Časopis Myslivost

Březen / 2017

Lov hlavnej raticovej zveri v SR a ČR 1995 – 2015

Myslivost 3/2017, str. 10  Jozef Bučko, Kamil Turek, Josef Kahuda
Od rozdelenia bývalého Československa na Slovenskú a Českú republiku už uplynulo skoro štvrť storočie. Rozdelenie spoločného štátu prinieslo v rámci iných zmien aj samostatné manažovanie poľovných revírov a voľne žijúcej zveri, ktorá sa v nich vyskytuje. Výrazný nárast stavov jednotlivých druhov raticovej zveri, ktorý môžeme pozorovať vo viacerých európskych krajinách, sa nevyhol ani Slovensku a Čechám. V tomto príspevku chceme porovnať vývoj lovu (odstrel, odchyt) v SR a ČR za obdobie rokov 1995 až 2015, pričom sa prednostne zameriame na hlavné druhy raticovej zveri. Vzhľadom na rozdielnu výmeru poľovnej plochy v SR a ČR sme použili na vzájomné porovnanie vývoja lovu percentuálne vyjadrenie, pri ktorom prezentoval rok s najvyšším odlovom hodnotu 100 %. Druhé vzájomné porovnanie SR a ČR bolo vykonané prostredníctvom dosiahnutej výšky lovu na 1000 ha poľovnej plochy, pričom sme do úvahy brali celkovú výmeru poľovnej plochy v jednotlivých krajinách pre daný rok.
Obsah určený pro předplatitele.
Na pročtení článku se musíte zaregistrovat nebo přihlásit.
vychází v 5:19 a zapadá v 20:54 vychází v 6:29 a zapadá v 21:32 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...