Diskuze

vyhledat ve fóru:


Diskuse
Diskuse > Velká čtenářská soutěž. Zobrazit módy:  
User avatar
Member
Member
František Dvořák - 2.8.2015 13:17:46
   
RE:Velká čtenářská soutěž.
Ale já vůbec neusiluji o nové losování,či vracení cen.Já jsem člověk,který již v této soutěži 2x vyhrál.Letos jsem to pravda odvlákl,skončil jsem až ve 3 skupině.Jenom mi jde o to, ze kterých pramenů outoři otázek čerpali a kde je pravda.Třeba se mýlím i já.

User avatar
Member
Member
Petr Ellhenicky - 2.8.2015 11:45:01
   
RE:Velká čtenářská soutěž.
Františku,kostky jsou vrženy, ceny rozdány, tak nikdo ti již neodpoví.Nevím, zda by někdo do toho šel a právně,zda-li je to možné, ceny vyžadoval či požadoval nové losování. Ale je slušnost, jestli se to stále nosí, na požadovaný dotaz dostat požadovanou odpověď.

User avatar
Member
Member
František Dvořák - 1.8.2015 19:56:40
   
RE:Velká čtenářská soutěž.
Je to již měsíc,co jsem požádal autory některých otázek o vysvětlení jejich, podle nich správných odpovědí.Bohužel i když jsem doslova vyzval autora otázky č.10,nikdo nezareagoval.Samozřejmě jsem se na jejich odpovědi i sám ještě trochu připravoval,tak se k nim ještě jednou vrátím bez jejich reakce. Otázka č.3.Nalésti popis dorůstajícího,hypselodontního zubu je skutečný problém.Jeden pramen již jsem uvedl.Při dalším hledání jsem narazil na Bakalářskou práci sepsanou v r.2011 na Mendělejevově univerzitě v Brně,která se zabývá popisem zubů.Zde je řečeno,dorůstající zub nemá krček a za kořen je považována krátká distální část zubu,která není ještě pokryta sklovinou.
Otázka č.16.Již její zadání je dost problematické.Je zde dotaz na to,kdy byl v českých zemích uloven nejvyšší počet zajíců.Bohužel je zde udán údaj 1 150585 ks,ten však nebyl v dotazovaném
období nejvyšší.Jeden pramen jsem uvedl,druhý je v Myslivosti č.7/2015 na str.47.V referátu Jakuba Hrušky a Jaroslava Slamečka,předneseném na mezinárodní konferenci v Mojmirovciach na Slovensku je řečeno,že nejvíc zajíců v českých zemích (1 200 000 ks) bylo uloveno v 1.pol 70 let.Dle mého přesvědčení správná odpověď r.1973.
Otázka č.10.Zde jsem si byl jist tím,co chce autor slyšet,schválně jsem napsal podle něho špatnou odpověď.Všeobecně se mezi myslivci traduje,že když má střela pravotočivý závit zavrtává se doprava a opačně.Jenže když se díváme na spodek střely,zavrtává se doleva,na pravé straně nahoru, na levé dolu,čili jasné plichty.Domnívám se,že rozhodující pro vytvoření balistické křivky je rotace a přitažlivost zemská.Pokud se díváme za střelou,můžeme do jejího středu soustředit veškerou váhu všech bodů a vyjádřit tím těžiště.Toto rozdělíme na dvě části a vytvoříme stejná těžiště každé poloviny.Pokud dáme střele pravou rotaci,síla této rotace doslova vymaže váhu střely na levé straně a tuto vrhá doprava.Naopak,na pravé straně tuto váhu násobí.Toto jsou momenty,které posílají střelu na balistickou dráhu a myslím si,že přítomnost nebo nepřítomnost vzduchu tyto vlivy neruší.Pokud vyřadíme v tomto procesu přitažlivost zemskou,poletí střela rovně.Toto si lze velmi snadno představit,když vystřelíme kolmo k přitažlivosti zemské, kolmo vzhůru,v tomto případě ani pravou stranu nejsme schopni určit.Pokud vyřadíme rotaci,poletí střela po parabole.Pokud necháme působit rotaci a přitažlivost zemskou,dostaneme střelu na balistickou dráhu a ta se pouze vzduchem více zakřivuje ,těžší strana lépe vzduch proráží.Pokud se v něčem mýlim,prosím autora opět o vyjádření.
U těchto otázek považuji jejich odpovědi od autorů za chybné.Možná budu přesvědčen někde o opaku.Ale zatím je to tak a přičtuli otázku č.9,kde nikdo neví,zda odpověděl správně,jako správná odpověď je udáno c/Černošice,ale v zadání to bylo b/ Černošice.Zda je to pouze tisková chyba,nebo byla špatně střižena šablona,to nevíme.Pokud by to byly 4 nezaviněné chyby,ty již dokážou pěkně zamíchat pořadím.Toto však nepíši proto,že bych byl nějak uražen a prohlašoval,že již se této soutěže nezůčastním.Chyby se stávají(třeba budu přesvědčen autory,že z toho co popisuji není chyba ani jedna) a já pokud bude soutěž probíhat příští rok,opět se zúčastním.



User avatar
Member
Member
František Dvořák - 2.7.2015 19:22:33
   
Velká čtenářská soutěž.
Vždy po skončení této soutěže probíhá diskuze na téma správnosti otázek a odpovědí.Tato diskuze bohužel probíhá vždy někde jinde než tam,kde by měla.Nikdy jsem se do ní nezapojil,nicméně pokud je soutěž prezentována tak,jako že se dozvíme něco nového,či si něco zopakujem,pak u některých odpovědí na dané otázky si sám kladu otázku zda jsou odpovědi správné a dovolím si požádat autory o jejich vysvětlení.A protože číslo 3 je téměř posvátné(Svatá trojice)zeptám se na tři otázky.
1) Č.3.Správná odpověď:špičáky kňourů nemají kořen a neustále jim dorůstají.Na pomoc při hledání odpovědi jsem si vzal vysokoškolskou učebnici,vydanou v r.1962 Základy morfologie hospodářských zvířat.U popisu špičáků u kance je uvedena věta:Trojhranná prizmatická korunka je obloukovitě prohnutá a jako u typického hypselodontního(dorůstajícího- moje poznámka) zubu přechází bez hranice do kořene.Tolik citát. Čili je to zub,který nemá krček,ale kořen by mít měl.Upřímě řečeno,si neumím ani představit,jak by bez kořene tak těžký zub,jako je špičák kňoura,velice při soubojích namáhaný,nebyl nijak v čelisti ukotven
2)Č.16 Nejvíce zajíců v čekých zemích bylo uloveno v r.1935 a to plných1 150 585.Při hledání tohoto údaje,jsem narazil na článek doslova kolektivu autorů v Myslivosti č.7 z r.2011 na str.17,Populační dynamika zajíce polního.Není zde uveden konkrétní odlov,ale je zde v grafu uveden odlov zajíce každý rok,od roku 1966 až 2OO9.Z tohoto grafu vyplývá,že největší odlov byl proveden v r.1973,kdy přesahoval počet 1 200 000 ks.Po přečtení správné odpovědi jsem si zprvu myslel,že jsem se spletl a v r.1973 zde bylo započítáno i Slovensko.Znova jsem našel onen článe,je zde však vysloveně uvedeno,že se jedná o Českou republiku a navíc je zde uvedeno,kolik % činí úbytek odlovu v r.2009 proti tomuto nejlepšímu roku.Kdyby v r.1973 bylo započítáno Slovensko neměl by tento výpočet žádnou vypovídací cenu.Pokud se podívám na otázku č.17 o koroptvích a na r.1973,který byl jakoby náhodou vybrán k porovnání,pak si myslím,že se tady ledacos popletlo.
Č.10 Zde bych velice poprosil autora,kde vzal informace o tom,aby mohl s jistotou tvrdit,že střela ve vzduchoprázdnu se pohybuje pouze po parabole.

1
vychází v 6:41 a zapadá v 19:06 vychází v 21:36 a zapadá v 11:53 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...