Časopis Myslivost

Březen 2014

Predlžovanie doby lovu problém nerieši

Myslivost 3/2014, str. 47  Ing. Jozef HERZ, PhD.
Pod názvom Doba lovu zvěře bo v Myslivosti 2/2014 uverejnený článok, v ktorom sú porovnávané doby lovu raticovej zveri, okrem srnčej, v Českej republike a okolitých štátoch. Neviem, z akých prameňov autor tohto príspevku bral údaje o dobe lovu na Slovensku, lebo nezodpovedajú skutočnosti. Napriek tomu ma tento príspevok zaujal, a preto chcem touto cestou naň reagovať. Pri porovnávaní doby lovu jednotlivých druhov raticovej zveri na Slovensku som nazrel až do obdobia po roku 1945. Za toto obdobie sa doba lovu upravovala jednotlivými vyhláškami minimálne 10krát. Okrem toho, že tieto vyhlášky stanovovali dobu lovu, táto vo veľmi veľa prípadov bola ešte menená v priebehu rokov. Napríklad u jelenej zveri v roku 2009 bola vydané vyhláška č. 344, ktorá stanovovala dobu lovu jeleníc do 30.11. a ešte v tom istom roku bola táto doba mimoriadne predĺžená do 31.12. Značné zmeny doby lovu vznikli u diviačej zveri pri výskyte klasického moru ošípaných.

Po roku 1945 bol lov raticovej zveri v rokoch 1945 – 1947 zakázaný. Podľa zákona č. 225/1947 Sb. a vyhlášky č. 618 bol v roku 1948 povolený lov jelenej, danielej, muflonej a srnčej zveri. Od uvedeného roku po súčasnosť sa menila doby lovu u jednotlivých druhov zveri nasledovne:

 

Jelenia zver

Doba lovu jeleňov  prvých 18 rokov sa nemenila, predĺžila sa iba doba jeleníc o 1 mesiac. Od roku 1976  ďalších 25 rokov  bola doba o mesiac predĺžené u oboch pohlaví a jednotná. Nasledovalo šesťročné obdobie skrátenia doby jeleňov o mesiac. Od roku 2009 sa doba lovu jeleňov  a jelenčiat opäť predĺžila. Napriek tomu sa plnil plán lovu za roky 2008 – 2012 v priemere iba na 93,4 %, (vrátane úhynu a odchytu), pričom stavy jelenej zveri za toto obdobie vzrástli o 33,0 %.

 

Daniela zver

Doba lovu danielej zveri do roku 1966 bola takmer stabilná až na obdobie rokov 1958 – 1961, kedy bola danielia zver celoročne chránená. Od roku 1976 až do roku 2008  bola doba danielov predĺžená o mesiac a od roku 2009 o ďalších 15 dní. Aj tu napriek tomu je v plnení podobná situácia ako u jelenej zveri. Priemerné plnenie plánu za paťročné obdobie bolo  na 86,4 %, pričom za toto obdobie stavy vzrástli až o 43,6 %. 

 

Muflonia zver.

Ani predĺžená doba lovu nepomohla tomu, aby sa zvýšilo plnenie plánu lovu. Priemerné plnenie lovu muflónej zveri bolo iba 80,9 %, pričom stavy aj u tohto druhu celkove vzrástli  za päťročné obdobie o 20,2 %.

 

Diviačia zver

Hoci sa môžu diviačatá a lanštiaky loviť celoročne  aj v tých revíroch, kde sa diviačia zver neplánuje, ročné priemerné plnenie plánu lovu bolo iba 104,4 %. Za  sledované paťročné obdobie vzrástli stavy diviačej zveri o 28,6 %.

 

Záverom možno konštatovať, že dĺžka doby lovu nemá vplyv na plnenie plánu lovu. Tak ako v Českej republike stavy raticovej zveri neustále stúpajú. Túto situácia ovplyvňuje veľa faktorov, ktoré treba riešiť v spolupráci s nájomcami lesnej a poľnohospodárskej pôdy. Bez spoločného riešenia problému nárastu stavov raticovej zveri, poľovníci sami tento problém predlžovaním doby lovu nevyriešia.

Ing. Jozef HERZ, PhD.  

Přiložené dokumenty

Tabulka Tabulka (12,97 KB)
vychází v 6:35 a zapadá v 19:14 vychází v 20:10 a zapadá v 7:29 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...