Časopis Myslivost

12 / 2011

Muflonia zver na Slovensku

Myslivost 12/2011, str. 44  Ing. Jozef HERZ, PhD
Prvé muflóny do strednej Európy boli dovezené v roku 1868 do Gýmeša, terajšieho Jelenca v pohorí Tribeč grófom Forgáčom. Napriek tomu ako stavy, tak aj produkcia a kvalita trofejí ďaleko zaostáva za Českou republikou. V roku 1956 bol vykazovaný stav muflonej zveri v počte 1147 jedincov.

Do roku 1962 stúpol na 2320 jedincov a odlov v tomto roku bol 480 kusov. Následky tuhej zimy 1962/63 s vysokou snehovou pokrývkou došlo k značnému zdecimovaniu stavov. V roku 1963 bol vykazovaný JKS už iba 1582 jedincov. Muflonia zver bola v tomto období chovaná na 10 lokalitách, pričom najväčšie rozšírenie bolo v Malých Karpatoch.

V roku 1970 plocha poľovných revírov s mufloňou zverou bola 50 344 ha. V roku 1971 bol JKS 2045 jedincov a produkcia 223 kusov. Tá zodpovedala iba 50 % hláseným kmeňovým stavom.

Koncepcia rozvoja poľovníctva z roku 1973 predpokladala až do roku 1985 stav 2000 jedincov a produkciu 500 kusov. S rozširovaním populácií muflonej zveri vo voľnej prírode nepredpokladalo. Tu sa malo iba pristúpiť k opatreniam na zlepšenie trofejovej kvality. So zvýšením stavov sa predpokladalo iba vo zverniciach.

V 70 a 80 rokoch minulého storočia sa na zlepšenie trofejovej kvality dovážala muflonia zver z Českej republiky. V tom období sa chovom muflonej zveri intenzívne zaoberali Stredoslovenské lesy v Banskej Bystrici, ktoré dovážaly kvalitné jedince do svojich zverníc z Českej republiky.

V roku 1981 boli vykazované kmeňové stavy v počte 2757 jedincov a produkcia stúpla na 845 kusov. Nová koncepcia z roku 1983 navrhla zvýšiť NKS na 3000 jedincov s ročnou produkciou 900 kusov, z čoho malo byť 270 muflónov. Aj táto prognóza bola čoskoro prekonaná. Už v roku 1984 boli JKS 3965 jedincov a lov 975 kusov. V roku 1990 stúpli JKS na 4683 jedincov a lov v roku 1989 bol 1444 kusov, z čoho bolo 455 muflónov.

Tak ako u ostatných druhov raticovej zveri v nasledujúcich rokoch produkcia prudko stúpla. V roku 1990 sa ulovilo až 1963 kusov z toho 579 muflónov. Takáto produkcia sa dosiahla až v roku 2000, kedy bol odlov 1990 kusov a JKS boli vykazované v počte 7111 jedincov. Do roku 2010 vzrástli stavy muflonej zveri na 12 524 jedincov, pričom produkcia v porovnaní s rokom 2000 sa viac ako zdvojnásobila, keď sa ulovilo 4288 kusov.

 

Muflonia zver je hlavným druhom zveri v 15 poľovných lokalitách pre tento druh zveri. Chov sa plánuje v 243 revíroch na výmere 176 728 ha poľovnej plochy.

Jednou z príčin vysokého nárastu stavov je tá, že plán lovu sa plní za posledných 20 rokov iba do výšky 75 %. To sa prejavuje na štruktúre tohto druhu zveri, kde je prevaha muflónic a nedostatok muflónov. Lov muflónov je správny iba v I. vekovej triede, do ktorej sú zaraďované 1 - 2ročné muflóny. V II. vekovej triede 3 - 5ročných, kde by sa malo loviť 10 % a v III. vekovej triede nad 6 rokov 40 % je to naopak. To znamená, že sa barany lovia predčasne.

Práve z toho dôvodu sa nám nedarí dosahovať u medailových trofejí vo väčšom počte vyššie bodové hodnoty. Trvalo to až 20 rokov, keď bol v roku 1993 prekonaný slovenský rekord (237,05 b. CIC) z roku 1973, ktorý bol 229,20 bodov CIC. Na výstave v Bratislave boli vystavené tri trofeje zo zverníc, ktoré mali vyššiu bodovú hodnotu ako rekord z roku 1993. Zo zvernice Balunky z roku 2008 pochádza trofej s bodovou hodnotou 237,70 b. CIC. Z roku 2005 vo zvernici Pod Hrancom pochádzala nová rekordná trofej s bodovou hodnotou 245,55 b. CIC. Tento rekord bol prekonaný v roku 2009 vo zvernici Dobrá Niva, ktorý dosiahol 248,60 b. CI. Iba 3,90 bodu ho delia od svetového rekordu, ktorý má hodnotu 252,50 bodu CIC., ktorého držiteľom je Česká republika. Žiaľ chybou je, keď ulovíme príliš mladé nádejné jedince, ako to bolo v okrese Levice, kde 2ročný muflón dosiahol bodovú hodnotu 211,60 bodov CIC.

V katalógu trofejí z výstavy v Bratislave 2011 je evidovaných 1205 mufloních trofejí z ktorých 316 dosiahlo zlatú, 347 striebornú a 542 bronzovú medailu. Avšak až 30,3 % trofejí pochádza z muflónov mladších ako 5 rokov a až 58,4 % bolo mladších ako 6 rokov.

Richter V.(1996) navrhoval zvýšiť spodnú hranicu 205 bodov CIC pre zlatú medailu. Jej zvýšenie by malo prispieť k zvýšeniu trofejovej kvality najlepších muflónov, lebo poľovníci by sa skôr vyvarovali loviť trofejovo nevyspelé 4 - 5ročné muflóny s perspektívnou trofejou.

V posledných rokoch nenarastá iba počet medailových trofejí čo do počtu, ale znižuje sa aj počet ulovených jedincov potrebných na zisk zlatej medaile. Napriek tomu ešte stále máme čo naprávať. V porovnaním s rokom 1980 ešte stále je to o 10 muflónov viac.

Aj keď vývoj trofejovej kvality muflónej zveri je na dobrej úrovni, je ešte stále čo vylepšovať a to najmä v dodržiavaní lovu ako v sexuálnej štruktúre, tak aj vo vekových triedach, aby sa obmedzili škody spôsobované týmto druhom zveri.

Ing. Jozef HERZ, PhD.

Přiložené dokumenty

tab-1 tab-1 (11,42 KB)
vychází v 7:49 a zapadá v 15:58 vychází v 16:21 a zapadá v 7:49 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...