Časopis Myslivost

12 / 2011

Možnost členství v ČMMJ, včetně pojištění, ZDARMA!

Myslivost 12/2011, str. 9  Jaroslav Kostečka
Dne 2. září 2011 na svém zasedání rozhodla Myslivecká rada ČMMJ o zavedení nové formy členského průkazu člena ČMMJ. Po poměrně obsáhlých jednáních s nadnárodní bankovní společností Citibank jsme vzájemně dospěli k dohodě o spolupráci při vydávání nových členských průkazů členů ČMMJ, které budou zároveň i zlatou kreditní kartou Citibank.

Na podzim tohoto roku a na jaře příštího roku bude v časopise Myslivost, na webových stránkách ČMMJ i prostřednictvím OMS ČMMJ a Sekretariátu ČMMJ probíhat informační kampaň k možnosti získání této zlaté kreditní karty s mnoha výhodami. Jak jsem již uvedl, tato karta bude zároveň i členským průkazem člena ČMMJ a dokladem o povinném a úrazovém pojištění při výkonu práva myslivosti.

Vzhledem k tomu, že v následujícím období budete podrobně seznamováni s konkrétními kroky k možnosti získání nového členského průkazu, uvedu pouze základní informace.

Prioritní výhodou aktivního využívání nového členského průkazu, resp. zlaté kreditní karty, bude členství v ČMMJ a tudíž i povinné a úrazové pojištění při výkonu práva myslivosti v České republice a v zemích Evropské unie zdarma!

Všichni členové ČMMJ, kteří podle bankovních pravidel dosáhli 21 let a nepřekročili 70 let věku a splňují další podmínky stanovené Citibank – například nejsou v registru dlužníků apod. a uhradí členství v ČMMJ na tři roky – počínaje datem 1. ledna 2012, si budou moci požádat o vydání nového členského průkazu ČMMJ. A to nejlépe prostřednictvím OMS ČMMJ nebo přímo na pobočce Citibank, popř. pomocí stanoveného telefonního čísla.

Pokud se domluví dva a více žadatelů nebo třeba členové mysliveckého sdružení, honebního společenstva, zaměstnanců u jednoho zaměstnavatele apod., dostaví se na zvolené místo a v dohodnutém čase pracovník Citibank a pomůže žadatelům vyplnit žádosti o vydání zlaté kreditní karty, resp. nového členského průkazu. Pracovník Citibank provede kontrolu občanského průkazu a stávajícího průkazu člena ČMMJ, ve kterém musí být razítkem a podpisem potvrzeno uhrazené členství v ČMMJ minimálně na tři roky, počínaje rokem 2012. K žádosti přiloží též aktuální fotografii (formát jako na občanský průkaz), která bude přetištěna na nový členský průkaz.

Po splnění všech základních postupů, obdrží člen ČMMJ poštou nový členský průkaz, který bude zároveň aktivní zlatou kreditní kartou Citibank použitelnou při všech finančních transakcích. Po prvním použití této kreditní karty Citibank připíše jednorázově na konto člena ČMMJ bonus 1600 Kč. Po dalších použitích karty při finančních transakcích uskutečněných v rámci běžných plateb (nákup paliva, potravin v supermarketech, oblečení apod.), po překročení úhrnné částky 30 000 Kč v běžném daném roce, Citibank připíše na konto člena ČMMJ dalších 800 Kč.

To znamená, že při aktivním používání kreditní karty a splnění stanovených podmínek již v prvním roce používání nového členského průkazu ČMMJ může mít člen ČMMJ na svém kontě připsáno 2400 Kč, což je částka, kterou uhradil při předplacení členství v ČMMJ na tři roky.

Následně při aktivním používání nového členského průkazu ČMMJ a splnění uvedených podmínek, Citibank připíše na konto člena ČMMJ za každý běžný rok dalších 800 Kč. Čímž mu vlastně předplácí členství v ČMMJ i povinné a úrazové pojištění při výkonu práva myslivosti i na roky budoucí.

Po uplynutí třech let (kreditní karta bude mít platnost tři roky), to znamená na konci roku 2014, pokud člen ČMMJ uhradí na OMS ČMMJ nebo na Sekretariátu ČMMJ členství v ČMMJ na další tři roky a bude uveden v centrální evidenci ČMMJ, Sekretariát ČMMJ dá Citibank souhlas k vydání nového členského průkazu na další tříleté období a vše se opakuje.

Každý člen ČMMJ, který si požádá o vydání nového členského průkazu, obdrží od Citibank možnost bezúročného čerpání ze svého konta až do výše 50 000 Kč po dobu 45 dní. Po uplynutí této doby bude Citibank účtovat stanovený úrok. Obchodní transakce kreditní kartou, vydání karty a vedení konta jsou bezplatné

Vyčerpanou částku ze svého konta může člen ČMMJ uhradit přímo na pobočkách Citibank, poštovní poukázkou, bezhotovostním převodem nebo - a to považuji za nejjednodušší způsob – formou svolení k inkasu ze svého běžného účtu.

Jak jsem již uvedl, podrobné informace získáte v průběhu podzimu 2011 a jara 2012.

 

Vážení členové ČMMJ, Myslivecká rada ČMMJ společně se Citibank pro Vás připravila zcela revoluční způsob samofinancování členství v ČMMJ, a tím i povinného a úrazového pojištění při výkonu práva myslivosti. Požádání o nový členský průkaz není povinností, je to jen možnost získat při splnění několika základních podmínek mnoho výhod a především členství v ČMMJ zdarma!

Ing. Jaroslav KOSTEČKA, Ph.D.

jednatel ČMMJ

vychází v 7:49 a zapadá v 15:58 vychází v 16:21 a zapadá v 7:49 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...