Diskuze

vyhledat ve fóru:


Diskuse
Diskuse > Myslivecký dům v Jungmannově ulici Zobrazit módy:  
User avatar
Member
Member
Drahoš Hickl - 15.12.2015 17:54:52
   
RE:Myslivecký dům v Jungmannově ulici

Opravdu máme skvělé představitele té ,,nejlepší" pojišťovny pro myslivce Halali.Uvidíme po vánocích jestli nové vedení ČMMJ seznámí členskou základnu na webu či v časopise se situací kolem Mysliveckého domu a jeho rekonstrukcí,s Halali a nalije čistého vína s vyvozením důsledků.Jestli ne....

Pokračovéní je asi někdy z období před sjezdem:
V současné době se rozpoutala ohromná vlna lživých rčení z úst vaší paní ředitelky Zumrové a pana Krause. Snaží se vše pěkně zamaskovat, určitě vydali nějaké prohlášení, ve kterém tu Šůsovou, která provozuje v domě myslivců swingersklub, očerňuje co to jde. V prvé řadě bych chtěla napsat, že tvrzení paní Zumrové o tom, že v domě myslivců provozuji swingersklub a že ona chudinka o tom vůbec neví, je článkem, který je nad tímto mým dopisem, zcela vyvráceno. Další věc, o které se jistě zmiňuje - že podnikám a nemám k tomu oprávnění, je také lživé, jelikož mám všechna živnostenská oprávnění, která potřebuji k provozování soukromého swingersklubu. Pojišťovna Halali, jak je uvedeno v tomto článku, se zmiňuje o tom, že prostory, které se jim konečně povedlo pronajmout, jsou v hrozném stavu a vyžadují rekonstrukci. Upřímně řečeno, v té době byla nějaká Šůsová dobrá, když nainvestovala do zdevastovaných sklepů a prostor v suterénu 8 milionů a celý dům zhodnotila. Dnes se prostory asi hodí paní Zumrové, panu Krausovi i firmě, která na vašem domě měla provést a stále provádí tu úžasnou rekonstrukci. Mluvím o firmě Slug inwest s.r.o..Po 4 letech pronájmu je výborné Šůsovou vyhodit a ponechat si zrekonstruované prostory pro své účely. Možná tam bude chtít paní Zumrová pořádat sama swingerspárty. Za 3 roky, co klub v provozu, nebyly ani jednou žádné problémy s provozem a fungováním klubu. Někdy na jaře letošního roku V červenci letošního roku mojí firmě Devclub s.r.o. - jednatelka Šůsová, zaslala nesmyslnou výpověď, proti které se oprávněně bráním u soudu. A jelikož jsem překazila plány paní Zumrové, panu Krausovi a Slug inwestu, tak koná a škodí, jak následně rozvedu. Někdy na jaře tohoto roku mě požádali pánové z řad myslivců, že se nemohou dostat do domu myslivců - brání tomu paní ředitelka Zumrová a chtěli po mě udělat fotodokumentaci rekonstrukce domu. Pro mě to nebyl problém, v té době jsem věděla, že jsou velmi podivně uzavřené smlouvy na pronájmy prostor v domě, že se mění, neúčtuje se penále za opoždění stavby, píší se fiktivní faktury a hlavně že dům je celý zdevastovaný. Zaslala jsem nějaké fotodokumentace všem, kteří by to měli vidět. Ovšem o skutečném stavu, v jakém je dům, se musíte přesvědčit na vlastní oči. Vytiskněte si mé fotky a jděte do domu myslivců je porovnat. Okamžitě zjistíte, jak je paní Zumrová a pan Kraus prolhaný, když vám tvrdí, že to tak není a že je vše v naprostém pořádku. O tom, co se dělo 30. 11. 2015 jsem vás informovala. I o té situaci, že dům je od tohoto dne neustále hlídán firmou IBODYGUARDS, ve výpovědi na policii uvedla paní Zumrová, že agenturu si najala ona, ale firma potvrdila, že si ji najala Halali pojištovna - tedy z peněz všech. Prý aby ochránila nájemníky v domě. Neochraňuje nikoho, jen mi protiprávně brání ve vstupu do mých řádně pronajatých prostor a brání mi v podnikání. Mě vznikají ohromné škody a tyto škody jdou za pojišťovnou Halali. Seznamte se prosím pořádně s celou dokumentací ohledně protiprávního jednání paní Zumrové. Tato firma mi brání neoprávněně ve vstupu již 12 dní, věřím, že je tam proto, aby nepouštěli ani vás, myslivce. Tento čtvrtek, 10. 12. kolem poledního jsem šla s mým manželem do domu myslivců po předchozí domluvě s ligou na ochranu zvířat, nakrmit králíka a rybičky, které jsou uzamčeny v mém klubu a kam mi hlídací firma najatá paní Zumrovou zabraňuje vstupovat. Upozorňuji, že tato zvířata jsou tam 10 dní bez vody a jídla. Před tím jsem volala na linku 158, aby přijela na místo a sdělila jsem, že chceme pouze asistenci policie, kdyby došlo k našemu napadení či ohrožení na živote touto hlídací agenturou. Hlídka přijela, zůstala před vchodem, ale dovnitř nešla. Prý půjde, až bude docházet k napadání ze stran ochranky. Vešla jsem s manželem dovnitř a na konci průjezdu byli 2 muži z ochranky. Začali nás napadat a manžela slovně i fyzicky napadat. Já jsem celý incident nahrávala na mobilní telefon. V tom vběhl do průjezdu třetí muž, nějaký arménec a ten mi vyrval z ruky můj mobilní telefon, který mi z ruky ukradl. Poté začali napadat mého manžela a ten arménec vytáhl na manžela zbraň. Ze všeho jsem byla v šoku, manžel vytáhl ze zoufalství plynovou zbraň. Telefon ani jeden z policistů a zásahové jednotky nikdo nenašel, arménec byl zadržen spolu s mým manželem. Manžel byl po výslechu propuštěn a obviněn stejně jako arménec. Díky paní ředitelce, která nechává v domě tuto ochranku a situaci tímto neustále jen vyhrocuje - při naší snaze jít nakrmit zvířata jsme ohrožování zbraněmi firmou, kterou si ona najala. Prosím, zamyslete se už všichni a prosím prověřte veškeré informace, co jsem vám napsala, smlouvy o pronájmech v domě, jděte se osobně podívat na dům, v jakém je stavu a tímto vás žádám i prosím, nastavte situaci tak, aby se tomuto již zabránilo a nepředcházelo. Pokud soud uzná výpověď pojišťovny Halali za oprávněnou, opustím prostory a vystěhuji se. Ale argumenty paní Zumrové jsou tak chabé, že u soudu neobstojí. Můžu vám předložit veškerou korespondenci s paní Zumrovou, veškeré dokumenty k tomu potřebné, nic neskrývám. Můj tchán je starý poctivý myslivec, můj strýc pan Weiss byl dlouhodobě ve vysoké funkci u Lesní společnosti Stříbro, já osobně sama jsem pro tuto firmu prováděla lesnické práce. Tímto vás ještě jednou prosím, zaujměte postavení myslivců, kterým na domě záleží, přečtěte si vše pro a proti a udělejte si vlastní názor a představu o celé situaci. Toto není pomsta za to, že jsem dostala výpověď, zeptejte se jednatele pana Orlovského a JUDr. Mikuleckého, kdo jim poskytl ještě před tím, než jsem dostala výpověď informace o domě a celém problému ohledně této rekonstrukce, kdo na to poukázal. Takže slova směřována od pana Krause, že mě na domě myslivců vůbec nezáleží, jsou lživá a smyšlená. Já, která jsem do tohoto domu nainvestovala tolik miliónů si prosím od těchto dvou lidí, pana Krause a paní Zumrové, zcela vyprošuji, aby se o mě otírali a lživě tvrdili, že mi je dům ukradený. Oni do domu neinvestovali ani korunu, ba naopak, plýtvají vašimi penězi na nesmyslnou ochranku, která stojí stovky tisíc kč. Informujte se na vše, nenechte se opět odradit řečmi těchto dvou lidí. Ještě zmínka o paní Zumrové - mě i manžela se snaží zničit, ať už tím, že nám brání vstupovat do řádně pronajmutých prostor a placených prostor, tak tím, že na manžela podala nesmyslné trestní oznámení, že ji manžel někdy v neurčité době vyhrožoval a dokonce ji napadl. Bez svědků a hlavně v nezjištěné době. Toto jen na okraj, než pojedete na sjezd ČMMJ, abyste si přečetli, kteří lidé škodí pojišťovně a špiní jméno ČMMJ i HALALI pojišťovny. Nechte vy udělat audit, vše si nechte předložit, zkontrolovat, kam jdou všechny peníze, zda je řádně placen nájem firmou Slug inwest či jakým způsobem je hrazen, jak jsou nastaveny smlouvy, kolik tam proinvestovali a nechte si udělat přes soudního znalce odhad stavebních prací provedených na domě myslivců. Děkuji, že jste dočetli až sem a aspoň vám přeji krásné vánoce a hlavně klidné, když já je nemůžu mít ani klidné natož krásné. Kazí se mi tam všechny zásoby za tisíce kč, pivo v sudech za desítky tisíc, ušlý zisk mojí firmy, ztráta klientely, která je mezinárodní a veliká, a hlavně chcípají tam živí tvorové díky ředitelce Zumrové a panu Krausovi. Slova pana Krause a paní Zumrové, že mi na myslivcích nezáleží jsou úplně mimo hru - poskytla jsem již rozhovor mladé frontě, blesku, CT 1, doložila jsem všechnu dokumentaci a videa, posudek soudního znalce ohledně rekonstrukce domu a tato média sdělovací prostředky vyčkávají do rozhodnutí vašeho sjezdu ČMMJ, jaké stanovisko k tomu zaujmete. Nechci, aby tento hnus poškodil dobré jméno myslivců, což po vydání a shlédnutí ve sdělovacích prostředcích vrhne na myslivce jen špínu a zvedne vlnu odporu. Stanislava Šůsová, jednatelka a majitelka firmy Devclub s.r.o. a majitelka Swingersklubu Praha 1.

User avatar
Member
Member
Drahoš Hickl - 8.12.2015 21:45:52
   
Myslivecký dům v Jungmannově ulici
Zajímavé e-maily co se mě objevily v poště a zajímavé hospodaření bývalého vedení, bohužel někteří jsou i v nové MR

Čtyři roky vám řádně platím nájemné, dokonce s předstihem. Prostory, jsem na své náklady zrekonstruovala a zvedla vám hodnotu vaší nemovitosti. Moje firma je známá po celém světě. Dům v Jungmannově ulici jste pronajmuli firmě, která měla provést rekonstrukci. Upozornila jsem na skutečnost, že dům je v horším stavu než před rekonstrukcí, jeho hodnota spadla na více než polovinu a za to vše jste se mi odvděčili tím, že ředitelka Zumrová zaplatila arménské vymahače, kteří moje děti vyvlekli z mých prostor v domě, do dneška mi brání vstupu do prostor a převzali do svých rukou celý dům myslivců? Víte o tom, že tato arménská firma má smlouvu na váš dům, podmínky zná jen Zumrová a Kraus a vy z domu neuvidíte již ani korunu? Zapomněli jste na to, že jste na dům přispívali svými příspěvky? Jak dlouho ještě budete nečinně přihlížet machinacím Zumrové? Mě a mou rodinu tam ohrožují zaplacení vymáhači od paní Zumrové, bráními vstupu do řádně placených prostor a já mám jen nečinně sedět? Který z vás by nebránil svoji rodinu a svůj majetek? Dům je v obležení arménsky mluvících občanů a s vámi to ani nehne? Budu bránit svůj majetek a hlavně svoji rodinu!!!!!!!!!!!!! www.swingersklub.eu
Pokračování
Je otázkou proč akcionáři (ČMMJ a INTERLOV PRAHA, s.r.o.) reagují tak laxně, jak se stalo v posledních třech letech a v poslední době od 16.10. do 17.11.2015. Díky tomu nikdo neví (s výjimkou pojišťovny), co přesně se s "domem" děje. 17.11. byli všichni v klidu, když od MR ČMMJ schvalovali návrh, že musí pojišťovna do 20.12. dodat veškeré písemné materiály k této stavbě.Zprávu údajně nájemnice suterénních prostor rozeslala na 50 našich OMS.

Pojišťovna, která dala nájemníkům suterénu výpověď, byla zažalována o neplatnost této výpovědi. Soud zatím nejednal. Pojišťovna přitom celé zařízené a majetkem dosavadních nájemců vybavené suterénní prostory, kde dosud po tři roky provozují prosperující privátní klub, pronajala nové firmě (lidé vystupující jménem tohoto nového "nájemce" budí dojem, že jsou Arménské nebo podobné národnosti). Smlouvu zatím nikdo neviděl, jen policie, která asistovala při střetu obou stran v úterý v noci. Údajně je smlouva uzavřena na 30 let, což pojišťovna nepochybně 20.12.2015 ukáže.
Faktem je, že nový "nájemce" obsadil vchod do budovy a předchozí nájemce tam odmítá vpustit. Původní záměr dostat se do klubu, se mu nezdařil, protože nějaké osoby v klubu přítomné, přivolaly policii. Ta jen řekla že jde o občanskoprávní spor a docílila toho, že se zástupci nového nájemce do klubu nevloupali. Zlomili jen klíče v zámcích a dva dny ponechali uvnitř uzamčenou nějakou mladší paní. Tento stav trvá, u budovy je NON STOP 24 hod. služba, aby se předchozí nájemci - provozovatelé do klubu nemohli vrátit. Nyní se čeká na to, jestli soud vydá předběžné opatření , které by v celé věci udělalo větší jasno. Pokud soud vyhoví podanému návrhu, až do rozhodnutí o žalobě na neplatnost výpovědi , se Arménci budou muset stáhnout.
Myslím, že, pokud s nimi skutečně je nějaká nájemní smlouva uzavřena, pojišťovně to v takovém případě mohou důrazně vytknout .Pokud ale soud ponechá věc běžet, jak ji pojišťovna nastartovala, a nový "nájemce" se suterénních prostor, včetně jejich vybavení zmocní , radši nedomýšlím, co bude následovat.
Jedno je jisté. Všechny podobné nájemní spory jsou velmi rozvleklé. Advokáti si na ně (pro dobrý výdělek) nestěžují a proto na nic nespěchají.

Moje vsuvka:Nové vedení ČMMJ má co dělat jestli to myslí upřímně, chce ČMMJ dát do pořádku a obnovit důvěru.Necháme se překvapit.

1
vychází v 6:35 a zapadá v 19:14 vychází v 20:10 a zapadá v 7:29 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...