Diskuze

vyhledat ve fóru:


Diskuse
Diskuse > Stanovy spolků dle novely OZ Zobrazit módy:  
User avatar
Member
Member
Drahoš Hickl - 9.4.2015 22:54:03
   
RE:ČMMJ jde ke dnu ...
Je dobré s tvorbou stanov neotálet a při registraci spolku mít stanovy k dispozici.Z jedné vody na čisto:-)Termíny uvedeny správně.

User avatar
Member
Member
František Dušák - 9.4.2015 11:13:32
   
RE:ČMMJ jde ke dnu ...
Petře já to shrnu:
1) nejdéle do 31.12. 2015 zaregistrovat na rejstříkovém soudu jako spolek
2) nejdéle do 31.12. 2016 nechat zaregistrovat nové stanovy
3) do 29. 6. 2016 jsou spolky osvobozeny od poplatků na soudech
4) pokud budeš spoléhat na OMS a ČMMJ, tak vás jako sdružení k 1.1. 2017 zruší

User avatar
Member
Member
Petr Ellhenicky - 9.4.2015 7:19:18
   
RE:ČMMJ jde ke dnu ...
Může někdo skutečně říci, do kdy se MUSÍ myslivecká sdružení v souladu s novým OZ stát spolkem? Někdo říká do konce června 2015, někdo do konce roku 2016 a na OMSech říkají,nic nedělejte a vyčkejte.Asi by to chtělo nějaké jasné stanovisko.

User avatar
Member
Member
Drahoš Hickl - 7.3.2015 14:29:53
   
RE:ČMMJ jde ke dnu ...
Ke stanovám:myslím, že stanovy pro spolky od Mgr. Tomáška jsou zpracovány rozsáhle a zodpovědně.Upravit si je může každé sdružení dle vlast. uvážení.Pro Milana:u nás OMS obesílá sdružení s žádostí o návrh delegátů do okresního sněmu a tuto žádost jsme projednali na výroční schůzi.Členové byli osloveni otázkou kdo chce být na okr.sněm nominován.Poté hlasováním členů odsouhlasen.Nejsou to členové našeho výboru!Není třeba asi obesílat všechny členy.Ale vlákno je o stanovách

User avatar
Member
Member
Milan Jurča - 6.3.2015 19:01:52
   
RE:ČMMJ jde ke dnu ...
Moje reakce bude k jedné věci, která mě zaráží už spoustu let. předesílám, že několik let již nejsem členem čmmj. Ukončil jsem členství tak nějak nedobrovolně. Nebylo kde zaplatit čl., příspěvek a já jsem potřeboval 2.1. na hon. Tehdejší paní jednateljku jsem několikrát v její pracovní době naháněl na OMSu a nic. Tak jsem se pojistil jinde a jsem spokojený.

Neustále jsem nechápal tzv. Okresní sněmy a jak se na ně delegují delegáti a jak se obyčejný člen vlastně může podílet na vedení čmmj. Pochopil jsem - nijak. U nás se to nazývá sněm předsedů a jednotlivé MS tam zastupují jejich předsedové (jako by ty MS byly nějakou organizační jednotkou čmmj) Jak je to pak se spravedlivým zastoupením členské základny opravdu nevím, když např. v našem sdružení jsou z 21 lidí pouze 4 členi čmmj, ale ani jeden z nich není náš předseda, takže tam nakonec nejede nikdo. Opravdu nevím, že by na okresní sněm byli obesíláni všichni členi čmmj. Prostě se na ně kašle a jedou tam ti jedni a samí, kteří zvednou ruku pro cokoliv, pro co zvedne ruku většína. Běžný člen nemá moc velkou naději se toho dění nějak účastnit a OMS i čmmj se pořád tváří, že jednotlivá MS jsou něco jako organizační složka. Jednotliví členi je zajímají jen když mají platit, jinak jsou jim zcela ukradení. Pár let zpátky mě úplně fascinovalo, že po našem MS chtěli, abychom jim zaslali seznam členů čmmj, což jsem nepochopil, protože naše MS je demokratické a je nám fuk, kdo je čeho členem, ale oni by snad měli mít evidenci, když přijímají platby - prostě ji neměli. Taky mě naštvalo, když mě nechtěli loni připustit ke zkouškám se psem, s tím, že neví jestli jsem pojištěný pro ten daný rok, protože na mé pojistce byla doba pojištění do neurčita. Vysvětloval jsem, že to mě tak vyplnila pojiš´tovna a já jí platím převodem z účtu, no musel jsem se dohadovat, oni doklad viděli a dál je to moje odpovědnost. Taky jsem dřív neposílal členy čmmj z honu domů, jen proto, že neměli doklad o zaplaceném pojištění, čistě teoreticky, jak jsem měl vědět že v členství mají nějakou pojistku, mě jejich organizace nemusí zajímat. Taky mně mohli ukazovat, že jsou členy svazu včelařů. Na závěr mi pořadatel řekl, že můžu být rád, že čmmj organizuje zkoušky psů, já jsme odpověděl, že rád jsem, ale na druhou stranu mně může být fuk, koho orgán státní správy pověří organizací zkoušek, to je jeho problém, protože když je dle zákona vyžaduje, tak je musí také zajistit, a že je pro ně pohodlné předat to čmmj, to je věc mezi těmito dvěma subjekty. Naštěstí u nás v MS je to tak, že je úplně jedno jestli pes zkoušky má, nebo nemá, záleží jak dělá. Znám psy, kteří mají medailí a do hontiby bych je nepustil a psy bez zkoušek, kteří makají jako hrom. Tak jen pár mých postřehů, proč si myslím, že čmmj umře na úbytě.

User avatar
Member
Member
Bořivoj Holínek - 6.3.2015 9:38:36
   
ČMMJ jde ke dnu ...
Pane Drahoši, od té doby co jsem na těchto stránkách před půl rokem napsal následující slova: „ ... po důsledném vyhodnocení současné situace v ČMMJ jsem dospěl k závěru, že kontraproduktivní a zbytečné jsou nyní již všechny příspěvky, neb nastal stav, jenž lze stručně vyjádřit arabským příslovím „Psi štěkají a karavana jde dál“. ZDE se opět ozvu za předpokladu, že v myslivecké jednotě nastane čas, jenž lze rovněž vyjádřit příslovím - „Mnoho psů, zajícova smrt.“, jsem se odmlčel.
Moje názory ZDE prezentované, stejně jako já Vaše, jistě znáte. Proto si dovolím níže připomenout pouze dva příspěvky do diskuse na téma současného stavu ČMMJ, kterými reagoval pan Pavel a také já na Vaše vyjádření. Závěr nechť si každý soudný člověk učiní sám! Já jsem jej již učinil – viz mé rozhodnutí v úplném závěru tohoto mého posledního vstupu na tyto stránky.
V úctě k Vám i všem pravodatným myslivcům Bořivoj Holínek
---------------------------------
pavel pavel - 3.9.2014 7:49:08
RE: otázky Ing. Kasiny
Drahoši, pamatujete, jak Palas opakovaně proklamoval, že jsme jedna velká myslivecká rodina? Tak si vezměte takovou rodinu, kde všichni dávají do její společné kasy nemálo peněz. Po několika letech utajování je zjistěno, že v kase ubylo peněz s požehnáním několika členů rodinné (myslivecké) rady a jednomu z nich byly udělovány roční odměny až 700 tisíc Kč, že peníze jsou zneužívány na podporou jednotlivých členů k jejich soukromým aktivitám například v politice. Nechtěl byste,
jako člen této rodiny, prověřit hospodaření s prostředky a provést zásadní kontrolu, aby byli určeni viníci? Myslíte si, že by to jednotliví členové rodiny odmítli? Ani jeden, milý Drahoši! A co by udělali s těmi, kteří toto způsobili, řekněme zneužili nebo spíše zpronevěřili? Jako každá normální rodina by je potrestali nebo by je vyhnali. A co udělali ti, kteří tu rodinu poškodili? Drahoši, oni utekli. A bláhově si myslí, že utekli včas. Ale copak asi udělá rodina? To uvidíme. Zatím jednala, sice v jiné záležitosti, policie. Drahoši, snad jsem se v tomto komentáři nezmínil o auditu v souvislosti s novým jednatelem. V jiných ano, ale to bylo trochu v jiné situaci.
Drahoši, nepiště něco, čemu, doufám, sám nevěříte. Tedy přinejmenším v případě, že jste té rodiny člen.
------------
Bořivoj Holínek - 9.9.2014 6:50:29
RE:otázky Ing. Kasiny
Škodná již stopy zahladila

Vážený pane Pavle, jen proto, že oceňuji Vaši - ZDE věcně a někdy i vtipně prezentovanou - snahu o nastolení pořádku v hospodaření a řízení ČMMJ, ruším ZDE v diskusi dané slovo dne 21. 8. a na Vaše výše uvedená slova reaguji.
Tak jak je, po čtyřiceti letech totality a dalších více jako dvaceti letech působení nositelů totalitních praktiky téměř ve všech rozhodujících „postech“ naší společnosti, narušen statut rodiny, tak je i totálně narušen duch a poselství zakladatelů ČMMJ.
Proto musím konstatovat, že já sice Vašemu přirovnání rozumím, ale raději nechci znát ten nepatrný počet myslivců, kteří se připojí!
K tomuto neradostnému konstatování jsem dospěl mj. i na základě nedávného poznatku, když ani redakce periodika „Nezávislý internetový myslivecký zpravodaj M.I.S.“ nenašla potřebu reagovat na moji níže uvedenou zprávu – viz opis..
-----------
Vážená redakce, děkuji Vám za zaslání dalšího čísla M.I.S. - informací v oblasti myslivosti.
Jako vždy se zájmem a pozorně jsem si přečetl celý obsah M.I.S.u a mohu s potěšením konstatovat, že stále držíte vysoce nastavenou laťku, a to jak z hlediska odbornosti, tak i nestrannosti Vašich stanovisek a postřehů.
Dovolím si však upozornit na jednu drobnou nepřesnost, kterou zde uvádíte slovy – cituji: „Jen podotýkáme, že redakce M.I.S.u (a členové APM ČR) byli v ČR jediní, kdo se v minulých letech nebál otevřeně kritizovat tehdy nedotknutelné – ing. Palase a ing. Kostečku (pracovníky MZe nevyjímaje), jako lidi, kteří svými kroky, jednáním a nečinností dlouhodobě škodí jak myslivosti, tak ČMMJ. A naše redakce M.I.S.u to dělala v dobách, kdy většina členů této MR ČMMJ (i dalších současných nekompromisních kritiků) před těmito svými představiteli setrvávala v uctivém předklonu a poslušně skákala, jak jejich předseda Palas a jednatel Kostečka pískali.“
Pane šéfredaktore Horáku, pokud sledujete diskusi na internetových stránkách měsíčníku Myslivost na dané téma (vůbec nepochybuji o tom, že tomu tak není), pak Vám jistě neunikla má četná vyjádření k současnému dění v ČMMJ, ze kterých jednoznačně vyplývá, že již v roce 1993 jsem velmi kriticky poukazoval na neblahý vývoj v ČMMJ, jenž vyústil v současnou krizi (viz přílohy). Z výše uvedeného vyplývá, že redakce M.I.S. a členové APM nebyli v ČR jediní, kdo se v minulých letech nebál otevřeně kritizovat tehdy nedotknutelné, ale ještě před nimi nějaký Bořivoj Holínek si dovolil nebojácně nastavit zrcadlo mocným, a to dokonce „mocným“ takového kalibru, jakým je stávající předseda Myslivecké komise MR ČMMJ ing. Vladimír Diviš, jenž v minulosti byl a stále je velmi blízce napojen na ing. Palase, kterého do funkce předsedy ČMMJ v zákulisí navigoval a který udával a stále udává směr vývoje myslivosti u nás.
Do další Vaší záslužné činnosti Vám přeji dostatek elánu, sil, vytrvalosti, odvahy a i trochu toho štěstí. V soukromí pak pěkné zážitky v přírodě!
V úctě Bořivoj Holínek

+++++++++++++++++
Po vyhodnocení současné situace v oblasti myslivosti u nás jsem učinil následující zásadní rozhodnutí, jež i zde zveřejňuji.

Z důvodů ukončení výkonu práva myslivosti prodám:
- kulobroková kozlice – Zbrojovka Brno, vzor: ZH 304, ráže: 12-70/7x57 R, včetně optiky Zeiss 4x
- malorážka – ČZ Uherský Brod, vzor: ZKM 451; ráže: .22 LR, včetně optiky
- broková kozlice – ČZ Uherský Brod, vzor: ČZ 585-06 mod. 2; ráže: 16-70/16-70 - lovecká s automatickými vyhazovači
- skříň na uložení zbraní
- čistící pomůcky ke všem zbraním
- menší množství střeliva ke všem zbraním včetně pouzder
- mysliveckou výstroj (myslivecký oblek, střelecká vesta, řemeny ke zbraním atd.)
- mysliveckou literaturu (odborná literatura, myslivecká beletrie, časopis-měsíčník Myslivost od roku 1974-1995, myslivecké povídky v sešitovém předválečném vydání atd.)

Poznámka: Výše uvedenou výzbroj i výstroj prodám jen vcelku, za cenu dle dohody – preferuji začínající mladé myslivce s láskou k přírodě (těmto zájemcům uvádím možnost kontaktu 777050514).

User avatar
Member
Member
Drahoš Hickl - 5.3.2015 15:51:35
   
RE:Stanovy spolků dle novely OZ
Dopis OMS :
Vážení kolegové myslivci,

domnívám se, že situace v ČMMJ dospěla do takového stádia, že ačkoliv nechci vést žádné války a to s nikým, že nelze nadále uhýbat klamavým manévrům , ať již některých členů MR ČMMJ, nebo dalších. Smírnou rétorikou se dle mého názoru už ničeho nedocílí a jenom dáme znovu zbraň do ruky těm, kteří tuto situaci zavinili a chovají se tak, jak se chovají.

Již před rokem MR ČMMJ navrhla Sboru zástupců, aby nové stanovy vypracoval Mgr. Tomášek Petr s tím, že organizačně právní komise ČMMJ mu bude nápomocná při tvorbě těchto stanov a hlavně, že vytýčí směr dalšího rozvoje ČMMJ. Po necelém roce na Sboru zástupců zaznělo, že organizačně právní komise neudělala vůbec nic a s Mgr. Tomáškem nemnoho komunikovala. Přesto Mgr. Tomášek na tomto Sboru sdělil, že stanovy jsou ze dvou třetin hotové a budou do poloviny ledna 2015 dokončeny a dány k veřejné diskusi. To se stalo 22.1. 2015 v Býšti, kde byly předloženy ke konzu ltaci všem kdo o toto jednání projevili zájem, tedy cca 45 zástupcům z OMSů a MR ČMMJ, jejíž členové na tomto jednání byli z velké většiny přítomni.. Připomínky vznesené na tomto jednání byly Mgr. Tomáškem zapracovány do stanov a uskutečnilo se další jednání dne 3.2.2015 opět v Býšti, kde byly vzneseny ještě další připomínky a stanovy prakticky dokončeny.

Jednoznačné zadání znělo – vypracovat jedny stanovy, dát je k veřejné diskusi a to se stalo. V současné době údajně na zadání některých členů MR ČMMJ byly vypracovány nové stanovy Mgr. Ratajem a další JUDr. Mikuleckým z ČMMJ. Tuto skutečnost považuji za skandální a bezprecedentní a toto jenom ukazuje v jak hluboké krizi se ČMMJ nachází a jaké zákulisní hrátky jsou vedeny z ČMMJ Praha k OMSům a členům ČMMJ. Plně se ztotožňuji s názorem mnoha mys livců, se kterými jsem mluvil, že pokud nezakročíme, bude možná za pět let ČMMJ, ale bez členské základny.

Proto doporučuji nepřijmout ani nediskutovat o stanovách Mgr. Rataje a JUDr. Mikuleckého, protože oba dva pánové se měli možnost zúčastnit sezení v Býšti a tam své nebo jinými nadiktované připomínky přednést. Doporučuji postupovat tvrdě a nekompromisně proti těm, kteří ČMMJ svým jednáním rozvracejí, dále pak navrhuji, aby MR ČMMJ vyškrtla z programu jednání přednesení stanov vypracovaných Mgr. Ratajem a JUDr. Mikuleckým a to i z toho důvodu, že pokud Sbor zástupců bude připom&i acute;nkovat a doplňovat troje stanovy, neschválí se vůbec nic a nebo OMSy neznalé poměrů přistoupí na to, co jim bude někým doporučeno.

Tento názor zastává MR OMS Žďár nad Sázavou.


User avatar
Member
Member
Drahoš Hickl - 22.10.2014 20:54:11
   
Stanovy spolků dle novely OZ
Včera jsem byl na semináři týkající se stanov.Přednášel tvůrce poslední verze stanov Mgr. Tomášek.Obsáhlé o 70 §.Po přečtení, určitě z mého pohledu podrobné, nejlepší. Nejsou ještě oficiální, Mgr.Tomášek jezdí po seminářích a bude se snažit ještě nějaké připomínky do stanov zapracovat.
Vysvětlil i odpovědnost statutáru.Škody zvěří podléhají §52 Mysliv. zákona, takže za škody odpovídají členové sdružení i nadále dokud mysl.zákon nikdo nezmění.Hlavně vysvětloval zaregistrování spolku na www.justice.cz.
K hmotné odpovědnosti.Pokud statutární orgán koupí např.třeba traktor a sdružení tím uvede do dluhů, je plná odpovědnost jen na něm bez ohledu na schválení nákupu členskou schůzí.V tom je ta novota, že členové neodpovídají za dluhy.Prodá chatu kamarádovi za milion a prokáže se, že chata má cenu 2 miliony, sdružení ten rozdíl může po něm soudně vymáhat.Tak nějak jsem to pochopil:-)

1
vychází v 6:44 a zapadá v 19:01 vychází v 22:47 a zapadá v 14:09 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...