Časopis Myslivost

Březen 2014

Stavitelné lamino pažby z Norska

Myslivost 3/2014, str. 68  © Ing. Petr MIKULÁŠEK
Skandinávie je region, kde lov je od pradávna součástí životního stylu. Do dnešní doby se výuka základů střelby objevuje v osnovách základních škol mnoha oblastí. Mezi nejpopulárnější sporty patří biatlon, sportovní a lovecká střelba je zde oblíbena a aktivně provozována napříč všemi generacemi. Pod dohledem zodpovědné osoby se mohou lovu za použití brokových zbraní zúčastnit osoby od 15 let věku.

Ve všech severských zemích je proto dostatek kvalitních a udržovaných kulových i brokových střelnic, které držitelé zbraní pravidelně navštěvují. Lovecký lístek je po složení příslušných zkoušek vydáván tak jako v našich podmínkách na dobu neurčitou. V čem je ale zásadní rozdíl, je to, že před každou loveckou sezónou musí všichni, kdo se chtějí účastnit lovu s kulovou zbraní, vykonat úspěšně kontrolní střelby. Toto přezkoušení se provádí za dohledu střeleckého instruktora s patřičným oprávněním a také s každou registrovanou zbraní, kterou chce majitel v nadcházející sezóně k lovu prakticky používat.

Kdo tímto střeleckým testem úspěšně projde, získá na následující rok doklad opravňující lovit s konkrétní zbraní. Zároveň podle dosažených střeleckých výsledků získává každý úspěšný střelec zlatý, stříbrný nebo bronzový odznáček.

Je hrdostí a právem každého toto drobné, ale prestižní označení nosit na svém loveckém oděvu. Na první pohled zejména na společných akcích ihned vidíte, s kým máte tu čest. Kdo střeleckými testy opakovaně neprojde, může nadále lovit pouze drobnou zvěř brokovnicí.

Kritéria jsou ve všech severských zemích obdobná a střílí se s oporou i z volné ruky na terče s obrysem lovné zvěře. Nejnáročnější disciplínou je střelba na pohybující se terč ve tvaru běžícího losa včetně přebití a druhé rány. Toto dokonale prověří střelcovy reflexy i správný způsob předsazování.

Základním požadavkem je ověřit individuální střelecké schopnosti každého lovce a zároveň kontrola správného nastřelení zbraní před začátkem lovecké sezóny. Veškeré tyto aktivity směřují k zajištění maximální bezpečnosti a minimalizaci nešťastných náhod, které jsou většinou důsledkem kombinace přecenění individuálních schopností a nezodpovědnosti.

Hlavní lovecká sezóna s možností lovu losa začíná v severních oblastech koncem září. V Norském království se ročně odloví přes 30 tisíc kusů losí zvěře, ve Švédsku se toto číslo blíží dvěma stovkám tisíců kusů. Drtivá většina se uloví na společných lovech za účasti velkého počtu lidí i psů. Díky tomuto přístupu a striktním bezpečnostním pravidlům jsou skandinávské země dlouhodobě na posledních místech statistik zranění nebo úmrtí způsobených loveckou zbraní při výkonu práva myslivosti. Vedle dobré střelecké úrovně bezpečnosti výrazně napomáhá důsledné používání oděvů a doplňků pro lovce, honce i psy vyrobených z reflexních materiálů. A samozřejmě používání loveckých vysílaček je pro přehled a informovanost účastníků lovu také nezbytné.

 

Skandinávie je všeobecně známa využíváním pokrokových technologií, materiálů i výrobků v praxi a nejinak tomu je i v oblasti lovecké a sportovní střelby. Na rozdíl od našich poměrů i legislativy je zde zcela běžným projevem slušnosti a tolerance vůči ostatním osobám i psům používání loveckých tlumičů při společném i individuálním lovu. Tímto jednoduchým a účinným způsobem si místní lovci uchrání svůj sluch tak dobře, že většina z nich ani v pokročilejším věku nemá problém při běžné verbální komunikaci a nepřeslechnou třeba přijíždějící automobil.

Ne každému kynologovi je známo, že asi po stovce výstřelů z lovecké zbraně v bezprostřední blízkosti psa se jeho sluchová citlivost nevratně sníží na polovinu. Aktivním využíváním těchto, u nás bohužel stále nepovolených doplňků, se vedle účinného útlumu zpětného rázu také výrazně snižuje zdraví škodlivý a ne každému příjemný rušivý hluk výstřelu, slyšitelný v blízkosti střelnic i volné přírodě.

U nově prodávaných loveckých zbraní je závit na ústí hlavně pro místní lovce mnohem důležitější nežli např. pevná mířidla, která 99 % uživatelů stejně nikdy nepoužije.

Existuje ale řada jiných odlišností, které pro náš konzervativní region svázaný množstvím zbytečných předsudků, mohou být užitečné. Na druhé straně je pro seveřany často velmi zajímavé a inspirující důsledné dodržování mnoha středoevropských zvyklostí a loveckých tradic. Vzájemné poznávání rozdílných přístupů k myslivosti nás obohacuje a každý, kdo se účastnil úspěšného lovu v zahraničí, mi dá určitě za pravdu.

 

K dosažení uspokojivých výsledků střelby je kromě zkušeného střelce potřeba kvalitní zbraň, střelivo a optický zaměřovač s montáží. Důležitou součástí s velkým vlivem na rychlost a přesnost zamíření, je vhodná pažba - prodloužená ruka střelce, zodpovědná za bezpečné a kontrolované ovládání zbraně. Správná konstrukce a ergonomie umožní rychlé přilícení a pohotovou střelbu.

Klasický materiál pro výrobu loveckých pažeb je ořechové dřevo ze vzrostlých stromů převážně z Turecka a okolních států, které je však stále dražší a hůře dostupné. Vhodné kmeny jsou v přírodě téměř vytěženy.

V poslední době jsou stále populárnější pažby z plastových polymerů, které jsou odolnější, levnější a přitom lehčí. Na rozdíl od dřeva snesou hrubější zacházení a nevyžadují žádnou údržbu.

Dalším materiálem, který je vhodný pro výrobu pažeb je speciální voděodolná lamino překližka. Oproti přírodnímu masivnímu dřevu má vyšší odolnost, pružnost, stabilní vnitřní hustotu a dá se lehce obrobit do mnohem složitějších tvarů. Donedávna byl tento materiál oblíben zejména u sportovních střelců, ale stále častěji jsou jeho přednosti a zajímavý design využívány také pro výrobu loveckých pažeb.

Každý z nás je stavbou těla jedinečný. Proto nemůže existovat univerzální tvar a velikost sériově vyrobené pažby, která by optimálně vyhovovala všem uživatelům a způsobům střelby. Na správné nahození zbraně má vliv i počet vrstev a celková tloušťka oděvů, které se dosti liší podle ročního období.

Individuálně upravované pažby jsou řešením, které nemusí střelci dokonale vyhovovat za všech situací. Každá střelecká pozice (s oporou i bez, vsedě, vestoje nebo vleže) vyžaduje trochu odlišný úchop zbraně.

Pro tyto účely je dobré mít možnost rychlé úpravy optimální ergonomie pažby. Dokonalé nastavení a jemné doladění odpovídající zvolenému typu střelby umožní výškově nastavitelná lícnice včetně délkově i výškově stavitelné pryžové botky. Zkušení střelci dobře vědí, že dokonalým přizpůsobením pažby tělesným proporcím se zvyšuje komfort a přesnost střelby. Stačí se podívat třeba na vybavení účastníků, kteří se na vrcholové úrovni věnují lovecké střelbě, včetně našich úspěšných reprezentantů – mistrů Evropy. Přestože se jedná o lovecké střelecké disciplíny, klasickou pažbu u těchto zbraní již dnes mezi špičkovými střelci těžko najdete. V nedávné minulosti to byli právě střelci ze skandinávských zemí, kteří mezi prvními stavitelné pažby z lamina začali používat. Díky svým schopnostem a vybavení dodnes dosahují vynikajících výsledků.

Mezi nejdůležitější parametry patří nastavení správné výšky lícnice, která po nahození zbraně do ramene dostane rovinu oka do úrovně záměrné osy optického zaměřovače. Krk je ve správné pozici a pro využití celého zorného pole puškohledu není nutno krk nepřirozeně vytahovat či hlavu naklánět.

Strmá pistolová rukojeť včetně vhodného vybrání pro palec v oblasti krku pažby zase umožní dokonalý úchop nutný pro přesné a jemné ovládání spouště.

Délkovou korekci zajistí stavitelná botka, která zadní část pažby délkově upraví pro střelbu ve zvolené poloze střelce odpovídající způsobu lovu. Barevná škála lamino materiálů je široká, takže umožní přizpůsobit vzhled pažby vkusu jednotlivých zákazníků.

Mezi nejznámější výrobce tohoto druhu pažeb patří norská firma GRS (Grodas rifle stock), která je již mnoho let špičkou ve svém oboru. Sídlo firmy i výroba se nachází ve středním Norsku regionu Hornindal Kommune, nedaleko oblasti nejkrásnějších fjordů, na východním konci nejhlubšího jezera severní Evropy - Hornidalsvatnet. V místní krásné a čisté přírodě se vedle hojné populace losa vyskytuje také jelení zvěř a na náhorních plošinách jsou největší loveckou výzvou plachá stáda divokých sobů. Z drobné zvěře se zde v zimních měsících nejčastěji loví bělokur.

Firma se od svého založení zaměřovala zejména na výrobu tvarově náročných dílů pro nábytkářský průmysl. Schopný konstruktér a majitel firmy v jedné sobě Oscar Haugen, je od útlého věku aktivním lovcem i sportovním střelcem z kulových zbraní.

Pokud se střelbě chcete věnovat naplno, brzy zjistíte že „konfekční“ sériová pažba není pro všechny lovecké a střelecké situace vždy optimální. Z tohoto důvodu se mnoho střelců po celém světě pouští do stavby individuálních tvarů a typů pažeb, které jim budou plně vyhovovat. Pouze s dokonale vyrobenou a odladěnou pažbou je možno dosáhnout na technické maximum zbraně i střelce.

Obdobnou cestou se vydal i tento vášnivý lovec, který postupně vyvinul a vyrobil několik typů pažeb upravených pro konkrétní druh střelby. Záhy po jejich praktickém otestování a představení se staly tak žádanými, že se rozhodl pro jejich sériovou výrobu. Tomu se přizpůsobil výběr materiálů i technologie výroby.

Všechny modely pažeb GRS mají vedle promyšlené konstrukce a moderního designu několik shodných charakteristik. Je to stavitelná výška lícnice a délkové přizpůsobení pažby pomocí mechanismu s posuvnou botkou. Na přání je možno objednat pryžovou botkou Limbsaver různé síly včetně mechanismu, který umožní současně její výškové nastavení. K dispozici je pravoruké i levoruké provedení – pokud jednotliví výrobci zbraní tyto modely nabízejí.

Jednotlivé typy pažeb se vyrábí zakázkovým způsobem, kde si objednatel k danému typu zbraně a pažby vybere barevné provedení materiálu. Dodací lhůty jsou v rozmezí 30 - 60 dnů v závislosti na sezóně. Lze dodat provedení bez vnitřního vybrání k individuálnímu usazení atypických nebo již nevyráběných kulovnic.

Základem pro výrobu pažeb je speciální vrstvená lamino překližka Stratobond, která je nabízena v několika barevných kombinacích. Tento materiál je 100% voděodolný, bezúdržbový, s vysokou mechanickou odolností. V porovnání s masivním tvrdým dřevem má nižší specifickou hmotnost. Důkazem toho je použitelnost pro modely s výkonnými rážemi včetně .338 Lapua Magnum.

Pro lovecké účely je nejčastěji používána barva hnědá nebo šedočerná. Pro sportovní střelbu jsou k dispozici atraktivní vícebarevná provedení, která zvýrazní ojedinělý vzhled zbraně. Povrch je dokonale hladký s matnou úpravou. Případné oděrky nebo drobná poškození ošetří speciální olej z nabídky příslušenství GRS.

 

Nabídka, která se stále rozšiřuje, je určena pro kulovnice jak s klasickou, tak i varmintovou hlavní. K dispozici jsou jednotlivá provedení pro většinu modelů značek Blaser, Browning, CZ, Howa, Mauser, Remington, Rossler, Ruger, Sako, Tikka, Winchester a mnoho dalších.

Kvalitní pažba špičkové úrovně musí být vyrobena bez jakýchkoliv kompromisů. K obrábění jsou používány nejmodernější CNC stroje, při montáži ověřené komponenty a technologie. Výsledkem je dokonale odladěný výrobek, který splňuje maximální nároky pro přesnou střelbu.

Novinkou letošního roku je speciální pažba pro safari kulovnice ve výkonných magnum rážích. Robustní přímá konstrukce pažby, silná měkká botka a stavitelná lícnice výrazně tlumí zpětný ráz. Uvedené výhody dělají střelbu ze silných kalibrů výrazně přesnější a pocitově příjemnější, zejména při porovnání s klasickou, v zadní části lomenou pažbou s nedostatečně strmou pistolovou rukojetí a nevhodným úchopem.

Pažby GRS jsou určeny pro zákazníky, kteří chtějí přesněji a komfortněji ovládat loveckou či sportovní zbraň. Pohotovost a přesnost zásahu přece často rozhoduje o tom, zda budeme oslavovat úspěšný odlov nebo organizovat dohledávku.

 

Zájemci mohu na vlastní oči vidět tyto pažby na veletrhu IWA v Norimberku a následně také na brněnském výstavišti v rámci SILVA REGINA 2014. Více informací naleznete na stránkách výrobce www.grsriflestocks.com nebo dovozce do ČR a SR www.brnohunt.eu

© Ing. Petr MIKULÁŠEK

vychází v 6:02 a zapadá v 20:01 vychází v **:** a zapadá v 15:12 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...