Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Jihlava
 
animace1
OMS Jihlava
Adresa: Znojemská 78 , Jihlava , 586 56
Telefon:606 045 625
Email:omsji@tiscali.cz
Web:www.myslivost.cz/omsjihlava
Domů

Uvodní strana mysliveckého spolkuOpatření OMS Jihlava ze dne 23. 3. 2020

         V souvislosti s platností usnesení Vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu přijala Myslivecká rada OMS Jihlava opatření:

1) Sekretariát OMS je do odvolání uzavřen. Komunikace je zajištěna s 
    jednatelkou a předsedou prostřednictvím mobilu nebo e-mailového spojení:
    jednatelka: tel. 606 045 625, předseda: 606 709 071, e-mail: omsji@tiscali.cz

2) Odkládají se všechny akce OMS plánované na měsíc duben 2020, tj.:
    - 1.4.         - náhradní termín zkoušek z myslivosti
    - 25.4.      - okresní kolo soutěže ZST
    - 25.4.      - jarní svod loveckých psů
    - 18.4.      - okresní přebor – kulový čtyřboj

3) Předsedové dotčených odborných komisí OMS navrhnou myslivecké radě   
    ke schválení nejpozději do 27.3.2020 k odloženým akcím náhradní termíny.

4) Sekretariát OMS neprodleně informuje dotčené subjekty odložených akcí 
    a dohodne s nimi veškeré potřebné záležitosti ( trvání přihlášky, vrácení
    poplatku,    
    apod. )

5) Jednání myslivecké a dozorčí rady OMS bude zajištěno prostřednictvím
    elektronické komunikace.

6) Sekretariát OMS bude průběžně zveřejňovat na webu veškeré nové informace
    o vývoji  nákazy koronavirem včetně opatření přijetých Vládou ČR, ČMMJ a  
   OMS.

7) Opatření je platné od 23. 3. 2020 od 18.00 hodin do odvolání.
 

V Jihlavě 23. 3. 2020
Schváleno: elektronicky členy MR a DR OMS

 
                                           
                                                                             Ing. Josef Prokeš v.r.
                                                                         předseda myslivecké rady

__________________________________________________________________Koronavirus - informace a opatření - zde

__________________________________________________________________

Terminář činnosti OMS na rok 2020 - zde

 Upozornění na změnu termínu:

zkoušky vloh ohařů a ost.plemen se konají dne 9.5.20202020 - volby do orgánů Okresního mysliveckého spolku
-
zdeOkresní myslivecký spolek Jihlava

Okresní myslivecký spolek Jihlava spolupracuje s mysliveckými sdruženími hospodařícími ve 104 uznaných honitbách. Pro tyto honitby s výměrou 107 787 ha jsou místně příslušnými orgány státní správy Magistrát Statutárního města Jihlavy a Městský úřad Telč.

Honitby jihlavského okresu leží v kopcovité krajině ve výšce od 500 m do 837 m nad mořem. Jedna třetina honební plochy je pokryta lesy, lesíky a rozsáhlými lesními porosty hlavně smrkovými. Dalších cca 60% honební plochy pokrývá zemědělská půda, přibližně 2% tvoří vodní plochy potoků, řek a rybníků a zbytek (přibližně 3%) je evidován jako ostatní plocha.
V honitbách se hospodaří se spárkatou zvěří jelení, daňčí, mufloní, srnčí a černou.
Z drobné zvěře je normován zajíc a bažant.


Hlavním posláním Českomoravské myslivecké jednoty je zachování a ochrana přírody a krajiny a v ní volně žijící zvěře a myslivost, která je systematicky propojenou řadou činností na úseku chovu a ochrany zvěře, včetně péče o trvalý rozvoj těchto hodnot.
Tyto činnosti jsou neoddělitelně spojeny s aktuální žádoucí regulací početních stavů populací jednotlivých druhů volně žijící zvěře tak, aby živelný nárůst početních stavů jednoho druhu zvěře nebyl limitujícím faktorem pro zachování či přirozený vývoj ostatních druhů zvěře a jsou jediným omezujícím nebo likvidujícím pozitivním způsobem nenahraditelných aktivit člověka v přírodě, zemědělství, rybářství, lesnictví a ochraně přírody.

 

Zatímco naše myslivost je doma většinově odsuzována jako spíše negativní jev, v Evropě je odborníky dávána za příklad ostatním zemím a vyznamenávána jako vysoce pozitivní činnost v lidmi jinak spíše devastované přírodě.


Okresní myslivecká rada se schází vždy druhé úterý v měsíci.
Okresní dozorčí komise se schází vždy třetí středu v sudém měsíci.
Evidence návštěv na webech OMS Jihlava

Fotogalerie