Časopis Myslivost

Listopad / 2013

Munice rozhoduje

Firma RUAG vyrábí pod obchodní značkou RWS munici prémiové kvality již více než 100 let a nepochybně patří k firmám, které úrovní své produkce celosvětově definují standardy kvality. „Munice rozhoduje“ to je hlavní obchodní slogan firmy RUAG, sebevědomého leadera trhu s municí, je tedy logické, že sortiment produktů nabízených na trhu pod značkou RWS má pověst top produktu špičkové kvality. Uživatelé bez rozdílu - myslivci, soutěžní a hobby střelci užívají produkty značky RWS s důvěrou, očekávají novinky a inovace v sortimentu.

Více než sto let se vyrábí pod značkou RWS prakticky všechny druhy munice pro střelné zbraně ve výrobním komplexu, ležícím na okraji města Fürthu, přesněji jeho předměstí Stadeln.

Kořeny této historie sahají do roku 1855, kdy Heinrich Utendoerffer začal ve své laboratoři v Norimberku, prakticky sousedícím s Fürthem, vyrábět střelivo a to včetně základních komponentů. V roce 1889 Heinrich Utendoerffer svoji společnost, která měla stále sídlo v Norimberku, prodal firmě „Rheinisch Westfalische Sprengstoff, Actien Gesellschaft“ („Rýnskowestfálská munička, akciová společnost“). Odtud je tedy původ značky RWS.

Firma RWS byla založena o několik let dříve, v roce 1886. Později, v roce 1896, se společnost RWS přesunula do svého současného sídla, města Fürth.

Abychom se dozvěděli více o historii společnosti, musíme se vrátit zpět, do roku 1865. V tomto roce založil Němec Alfred Nobel, který se proslavil jako vynálezce dynamitu a držitel Nobelovy ceny, svoji firmu v Hamburku. Společnost Alfreda Nobela byla později přejmenována na „Dynamit Nobel“. Úspěšně se rozvíjela a v roce 1926 koupila firmu „Vereinigte Köln – Rotweil“, zaměřenou především na výrobu brokové munice. V roce 1931 fúzovala firma RWS s firmou Dynamit Nobel a vznikl tak gigant v oblasti výroby munice, jehož výroba zahrnovala vše od kulových nábojů až po brokovou munici.

Po 2. světové válce, kterou munička přečkala v plné síle a bez jakéhokoliv poškození, na rozdíl od blízkého Norimberka, pokračoval úspěšný a dynamický rozvoj sortimentů značek RWS a Rottweil.

Do konce minulého století se „rodina Dynamit Nobel“ rozšířila o vážené členy, pohltila dva další významné evropské výrobce munice - německou společnost GECO v roce 1963 a švédskou Normu v roce 1990.

 

Historie vývoje se uzavírá

Sledování další stopy nás zavede do Švýcarska. V 19. století zde byly nezávisle na sobě založeny dvě továrny na munici – jedna v Thunu a druhá v Altdorfu. V roce 1995 se obě švýcarské továrny na výrobu munice sloučily a vznikla „Schweizerische Munitionsfabrik“, „Švýcarská muniční továrna“. Odtud vznik zkratky „SM“. O čtyři roky později byl založen holding RUAG, jehož součástí se stala i SM.

O další čtyři roky později v roce 2003 se sloučil kapitál firem Dynamit Nobel a holdingu RUAG, vznikla nová skupina, opravdový gigant, pod názvem RUAG Ammotec. Samozřejmě sloučením s firmou Dynamit Nobel byly převzaty obchodní značky RWS, Rottweil, Geco a Norma.

Slučování kapitálu a výrobních kapacit však nebylo u konce. RUAG Ammotec pokračoval ve své expanzi, na začátku tohoto století získal rakouského výrobce munice Hirtenberger, později také maďarský MFS 2000.

Před čtyřmi lety byla založena dceřiná společnost v USA, na celosvětově nejvýznamnějším trhu pro zbraně a střelivo.

Nyní má RUAG Ammotec pět výrobních závodů na celém světě. Jedním z nich je výrobní kapacita v Německu ve Fürthu, v jeho části Stadeln, o jejíž historii a dnešní realitě, úzce spjaté s produkty pod značkou RWS, zde mluvíme.

 

Celosvětová síť

Skupina RUAG Ammotec distribuuje své produkty pod svými tradičními obchodními značkami ve více než 60 zemích světa. Na rozhodujících trzích má RUAG Ammotec své vlastní dceřiné společnosti, dnes tomu tak je v Belgii, Francii, Velké Británii, Rakousku a Německu. Ty přebírají pro dané trhy roli autorizovaných zástupců.

Společně se svými vlastními registrovanými značkami – jako je RWS, Rottweil, Geco a Norma, distribuuje RUAG Ammotec i produkty dalších výrobců v některých zemích, příkladem může být Weatherby v Belgii a Perazzi ve Francii.

Tato poměrně dlouhá historie vývoje je nezbytná k pochopení toho, jak vzniknul gigant RUAG Ammotec, jakou historii měly firmy a dnes chráněné obchodní značky RWS, Rottweil, Geco a Norma. Síla tohoto uskupení je nejen ve vynikající kvalitě vlastních produktů, ale také v přesně fungující distribuční síti na stěžejních trzích.

 

Škála produktů

„RWS“, to znamená:

- velmi dlouhou historii v oblasti vývoje a výroby precizní munice prémiové kvality

- kompletní výrobu a sortiment všech komponentů kulové munice - střel, nábojnic a zápalek - výrobková škála zahrnuje munici do dlouhých i krátkých kulových zbraní, malorážkovou munici, diabolky pro vzduchovky.

 

Náboje do dlouhých zbraní

Detailní kontrola každé součásti a každého kroku výrobního procesu od výchozích surovin k finálnímu produktu a současně nejmodernější výrobní technologie zaručují dokonalou rozměrovou a tvarovou přesnost, absolutně neměnné hodnoty funkčních parametrů.

RWS trvale pracuje na dosažení a stabilizaci optimální balistiky různých ráží munice s cílem maximálně využít potenciál každé ráže.

Do standardní řady lovecké munice RWS patří provedení střely „ KS – kužel špice“, „H Mantel – H plášť“, „UNI – dvojkomorový univerzál“ a „ID – dvojkomorový ideál“. Historie její výroby začíná v letech před 2. světovou válkou.

Nová řada produktů je definována výrobní řadou EVO a EVO Green, jednokomorovou, jedinečně uživatelsky sofistikovanou střelou.

Značka RWS, to je prostě detailní precize v celém procesu výroby od výchozí suroviny až po finální optickou kontrolu hotového produktu.

Sortiment RWS, to ale není jenom munice pro lovce, to je i řešení pro terčovou střelbu – munice Target Elite a Target Elite Plus. Tyto produkty jsou konstruovány a vyráběny tak, aby umožňovaly přesnou střelbu na vzdálenost 300 m, respektive 1200 m.

 

Malorážkové střelivo

Značka RWS - v sortimentu jsou malorážkové náboje jak pro lovce, tak pro extrémně přesnou terčovou střelbu. Maximální péče, věnovaná produkci komponentů každého náboje a jedinečně detailní kompletace, výsledkem je bezkonkurenční garance kvality a spolehlivosti funkce. Parametry munice mají zcela neměnné hodnoty.

V soutěžích získali střelci používající malorážkovou munici RWS řadu medailí, samozřejmě i olympijských. Na parametry a kvalitu produktů RWS se spoléhají reprezentanti mnoha zemí světa. Dosažené výsledky, např. 600x dosažený nástřel 600 bodů, světové rekordy, olympijská vítězství a celá řada medailí z mezinárodních soutěží, to vše dokumentuje špičkovou kvalitu produktů RWS R50 a R100.

 

Diabolky pro vzduchové zbraně

Sortiment RWS - ohraničený produkty Match a Meisterkugeln, nabízí vysokou kvalitu, konzistentnost rozměrů a váhy, spolehlivý účinek. Díky jedinečným parametrům produktu Matchkugel R10 dosahují sportovci používající diabolo RWS trvale vynikajících výsledků v mezinárodních soutěžích.

Zkušenosti, získané ve světě střelby na terč, se přenášejí i do oblasti produktů, určených pro hobby a lov. RWS dodává širokou škálu střeliva pro vzduchovky v kalibrech 4,5 mm, 5,5 mm až po 6,35 mm. Vyberou si všichni – národní reprezentanti, hobby střelci i lovci.

 

Precize na prvním místě

RWS se snaží o detailní přesnost v celém výrobním procesu, až do nejmenších podrobností. Přesnost je skutečně na prvním místě. Náboje i jednotlivé komponenty procházejí více než 100 výrobními a kontrolními kroky, předtím, než vznikne finální produkt.

Produkt RWS je dán na trh pouze tehdy, pokud všechny komponenty prošly detailním testováním a splnily požadovaná kritéria. Následuje testování hotového výrobku – jeho funkce, tvarové a rozměrové stability, vnější optické přesnosti. Využívají se technicky složité měřicí systémy, ale finální garant kvality je lidská ruka a lidské oko.

Výroba produktů RWS a úspěch produktů RWS, to není jen o špičkové technice a technologii výroby, to je především o lidech. Zaměstnanci firmy RUAG vyrábějící sortiment produktů pod značkou RWS, to jsou nadšení lovci a soutěžní střelci. Jejich zkušenosti a profesní hrdost vše slouží jedinému – tvorbě a nacházení nových řešení, tvorbě a nacházení nových produktů se značkou RWS a jejich finálnímu úspěchu.

převzato z GunTrade World, květen 2013

 

vychází v 6:47 a zapadá v 17:39 vychází v 8:54 a zapadá v 22:38 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...