Časopis Myslivost

Květen / 2013

DAKOTA 76 TRAVELER: AMERICKÁ ELITA S MAUSEROVOU DUŠÍ

Myslivost 5/2013, str. 64 
V Evropě méně známé, ale mezi nejnáročnějšími lovci v severní Americe vysoce uznávané a vyhledávané. Opakovací kulovnice Dakota z USA jsou na americké poměry zcela neobvyklým produktem. V jejich případě není konstrukce a technologie poplatná obvyklé „konzumní" třídě a snaze o nízkou výrobní cenu. V Dakotě je vše kvalitně navrženo a poctivě uděláno tak, aby byly vlastnosti zbraně co nejlepší a aby vydržela tvrdé nasazení celý život.

 

 

Zbrojovka Dakota Arms je majetkově součástí gigantické skupiny Freedom Group, do které kromě jiných také patří, sama o sobě gigantická, zbrojovka Remington. Dakota Arms sídlí ve městě Sturgis ve státě Jižní Dakota a vlastní název tedy hrdě převzala od svého státu.

Specializuje se na dlouhé kulové zbraně nejvyšší třídy určené především k loveckým účelům, a to ke všem způsobům lovu po celém světě. Nabízí je ve třech modelových řadách opakovacích a ve třech řadách jednoranových kulovnic.

Opakovací Dakoty mají otočně odsuvný závěr a člení se na model 76, model 97 a Varminter.

Všechny jednoranové kulovnice Dakota fungují na principu svislých blokových závěrů a nabízejí se v modelové řadě 10, pak v modelové řadě „závěr Miller“ a nakonec v americké klasice se závěrem Sharps 1874.

Poslední produktovou skupinou Dakoty jsou samostatné závěrové systémy „Nesika“, vyráběné jako základní komponent pro puškařské firmy a zakázkové dílny, které je využívají ke stavbě špičkových sportovních a odstřelovačských pušek.

První zbraní ze sortimentu zbrojovky Dakota oficiálně dovezenou na náš trh se stala opakovací kulovnice model 76 Traveler.

 

VLAJKOVÁ LOĎ A JEJÍ HLAVNÍ STĚŽEŇ

Kulovnice Dakota model 76 oslavily v roce 2011 výročí 25 let od uvedení na trh. Za jejich konstrukcí stojí pánové Don Allen a Pete Grisel, lovečtí nadšenci a současně odborníci na strojírenské technologie, neustále hledající svou vysněnou dokonalou loveckou kulovnici.

Hlavním „stěžněm“ opakovací kulovnice je samozřejmě závěrový systém a od jeho vlastností se pak odvíjí vše ostatní. Po vyhodnocení situace ve zbraňové konstrukci opakovacích systémů otočně odsuvných závěrů, pánové z Dakoty vybrali jako nejlepší základ právě základ většiny dnešních systémů. Vybrali stařičký, avšak legendární a nekompromisně osvědčený systém Mauser M98. Stěžejní díl zbrusu nové americké kulovnice tedy dostal do vínku německou duši. Jak známo, tato konstrukce bratří Mauserů z Oberndorfu, v rukou německých vojáků „amíkům“ pěkně zatopila ve dvou světových válkách a ve vojenské podobě si získala celosvětový respekt. V roce 1986 si tedy další Američané opět vzali z Mauseru to nejlepší a navíc vylepšili vše, co bylo v rámci jejich požadavků zastaralé.

 

MAUSER, WINCHESTER A DAKOTA

Mluvíme o dalších Američanech, jelikož uvedení pánové z Dakoty nevylepšovali přímo surový Mauser 98, ale zapracovali na jeho modernizovaném klonu Winchester model 70. Ano, slavná americká firma Winchester již dříve sama upravila mnoho detailů, které na Mauseru 98 pokulhávaly za dnešní dobou. Jednalo se především o řešení manuální pojistky, odlehčení úderníku, zkrácení a zrychlení jeho chodu spolu s nezbytným novým řešením spoušťového mechanizmu.

Závěr kulovnic Dakota 76 je tedy ještě více pokročilý systém Winchester 70. Z kombinace první číslovky modelového označení Winchesteru a poslední číslovky roku vzniku Dakoty vznikl dokonce samotný název nového modelu: Dakota 76. Takže tvůrci se svou inspirací rozhodně netají.

 

FENOMENÁLNÍ VLASTNOSTI M98

Jestliže hovoříme o tom nejlepším, co si Dakota 76 vzala ze systému Mauser M98, tak jednoduše řečeno se jedná o celé tělo, čili přední část od lůžka pro dno nábojnice až po ovládací kliku. Zde najdeme podstatu nedostižných vlastností M98 z hlediska pevnosti, spolehlivosti a všeobecné odolnosti:

* Hned po stranách lůžka pro do nábojnice se nacházejí dva mohutné uzamykací ozuby, vykonávající při otočení závěru uzamykací pohyb plných 90°. Ozuby zapadají do radiálních vybrání v čele pouzdra závěru umístěných hned za nábojovou komorou a nabíhají do nich krátkým šroubovým pohybem = vysoká pevnost uzamčení a díky šroubovému pohybu dochází k využití pákového momentu kliky pro snadné a nucené uzamčení nebo odemčení závěru, pokud by z nějakého důvodu došlo ke zvýšení odporu. Např. prasklá „nafouknutá“ nábojnice po výstřelu, či naopak zdeformovaný nebo znečištěný náboj před výstřelem.

* Do čela pouzdra závěru je upevněna hlaveň a za čelem je pouzdro široce otevřené až k zadnímu vodicímu můstku závěru = snadné a rychlé dobíjení nábojové schránky, možnost okamžitého nouzového vyčištění prostoru uzamykacích ozubů primitivní pomůckou nebo přímo prsty.

* Poblíž levého uzamykacího ozubu je do lůžka pro dno nábojnice zespodu vyfrézována úzká podélná drážka, kterou v zadní poloze závěru prochází pevný vyhazovač nábojnic a vystupuje tak dopředu z lůžka. Vyhazovač nábojnic se nachází v dutině zadního můstku pouzdra závěru a vyčnívá směrem vzhůru = vytahovaná nábojnice je nárazem na pevný vyhazovač velmi razantně a spolehlivě vyhozena za jakýchkoliv klimatických podmínek, což má velký význam právě u těžkých nábojnic velkých „magnumových“ ráží.

* Vytahovač nábojnic je dlouhý plochý díl z pružinové oceli přiléhající podélně k tělu závěru, na kterém je upevněn kroužkem navlečeným do zápichu v těle. Vytahovač díky vodicímu kroužku se závěrem nerotuje a v rámci celého funkčního cyklu zůstává v konstantní poloze = okraj nábojnice při vysouvání z vývodky zaskočí rovnou po drápek vytahovače a náboj je tak řízeně „pod kontrolou“ zaveden a zasunut do nábojové komory. Pokud by okraj z nějakého důvodu nezaskočil, vytahovač se na okraj „nacvakne“ až při uzamčení závěru, jako u ostatních běžných systémů bez tzv. řízeného podávání.

* Silně odpružený drápek vytahovače výrazně zasahuje do lůžka pro dno nábojnice a je v kontaktu s více než čtvrtinou obvodu okraje nábojnice = velmi silný samosvorný kontakt vytahovače s okrajem nábojnice, zabraňující vysmeknutí vytahovače v případě výrobní vady okraje nábojnice nebo v okamžiku zvýšeného odporu při extrakci.

 

DAKOTA 76 aneb MODERNÍ „MAUSER“ Z USA

Nyní po popisu toho nejlepšího ze základu v podobě Mauseru M98, který je pro mnohé lovce jakousi nepřekonatelnou neměnnou konstantou v celém vesmíru a na kterém již není co měnit nebo zlepšovat, si popíšeme vylepšování konstruktérů Dakoty na „zbytku“ závěru.

Úpravy se vlastně týkají pouze hlavy závěru nesoucí bicí mechanizmus a pojistné ústrojí.

Dále byla provedena inovace záchytu úderníku a zásadní změna spoušťového mechanizmu.

Důvody modernizace jsou poplatné naší době a soudobým vysokým požadavkům na komfort ovládání, bezpečnost a přesnost střelby:

* Původní Mauserova vrchní křidélková manuální pojistka (špatně ovladatelná za přítomnosti optického zaměřovače) byla nahrazena boční pojistkou pohybující se v horizontální rovině a ovladatelnou bez změny úchopu střílející ruky. Prakticky se jedná o převzatý systém pojistky Winchester 70.

* Manuální pojistka Dakota 76 má tři jasně vymezené polohy: v přední je odjištěno, v prostřední je zablokován úderník, ale lze pohybovat se závěrem (pro bezpečné vybití zbraně) a v zadní třetí poloze pojistky dojde zablokování úderníku i pohybu závěru. Ve třetí poloze pojistky tedy nelze zmáčknutím spouště vystřelit, nelze otevřít závěr a samosvorným zablokováním úderníku je současně vyřešena pádová bezpečnost.

* Došlo k výraznému odlehčení úderníku a ke zkrácení jeho dráhy, čím se značně urychlil jeho funkční pohyb a snížila se nežádoucí vibrace nadbytečné síly do zbraně.

* Záchyt závěru, čili zadní doraz závěru v jeho pouzdře, byl zapuštěn přímo do levé stěny pouzdra (nevyčnívá) a pohodlněji se ovládá vyklopením směrem vlevo.

* Rozborka závěru probíhá na podobném principu jako u M98. Po vybití a kontrole nábojové komory zavřeme závěr, pojistku přesuneme do střední zajištěné polohy a v tomto stavu se závěr (po deaktivaci jeho záchytu) vytáhne ze zbraně. Nyní již přijdeme na malou změnu v podobě decentnější aretační západky hlavy závěru, kterou musíme zmáčknout (stejně jako u Mauseru), aby bylo možné hlavu s úderníkem vyšroubovat z těla závěru.

* Záchyt úderníku pracuje na principu podepřené páky, jejíž ovládání bylo bravurně „zpřevodováno“ důmyslným spoušťovým mechanizmem. Výsledkem je bodová mžiková spoušť bez potřeby napínáčku, umožňující nastavení charakteristik uživateli přesně na míru.

* Závěr speciálních modelů Traveler se z důvodu „přepravní“ demontáže uzamyká přímo do zvětšené stopky hlavně obklopující nábojovou komoru.

 

EXKLUZIVNÍ TRAVELER

A nyní konkrétněji k modelu kulovnice Dakota, který v tomto článku představujeme a na němž si současně ukazujeme celkové koncepční a designové pojetí loveckých kulovnic Dakota 76.

Jak napovídá již název, Dakota 76 Traveler je určena pro lovce cestující za svými zážitky přes kus světa, většinou za těžší a nebezpečnou útočící zvěří do Afriky. Tomu odpovídají ráže kulovnic Dakota 76, ergonomie jejich pažby a v případě modelu Traveler ještě navíc možnost rychlé demontáže hlavně a tím podstatně snadnější přeprava všemožnými dopravními prostředky. Požadavek na kompaktnější „balení“ není výstřelkem moderní doby a letecké přepravy, ale v tradici cestování za africkými lovy se s ním setkáváme již od poloviny 19. století. Každý kdo poznal ono trmácení se po železnici, koňmo, loďmo či letadlem, tak ví, že úplně něco jiného je manipulace s „kufříkem“ než s bednou velkou jako rakev. Také pořád platí, že menší kufřík je méně náchylný k poškození a budí méně pozornosti. Dakota 76 Traveler tedy umožňuje rychlou demontáž hlavně bez změny nastřelení zbraně a to po povolení svěrného šroubu, uloženého do boku pažby pod předním můstkem pouzdra závěru. Tím se délka hlavního zavadla onoho loveckého cestujícího, ať lorda, továrníka či šejka, zmenší na velmi přijatelných cca 75 cm.

 

Za možnost prohlídky a otestování zbraně děkujeme dovozci zbrojovky Dakota Arms a produktů Freedom Group do ČR, firmě Cairo CZ, s.r.o. z Frenštátu pod Radhoštěm, www.cairocz.cz.

Webové stránky výrobce: www.dakotaarms.com

Snímky archiv firmy Cairo

 

vychází v 6:47 a zapadá v 17:39 vychází v 8:54 a zapadá v 22:38 Nákupní košík 0
Zpracování dat...