Časopis Myslivost

12 / 2011

MIKROP ČEBÍN, a. s. - výživa a krmení pro lesní zvěř

Myslivost 12/2011, str. 90 
I když je už čas podzimních naháněk a honů, vrátíme se v čase do doby pozdního jara, a to k výstavě Natura Viva 2011 v Lysé nad Labem. Při prohlídce jednotlivých expozic jsme se zastavili u tradičního vystavovatele na této výstavě, společnosti z jižní Moravy - MIKROP ČEBÍN, a. s. V expozici této společnosti, která se zabývá výživou hospodářských zvířat, jsme se seznámili s majitelem Josefem Mojžíšem. Jeho láskou je totiž myslivost a jak to tak v životě chodí, seznámil nás jiný, nadšený myslivec a obchodní partner časopisu, Vladimír Wimmer, výrobce posedů z Příbramska. Majitel MIKROPu totiž oceňuje kvalitu posedů „od Wimmerů“, naopak ve středočeské honitbě pan Wimmer využívá krmiva dovážená z jižní Moravy.

 

 

Pane řediteli, můžete nám detailněji prozradit propojení firma – myslivost, jste jistě tou hlavní osobou…

Narodil jsem se v hájence a s dědou už od mala chodil po lese. Pohyb v přírodě je ve mně pevně zakořeněn a aktivní myslivost a rybaření jsou pro mě relaxem v dnešní době pracovního vytížení a stresu. Naše společnost vyvíjí, vyrábí a distribuuje minerálně-vitaminová doplňková krmiva, premixy a krmné směsi pro všechny druhy a kategorie hospodářských zvířat. Ve svých řadách má společnost špičkové odborníky - specialisty na výživu zvířat. A protože jsou mezi nimi aktivní myslivci, kteří jsou ve svých mysliveckých sdruženích hospodáři i řadoví členové, vznikla myšlenka aplikovat moderní výživu i do krmení lesní zvěře. Takže nejen já, ale i více našich zaměstnanců má zelenou krev a rádi pro myslivce a zvěř přinášejí něco nového.

 

Jak vznikaly výrobky pro myslivce?

Vznikaly postupně podle potřeby jednotlivých subjektů, jako jsou obory, farmové chovy i jednotlivá myslivecká sdružení. Surovinová základna pro výrobu je široká, podnik vyrábí ročně dvacet tisíc tun výrobků, obrat je 600 milionů Kč, nabízíme stovky receptur krmiv, máme na vysoké úrovni laboratoř na chemické analýzy krmiv, takže v tomto oboru máme na trhu dominantní zastoupení. Výrobky před uvedením na trh se zkouší v honitbách mysliveckých sdružení. Já sám mám zkušenosti s aplikací výrobků v honitbě, kde jsem členem a hlavně u srnčí zvěře za sedm let zkrmování jsou výsledky nejenom trofejové, ale i posuny celkového výživného a zdravotního stavu zvěře obdivuhodné. Naši specialisté jsou schopni na základě posouzení úživnosti honitby, analýzy objemových a jadrných krmiv, které jsou v dané honitbě k dispozici, vytvořit optimální krmnou dávku pro jednotlivé druhy lesní zvěře.

 

Kdo jsou Vašimi hlavními zákazníky v oboru myslivost?

Portfólio zákazníků je velmi široké. Základem jsou jednotlivá myslivecká sdružení, která odebírají výrobky hlavně pro srnčí zvěř. Dalším velkým subjektem jsou i některé okresní myslivecké spolky, které odebírají pro svoje sdružení na okrese hlavně medikované krmivo pro zvěř. Pak to jsou obory různých velikostí, od malých, které můžeme nazvat obůrkami s několika kusy daňků nebo muflonů, až po velké, několika set hektarové obory s řádově stovkami kusů zvěře, hlavně daňčí, mufloní a vysoké. Mezi naše zákazníky patří i Lesní závod s intenzivním mysliveckým hospodařením a na Slovensku, kde má společnost také svoje zastoupení, to jsou obory a Vojenské lesy a majetky s chovem trofejových jelenů ve volnosti.

 

Můžete čtenářům více přiblížit Váš sortiment výrobků pro lesní zvěř?

Velmi rád, ale tuto otázku Vám plně zodpoví vedoucí oddělení Hobby sortimentu, pod které patří i krmiva pro zvěř, Ing. Ivan Kováč.

 

Ve svém Hobby programu společnost nabízí široký sortiment výrobků pro drobnochovatele, chovatele koní, sportovní rybáře a v nemalém podílu i ucelenou řadu výrobků pro lesní zvěř. Ta v sobě zahrnuje kompletní doplňková krmiva a bílkovinné koncentráty v granulované formě, minerální krmiva, medikovaná krmiva a lizy pro spárkatou zvěř, zajíce a bažanty. Všechny výrobky se skládají z kvalitních a chuťově atraktivních surovin. Slouží k udržení dobrého výživného a zdravotního stavu a ke zlepšení kvality a bodové hodnoty trofejí spárkaté zvěře.

Základním výrobkem v inovovaném sortimentu je LZ – Parožení. Je to doplňková granulovaná směs pro spárkatou přežvýkavou zvěř. Zvěři se začíná předkládat už 4 až 6 týdnu před shazováním paroží a po celou dobu parožení v dávce 0,25 - 1,50 kg na kus a den podle druhu zvěře. Podávání této směsi zlepšuje u trofejové zvěře délku a hmotnost paroží, u březích samic příznivě ovlivňuje hmotnost plodu a u narozených mláďat jejich životaschopnost.

Granulovaný bílkovinný koncentrát BK – LZ Srnec je určen pro srnčí zvěř. Zkrmuje se smíchaný v poměru 1:4 s celým, popř. mačkaným ovsem nebo ječmenem. Takto vytvořenou směs můžeme předkládat srnčí zvěři už od konce září v množství 0,25 - 0,4 kg na kus a den. Směsí krmíme až do konce ledna, v případě nepříznivého počasí (vysoká sněhová pokrývka, silné mrazy) i déle. Po dlouholetých dobrých zkušenostech v mnoha mysliveckých sdruženích s touto směsí, správným způsobem krmení a následně správným průběrným odstřelem nejenom samčí zvěře, mají myslivci ve svých honitbách opravdu kvalitní a zdravou populaci srnčí zvěře.

Granulovaný bílkovinný koncentrát BK – LZ Daněk je určen pro daňčí a jelení zvěř. Obsahuje by-passový protein pro dosažení vyššího nárůstu parožní hmoty. Koncentrát se míchá v poměru 1:3 s celým, popř. mačkaným ovsem nebo ječmenem. Touto směsí se krmí daňčí zvěř v době parožení od března do počátku srpna v množství 0,8 - 1,2 kg na kus a den. U jelení zvěře je to od poloviny ledna do poloviny července v množství 1,5 - 2,5 kg na kus a den.

Specialisté společnosti Mikrop Čebín, a. s. pro výživu zvěře po zkušenostech v oborních chovech, ale i ve volných honitbách, jsou schopni sestavit celoroční přikrmování zvěře na základě místních podmínek (velikost a úživnost lokality, počet krmných míst pro zvěř, potravní možnosti chovatele, atd)

Granulovaný bílkovinný koncentrát BK – LZ Muflon určený pro mufloní zvěř obsahuje by-passový protein a aminokyselinu metionin pro dosažení větších délkových nárůstů toulců. Koncentrát smíchaný v poměru 1:2 s celým, popř. mačkaným ovsem nebo ječmenem vytvoří směs, která se dávkuje v množství 0,4 - 0,6 kg na kus a den. Směs můžeme podávat celoročně, ale hlavně v jarním období.

Dalšími granulovanými výrobky v nabídce jsou kompletní krmné směsi. Jsou vyrobeny hlavně pro chovatele, kteří nedisponují vlastním obilím a nemají časové, technické a personální možnosti míchat si krmné směsi sami. Právě pro ně specialisté pro výživu zvěře vytvořili směsi KS Srnec, KS Daněk a KS Muflon. Už z jejich názvu je zřejmé, pro jakou zvěř jsou určeny. Podávají se ve stejných dávkách a obdobích, jako směsi vytvořené z bílkovinných koncentrátů.

Zajímavým produktem z řady granulovaných krmiv je Pekto-Plus, který je určen hlavně pro zvěř srnčí do honiteb, kde je pěstována řepka ozimá a v období přechodu ze zimního krmení na pastvu předchází dietetickým a zdravotním poruchám u zvěře. Obsahuje hlavně kvalitní vlákninu a míchá se v poměru 1 : 10 - 5 s ovsem nebo mačkaným ječmenem. Pro správné působení krmiva je nutný dostatečný počet krmných míst v honitbě, aby byl zaručen přísun této směsi i slabším jedincům.

Další, nedílnou součástí výživy lesní zvěře jsou minerálně-vitaminové směsi. Slouží k doplnění krmných dávek o minerální látky a vitamíny. Svým obsahem makroprvků (vápníkem, fosforem, sodíkem, hořčíkem) a obsahem mikroprvků (mědí, železem, manganem, zinkem, jodem, kobaltem, selenem) a vitamíny A, D, E a B, splňují směsi nejvyšší nároky na dnešní moderní výživu.

MIKROP ČEBÍN, a. s. vyrábí několik druhů těchto směsí. V první řadě je to směs Mikros LZ. Tato směs je určena chovatelům, kteří si mají možnost vyrábět krmné směsi sami. Minerálně-vitaminová směs se přidává v objemu 7 % do krmné směsi sestavené například z 13 % sojového šrotu a 80 % obilí.

Minerálně-vitaminová směs pro spárkatou zvěř Mikros LZ Plus je základní směsí, která se přímo přidává a mícha s jádrem. Dávkování je od 25 g až po 110 g na kus a den podle druhu zvěře. Je dobře osolena a ochucena anýzem, kvůli atraktivitě pro zvěř. Je zvěří velice dobře přijímána.

Důkazem o neustálé komunikaci s našimi zákazníky, chovateli a myslivci, o výživě a potřebách jimi chované zvěře jsou výrobky LZ-Jelen, LZ-Daněk a LZ-Daněk S. Tyto minerálně-vitaminové směsi byly vyrobeny právě na základě výzkumu a požadavků chovatelů velkých obor daňků a muflonů, a v jednom případě i jelenů chovaných ve volnosti. Po jejich úspěšném zavedení do systému přikrmování v daných lokalitách, byly tyto směsi zařazeny do sortimentu i pro ostatní chovatele.

Velmi důležitým produktem ze sortimentu výrobků pro lesní zvěř jsou medikované granulované směsi pro spárkatou zvěř. Přípravek WILD MIX obsahuje léčivo CERMIX premix ad us. vet. s účinnou látkou ivermektin. U spárkaté přežvýkavé zvěře působí proti oblým červům zažívacího traktu a plic, proti podkožní a nosohltanové střečkovitosti, zákožkám svrabovým a vším.

Přípravek WILD MIX-2 obsahuje léčivo RAFENDAZOL premix ad us. vet. s účinnou látkou rafaxanidum a mebendazolum. Má širokospektrální účinek proti oblým červům zažívadel a plic, proti motolicím a nosohltanové střečkovitosti a je určen do oblastí s výskytem motoličnatosti. Směsi se vyrábí v balení 10 kg. Jejich výhodou je snadná aplikace bez nutnosti dalšího míchaní s jadrným krmivem.

O kvalitě a účinnosti těchto dvou medikovaných směsí se každoročně, už několik let, přesvědčují myslivci a chovatelé z několika okresních mysliveckých spolků, desítky mysliveckých sdružení a obor.

Ze sortimentu výrobků, které MIKROP ČEBÍN, a. s. v tomto segmentu nabízí, zbývá zmínit ještě několik typů minerálních lizů, které slouží zvěři k doplnění minerálních látek. Jsou ve více formách, a to jako lizové kostky, lizy ve vaničkách a jako instantní lizy, které se smíchají s vodou a nechají ve vhodných nádobách nebo ve vydlabaném pařezu vytvrdnout.

Děkuji za rozhovor –kas-

vychází v 7:18 a zapadá v 16:12 vychází v 22:52 a zapadá v 13:17 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...