Diskuze

vyhledat ve fóru:


Diskuse
Diskuse >  novela mysliveckého zákona Zobrazit módy:  
User avatar
Member
Member
Drahoš Hickl - 1.11.2015 20:36:41
   
RE: novela mysliveckého zákona
Taky jeden možný důsledek novely
Řád sv. Huberta formuloval své stanovisko k novele zákona o myslivosti v dopise zaslaném náměstkovi ministra Mgr. Patriku Mlynářovi dne 14. dubna 2015. Konstatujeme v něm, že nepovažujeme za vhodné novelizovat zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, bez předchozí důkladné analýzy jeho nedostatků a bez vypracování vize vývoje myslivosti a jejího postavení ve správě živé přírody v České republice v příštích letech.Největší riziko navrhovaných změn však vidíme ve změně fungování honebních společenstev. Pokud bude s pronájmem pozemku přecházet rozhodovací pravomoc týkající se honitby a myslivosti z vlastníka na uživatele pozemku, hrozí, že honební společenstva budou ve velmi krátké době ovládnuta zemědělskými subjekty a poté budou následovat příkladu LČR a honitby budou nabízet k pronájmu. Tím téměř skončí většina mysliveckých sdružení, protože nebudou schopna ekonomicky konkurovat podnikatelským subjektům. Tento možný vývoj a případný zánik mysliveckých spolků je pro nás natolik zásadní, že bez jasné deklarace a shody nad budoucností myslivosti v České republice považujeme otevření zákona za krajně nezodpovědné.A co vedení ČMMJ?

User avatar
Member
Member
Drahoš Hickl - 19.10.2015 19:40:32
   
RE: novela mysliveckého zákona
A já bych myslel, že nás někdo z vedení ČMMJ bude informovat.Vypada to na stránkách ČMMJ, či zde, že novela byla smetena ze stolu a ono ne.Ale k novele MZ přece není ČMMJ třeba, tak proč by jsme měli mít informace, když se nás to netýká..Tak si asi jednatel ČMMJ představuje tu deklarovanou lepší informovanost členů. Bude to případně kvalitní místopředseda:-)Odkaz: http://www.silvarium.cz/myslivost/mze-myslivecka-novela-by-mela-jit-na-vladu-do-konce-roku.

User avatar
Member
Member
František Dušák - 12.4.2015 8:09:19
   
RE: novela mysliveckého zákona
Petře můj názor na vstup Ing. Kasiny.
Kasina byl velmi aktivní. Ovšem usnesení ÚV mu nařídilo, vše předem konzultovat. A to jak články do časopisu, tak vyjádření na webu. Zrušilo mu dvě čísla Mysliveckých zábav. I časopis Myslivost se opět stává bezpohlavním informačním plátkem o střelivu, zbraních a optice. Před cca dvěma lety jsem měl radost, jak se časopis rozjíždí a řeší i různá kontroverzní témata. Nyní v něm nic takového nenacházím. Chápu, že je to chyba i nás čtenářů, kteří jsme líní téma zpracovat a Ing. Kasinovi poslat. On by ho rád zveřejnil, protože to by si před ÚV obhájil, ale sám asi do těchto kontroverzních témat jít nemůže. Považuji za nutné odhodit lenost do škarpy a psát příspěvky do časopisu. Jen tak je možný určitý posun v myšlení ÚV. Ovšem pokud už není pozdě. Toť můj názor.

User avatar
Member
Member
Drahoš Hickl - 11.4.2015 20:15:26
   
RE: novela mysliveckého zákona
Petře tohle je určitě web Myslivosti a z mého pohledu po novelizaci:-) velmi podařený, s předchozí verzí se snad nedá srovnat.Pan Ing. Kasina se snaží sem dávat užitečné informace, viz třeba jak na to zaregistrování spolků, odkaz na aplikaci srážky se zvěří(funguje mám vyzkoušeno) atd.Jenže jakákoli diskuse je zde na bodu mrazu a já si připadám jak magor který se musí neustále zviditelňovat.Proč jak že :-))Ale účelem tohoto webu není jen diskusní část.Dřive se lamentilo nad funkčností, přívětivostí a právem, jenže tahle verze je úplně někde jinde a přesto to nestačí.Mě vcelku mrzí, že aspoň členové ČMMJ v tomto ohledu na tento web více nedrží:-)Ale na druhou stranu když narážím na diskusních webech na vulgarity, napadání, tak je to také špatně, potom si příležitostný návštěvník položí otázku co je to tu za myslivec.hovádka. Co se týká pana Ing. Kasiny vždy mě na dotaz odpoví, ohledně novely mysl. zákona by se ale mohl trochu zapojit:-) určitě jeho informace jsou na jiném levelu.Jinak se omlouvám, je to mimo téma vlákna.

User avatar
Member
Member
Petr Ellhenicky - 10.4.2015 13:44:23
   
RE: novela mysliveckého zákona
Bývaly doby, kdy sem vstoupil ing.Kasina a zareagoval. Taky jsem ho tu delší dobu neviděl ani neslyšel:-). Je to pořád ještě web Myslivosti?

User avatar
Member
Member
Drahoš Hickl - 9.4.2015 22:29:37
   
RE: novela mysliveckého zákona
Nedělám si iluze o čtení i o podnikání něčeho.Navíc to podle různých mysl. webů téměř nazajímá ani myslivce a to je snad ještě horší. Jenže je to jak při prvním pokusu o novelu-chybí předávání informací, které nový jednatel sliboval.A jak je vidět na web. ČMMJ nebo v časopise, ani chystaná novela mysl. zákona nestojí za názory, či vizi co by se mělo či nemělo se změnit, nezveřejní se opoziční návrhy.Takže je problematické vést diskuse, když se neví co se chystá.
Návrhů je prý více, bohužel já četl jen jeden.A tak to přijde jako blesk z čistého nebe:-(

User avatar
Member
Member
Petr Ellhenicky - 9.4.2015 7:03:24
   
RE: novela mysliveckého zákona
Také mne zaráží, že je ticho po pěšině.Možná, že ČMMJ něco podniká, ale nepublikuje.Kdo ví, zda tyto příspěvky někdo z povolaných tu ještě čte.

User avatar
Member
Member
Drahoš Hickl - 24.3.2015 23:15:45
   
novela mysliveckého zákona
Přišel mě do pošty e-mail s neoficiální verzí novely mysliveckého zákona.Kdo máte zkušenosti s honebním společenstvem tak tam je neskutečná záležitost : Co 1m čtvereční to jeden hlas a když si vezmete honitbu kde ve vlastnictví HS je např 800ha tak ty čísla s kterýma budou muset HS pracovat na valné hromadě jsou šílená, to asi proto aby se HS dobře pracovalo, že?Zatím si sčítání hlasů s takovými numery nedovedu představit.Když už bych chtěl HS omezit tak bych nařídil co 1m čtvereční to tisíc hlasů ať to má grády.
Dále co se týká výpovědi smluv:
Smlouvy o nájmu honitby uzavřené do nabytí účinnosti tohoto zákona může každá ze smluvních stran vypovědět bez udání důvodu nejpozději do 60 dnů od nabytí účinnosti tohoto zákona s 3 měsíční výpovědní lhůtou, která počne běžet prvého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně, jinak zůstávají v platnosti.Proč mají být dva roky staré smlouvy takhle lehce rušitelné jen kvůli novele.
Z jakého důvodu?
Nebo: výpovědí bez udání důvodu s roční výpovědní lhůtou, která počne běžet od 1. dubna po doručení výpovědi druhé straně a skončí 31. března roku následujícího,“Proč tato možnost, když žádná ze stran smlouvu neporuší, proč ji potom uzavírají na 10let?K čemu je taková smlouva?
Zemědělci např u nás uzavírají smlouvy na 10let a vypovědět ji před termínem není jen tak, má to důsledky.Proto se smlouvy uzavírají, kdyby si každá strana mohla dělat co ji napadne neměla by jakákoli smlouva smysl.Je tam více změn, mezi kterými nechybí samozřejmě snížení výměry pro uznání honitby a které podle mne mají jen jeden cíl.A jako vždy se od vlastní organizace(teda ti co jsou členy ČMMJ) nic nedovíme, informace přichází z jiných zdrojů.Možná až bude den před hlasováním o novele, vypíšou petici aby se neřeklo že na členy a myslivost kašlou na 100% tak to bude na 99%.Jó protivníci ví jak novelu zákona načasovat, vedení ČMMJ dožívá bez zájmu a tak nebude klást velký odpor.Aspoň já teda zatím žádný zájem seznámit své členy s možnými změnami zákona nevidím.Ale abych úplně nekřivdil, myslím že do 21.3 mohly OMS vznést připomínky k zákonu.Samozřejmě se případné námitky nikde na stránkách OMS nedozvíme.Můj závěr zní: tlak není v novele až tak veden na zvěř ale na smluvní vztahy HS versus MS, na ztížení chodu HS, změny se v mnoha případech budou bytostně dotýkat jednotlivých MS ať budou pracovat sebelépe.Bude stačit nějakým způsobem získat většinu hlasů členů HS na svoji stranu a do roka je po smluvním vztahu, páč bude existovat možnost ukončení smlouvy bez udání důvodu.A o to přece jde!

1
vychází v 6:44 a zapadá v 19:01 vychází v 22:47 a zapadá v 14:09 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...