Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Břeclav
 
Pozadi
OMS Břeclav
Adresa: Šilingrova 9 , 690 02
Telefon:723 190 019
Email:omsbreclav@email.cz
Web:www.myslivost.cz/oms/breclav
Sekretariát

Sekretariát

O z n á m e n í

Z důvodu vzniklé krizové situace v ČR, Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Břeclav, rada ČMMJ,z.s., OMS Břeclav, ruší přehlídku loveckých trofejí a Okresní myslivecký sněm Břeclav, které se měly konat dne 18. 4. 2020 v Moravské Nové Vsi. O novém termínu těchto akcí budete včas řádně informováni.

Delegáti pro Okresní myslivecký sněm Břeclav, kteří byli navržení ve stanoveném termínu do 18.3. 2020, zůstávají v platnosti.

 

V Břeclavi dne 20.3.2020

Ing. Pollák Jan

Předseda ČMMJ,z.s., OMS Břeclav

VÝŠE ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ VČETNĚ POJIŠTĚNÍ
 
Výše členských příspěvků včetně pojištění od 1.10. 2018 na rok 2019 a na další roky:
Členové do 65 let 1.000 Kč.
Důchodci od 65 let 650 Kč.
Invalidé III. stupně – musí doložit doklad 650 Kč.
Žáci a studenti denního studia do věku 26 let – musí doložit doklad 650 Kč.
Lesníci, myslivci z povolání, kterým povinné pojištění hradí jejich zaměstnavatel 750 Kč.


Vycházíme vstříc členské základně, a proto koncem roku 2019, tak jako v loňském roce, bude jednatelka Vladimíra Vejrostová pracovat na nově vzniklých oblastech, kde si mohou zájemci vyřídit členství se zákonným a úrazovým pojištěním pro příští období.

Městský úřad Hustopeče – místo: STARÁ POŠTA
11. listopadu 2019 9,30 – 15,00 hod.

Městský úřad Pohořelice
12. listopadu 2019 9,30 – 15,00 hod.

Městský úřad MIKULOV
13. listopadu 2019 9,30 – 15,00 hod.

VÝŠE PLATBY NA ROK 2020: 
Řádný členský příspěvek pro členy do 65 let…….……...........................1.000,- Kč
Členský příspěvek snížený pro členy nad 65 let,
pro členy plně invalidní a pro studenty do 26 let a učně do věku 18 let …. 650,- Kč
Členský příspěvek snížený pro myslivce z povolání………....................... 750,- Kč

Osoby, které uplatňují snížený členský příspěvek, musí doložit příslušný dokument, tj. doklad OSSZ o plné invaliditě či potvrzení školy. Jak invalidé, tak i studenti mohou platit pouze na 1 rok.

Členství lze uhradit i na rok 2021 a 2022 ve stejné výši.
Způsob úhrady:
1/ Prodlužování členských příspěvků přímou platbou v hotovosti na sekretariátu OMS Břeclav v pondělí a středu od 8,30 hod. – do 16,30 hod., nebo telefonickou domluvou na tel: 723 19 00 19.
2/ Přímou platbou na účet OMS Břeclav číslo účtu: 203490417/0600 v tomto případě je nutné do variabilního symbolu uvést Vaše rodné číslo, a do zprávy pro příjemce vyplňte Vaše jméno a příjmení - jinak není možno Vaši platbu rozlišit a správně zaúčtovat. Z důvodů snížené sazby členského příspěvku u studentů je třeba doložit průkaz o studiu a u členů, pobírajících plný invalidní důchod: Rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu a lesníků z povolání průkaz (tyto okopírované doklady je možno zaslat e-mailem nebo poštou).
Pokud např. bude příspěvek ČMMJ zaplacen hotově až 2. ledna 2020, bude člen pojištěn až od 00.01 hodin 3.1. 2020. Pokud bude zaplaceno složenkou 2.1. 2020, výpis dojde cca za 2-3 dny + víkendy, bude příspěvek pracovníkem OMS zapsán v tomto případě až 6.1. 2020 a to znamená, že člen bude pojištěn až od 7.1. 2020 

Přiložené dokumenty

 Zmena-pracovni-doby-2019 (docx - 13,70 KB)