Časopis Myslivost

Září / 2017

Prostřený stůl nebo bída s nouzí?

Myslivost 9/2017, str. 42  Martin Mohelský
Zajíci to v naší přírodě, nebo lépe řečeno v honitbách, nemají snadné. Stejně jako srnčí zvěř, bažanti a koroptve jsou vystaveni značnému tlaku civilizace. Bezpochyby největším ovlivněním či omezením jsou intenzivně pěstované polní kultury. Z celého cyklu od vzcházení a postupného vývoje obilovin jsou pro zajíce živinově a dieteticky vhodné jařiny pouhé tři měsíce, oziminy umožňují pastvu v delším období, ale se špatnými dietetickými vlastnostmi. Vývoj obilovin je tak rychlý, že může být pro mikroflóru slepého střeva problém se těmto změnám postupně přizpůsobovat.
Obsah určený pro předplatitele.
Na pročtení článku se musíte zaregistrovat nebo přihlásit.
vychází v 6:58 a zapadá v 17:30 vychází v 10:09 a zapadá v **:** Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...