Časopis Myslivost

Srpen / 2018

Možnosti předcházení škodám zvěří

Myslivost 8/2018, str. 6  Patrik Mlynář
Honební společenstvo a vlastníci honebních pozemků – možnosti předcházení škodám zvěří Současná situace ohledně početních stavů spárkaté zvěře není stabilizovaná, podle dostupných údajů a informací dochází k navyšování početních stavů jelena siky japonského, daňka skvrnitého a muflona. U populace prasete divokého nelze přesně vývoj početních stavů odhadnout, nicméně podle počtu ulovených kusů v posledních letech lze usuzovat, že nepřiměřeně vysoké počty přetrvávají. S vysokými početními stavy souvisí škody zvěří na zemědělských plodinách a pozemcích a na lesních porostech. Vlastníci honebních pozemků a někdy i honební společenstva vyjadřují svou nespokojenost se současným stavem, a to přesto, že nevyužívají všechny nástroje, které jim stávající právní úprava poskytuje. Z uvedeného důvodu jsou níže tyto právní nástroje uvedeny a popsány tak, aby mohly být využity v praxi.
Obsah určený pro předplatitele.
Na pročtení článku se musíte zaregistrovat nebo přihlásit.
vychází v 7:49 a zapadá v 15:58 vychází v 11:25 a zapadá v 20:51 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...