Časopis Myslivost

Červen / 2017

Doprava a její vliv na zvěř v našich honitbách

Myslivost 6/2017, str. 58  Tomáš Kušta
Doprava je v současné době jedním z nejrychleji se rozvíjejících oborů lidské činnosti. Dopravní síť se stále rozšiřuje a zároveň se zvyšuje intenzita dopravy a rychlost vozidel. Tento prudký rozvoj s sebou ovšem nepřináší pouze užitek, ale i negativní důsledky, které zásadním způsobem ovlivňují životní prostředí. Mezi nejvýznamnější dopady silniční a železniční dopravy patří znečištění životního prostředí, přímý zábor, přeměna či fragmentace krajiny. V důsledku častých dopravních nehod dopravních prostředků s volně žijícími živočichy způsobuje i značné úhyny těchto živočichů na pozemních komunikacích. Tyto nehody mají za následek jednak ztrátu na hmotném majetku, zranění či dokonce usmrcení zúčastněných osob, a jednak snížení početních stavů volně žijících živočichů a následně životaschopnosti jejich populací.
Obsah určený pro předplatitele.
Na pročtení článku se musíte zaregistrovat nebo přihlásit.
vychází v 7:25 a zapadá v 18:05 vychází v 4:24 a zapadá v 17:30 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...