RF a 10 x 56 RF.

 

U puškohledů, dalekohledů i dálkoměrů je samozřejmostí povrchová ochrana čoček LotuTec®, která zabraňuje smáčení vodou a omezuje znečištění vnějších stran krajních čoček okuláru a objektivu. Efektem lotosového listu kapky vody a případné nečistoty sklouzávají, odskakují od povrchu čoček. Přístroje jsou tak snadno a efektivně použitelné i v dešti, zde je také samozřejmostí celková vodotěsnost přístroje.

 

Praktický test

V rámci testu jsme zkoušeli samostatný dálkoměr 8 x 26 PRF a dále dálkoměr v kombinaci s dalekohledem Victory RF 10 x 56. Oba přístroje uspěly na výbornou. U samostatného dálkoměru se potvrdila možnost jeho použití i jako obzorky, kterou jsme použili jak k loveckým účelům, tak i při turistice.

Dalekohled s dálkoměrem, zejména ve variantě s parametry 10 x 56, se osvědčil jako zcela univerzální. Dalekohled posloužil pro dokonalé pozorování za všech světelných podmínek, v noci a ve dne bylo možné velmi pohotově, při jediném pohledu na pozorovaný cíl, po aktivaci jedním stlačením ovládacího prvku změřit vzdálenost i stanovit balistickou odchylku.

Ocenili jsme kvalitu obrazu a jeho brilanci typickou pro přístroje Zeiss a přesnost i rychlost stanovení hodnot. Zejména ale překvapivě nízkou hmotnost, která je u přístroje 8 x 56 RF a 10 x 56 RF pouhých 1150 g. Zde je konkrétní výsledek neustálé inovace produktů Zeiss, poprvé zde bylo totiž tělo obou přístrojů vyrobeno ze slitiny, kde převládajícím prvkem je magnézium.

 

Zeiss představuje svými dálkoměrnými přístroji takovou šíři nabídky, kterou nenabízí žádný jiný výrobce. Jsou produkovány ve třech základních uživatelských variantách, obvykle v provedení „tři v jednom“, tzn. optický přístroj, laserový měřič vzdálenosti a kalkulátor pro stanovení balistické odchylky. U puškohledu Victory Diarange je toto nahrazeno balistickou věžičkou ASV, která přizpůsobí nastavení záměrné osnovy konkrétní vzdálenosti střelby.

Parametry této nabídky jsou zdůrazněny nadstandardně vysokou „Zeiss kvalitou“, můžeme říct, že firma Zeiss opět ukázala své prvenství a neustálou touhu po inovaci své produktové nabídky. Především dokonalé optické parametry s elektronikou umožňující nejen změření vzdálenosti, ale i stanovení přesné balistické korekce, činí přístroje Zeiss prvořadým favoritem na trhu.

® Dr. Ing. Jiří HANÁK

vychází v 7:49 a zapadá v 15:58 vychází v 16:21 a zapadá v 7:49 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...