Diskuze

vyhledat ve fóru:


Diskuse
Diskuse > Zrušení pověření OMS Tachov Zobrazit módy:  
User avatar
Member
Member
František Dušák - 12.4.2016 6:33:27
   
Zrušení pověření OMS Tachov
Toto jsem dnes odeslal MR.

Myslivecká rada ČMMJ
Každý člen jednotlivě
Návrh na zrušení pověření k provádění zkoušek o 1. lovecký lístek OMS Tachov, z důvodů porušení zákona

Požaduji okamžité zrušení pověření k provádění zkoušek o 1. lovecký lístek OMS Tachov a to na základě porušení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o myslivosti) a zákona č. 244/2002 Sb., Vyhláška MZe, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 S., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška).
OMS Tachov vydal ve svém oběžníku na rok 2016 toto cit: „Písemné doporučení (ano či ne) ke zkoušce vydává nájemce (případně) majitel honitby, kde uchazeč vykonal adeptskou praxi. V doporučení je potřeba zhodnotit práci adepta, zájem o myslivost a celkový přístup. V hodnocení je potřeba popravdě napsat i negativní hodnocení. Příkladně i proč po roční praxi nedoporučujeme, (nemá vztah ke zvěři, chová se arogantně, není oblíben, požívá v nadměrném množství alkoholické nápoje, NL - OPL atd.).
Naopak kladné vlastnosti popsat, (bude přínosem atd.). Doporučení spolu se žádostí o připuštění ke zkoušce z myslivosti buď odevzdá statutární zástupce honitby, či žadatel sám na OMS do konce ledna.“ konec cit.
Jedná se o zcela bezprecedentní porušení zákona o myslivosti a vyhlášky. § 47 zákona o myslivosti a ani §§ 21, 22, 23 a 24 vyhlášky takovéto hodnocení jako podmínku připuštění ke zkoušce nepožadují a ani neumožňují. Pouze vyhláška v § 24 písm. a) vyžaduje přípravné školení a odbornou praxi v délce jednoho roku, nic více žádný ze zákonů nezmiňuje. Takovýto „kádrový“ posudek lze snad obhájit při případném přijetí do MS apod., ale v žádném případě jako podmínku připuštění ke zkoušce o 1. lovecký lístek.
Pokud OMS Tachov hrubě porušuje zákon, je nutné, aby ČMMJ, jako garant zkoušek o 1. lovecký lístek jednala a odebrala pověření ke konání zkoušek OMS Tachov. Není možné, aby zkoušky prováděl někdo, kdo zákon sám porušuje a pošlapává.
Bylo by záhodno, aby si ČMMJ lépe prověřila, komu postupuje svoje pravomoci a nezadělávala si zbytečně na další problémy. I takovéto zdánlivé maličkosti totiž stojí za odlivem členů ČMMJ.

František Dušák


1
vychází v 6:35 a zapadá v 19:14 vychází v 20:10 a zapadá v 7:29 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...