Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Litoměřice
 
Pozadi
OMS Litoměřice
Adresa: U Stadionu 522/4 , Litoměřice , 412 01
Telefon:724 238 646
Email:omslitomerice@outlook.cz
Web:www.myslivost.cz/oms/litomerice
Jednatel:Ing. Jiří Beneš
Předseda:František Švec
  
Úřední hodiny
Po:8-11.30 13-16 h.
Út:8-11.30 13-15 h.
St:8-11.30 13-16 h.
Čt:8-11.30 13-15 h.
Pá:8-11.30
   
IČO:67777325
Účet:1002252329/0800
Banka:Česká spořitelna, a.s. Litoměřice
Můžete zasílat veškeré své podklady a náměty na e-mailovou adresu omslitomerice@outlook.cz
rádi je zde zveřejníme.


Komise pro kulturu a propagaci

Myslivecký kurz 2019
Termín na přihlášení se do nového mysliveckého kurzu se stanovuje do 
20.12.2019 a to na předepsaných tiskopisech  na OMS. Zájemce se může také přihlásit do kurzu ještě v den zahájení  kurzu,Poplatek je na celou přípravu a zkoušky 5500.    


Myslivecký kurz v roce 2020.
---------------------------------------

V současné době je možné se přihlásit do nového mysliveckého kurzu ,který bude zahájen  dle počtu přihlášených.. Přihlášky jsou na OMS Litoměřice,poplatek za celou přípravu je 5500.-Kč. Do kurzu se může přihlásit občan starší 15 let. Přihlášky se berou do 20.12.2019 , nebo přímo při zahájení kurzu.Zahájení kurzu bude po dosažení alespoň 15 přihlášených zájemců.

Počítáme také se zahájením přípravy a zkoušek pro kvalifikaci MH,přihlášky je možno dát na OMS nejpozději do konce února 2020. Teoretická příprava přihlášených bude v dubnu  a zkoušky pak v měsíci říjnu 2020 Ten,kdo má o zkoušky zájem,ihned se do přípravy přihlašte na OMS . Poplatek je za přípravu a zkoušky - 5500.-Kurz bude zahájen po přihlášení alespoň 10 lidí. 

V  současné době eviduje OMS Litoměřice 18 lektorů a ZK pro potřeby mysliveckého kurzu  a zkoušky základní a zkoušky pro MH. Další zájemci o funkci lektora a ZK se mohou přihlásit na OMS u KVK , zájemce musí být absolventem  Vyšších odborných mysliveckých zkoušek.     
Základní údaje o vypsání nových kurzů
Upozorňujeme zájemce, kteří mají zájem o přípravu v Základním mysliveckém kurzu pro získání prvního loveckého lístku , že  přihlášky je nutné podat na předepsaném tiskopise na OMS ČMMJ Litoměřice, nejpozději do 20.12.2019 na OMS ,nebo  přímo v kurzu při zahájení ..       
                                     
Všem, kteří budou včas přihlášeni a budou mít zaplacen předepsaný poplatek, bude zaslána pozvánka na zahájení těchto kurzů

Poplatek za přípravu Základních mysliveckých zkoušek je 5500,- Kč na r.2020
Poplatek za přípravu Zkoušek hospodářů je 5 500,-Kč na r. 2020

Návrhy na vyznamenání je nutno předložit na OMS takto :
           - na I.stupeň - do 20. února běžného roku na předepsaném tiskopise,
           - návrhy na  II. a III.stupeň do 20.března běžného roku,
           - ostatní vyznamenání taktéž do 20.3. běžného roku (Věrnostní, ČU).

Tiskopisy na vyznamenání jsou na OMS, nebo na našich www stránkách
(dole).    
          
          Poplatek kurzovného je nutno uhradit nejpozději do zahájení kurzu ,nebo v kurzu při zahájení.
----------------------------------------------------------------------------------------
Obsah přípravy mysliveckého kurzu  -březen 2020    
- informace o obsahu celkové přípravy
- kontrola úhrady kurzovného a zkoušek u přihlášených
- zajištění myslivecké praxe přihlášených v honitbách
- informace přihlášených o teoretickém kurzu a jeho zahájení- první týden I/14
- seznámení se směrnicemi přípravy zkoušek


Aktuelní informace:
---------------
             
-  Pro malý počet přihlášených se letos nebude konat kurz pro kvalifikaci funkce MH. Kurz se uskuteční v roce 2020 ,počítáme s přihlášenými ,budou včas pozváni.
     


Další informace pro MS a honitby
Okresní myslivecký ples:
Opět počítáme s podporou našich honiteb z celého okresu, jde zejména o zajištění dobré tomboly,zejména o dostatečné množství darované zvěřiny , zejména - srnčí,prase,daněk,zajíc,bažant a pod.  Veškerou darovanou zvěřinu je možno již nyní předat v mrazírnách CITUS Litoměřice u pani Jungové. Vše je po souhlasu jednatele společnosti pana ing. Balšánka.

2.  V roce 2020 počítáme se zahájením nového mysliveckého kurzu,přihlášeno musí být alespoň 15 zájemců. Přihlášky podávejte do 20.prosince 2019 na OMS Litoměřice.


3.  Zájemci o zvýšení kvalifikace na fukci MH  se mohou přihlásit na OMS  a to nejpozději do konce února 2020. Kurz bude zahájen při 10 zájemcích .
     
4. Informace pro adepty mysliveckého kurzu 2019-2020:   
              Konzultace k průběhu přípravy na zkoušky z myslivosti  se uskuteční na podzim letošního roku. Konzultace proběhne za účasti celého zkušebního senátu. V průběhu konzultace dojde k ověření současných znalostí z oblasti teorie z jednotlivých skupin přžedmětů - připravte se !!! 

Přiložené dokumenty

 Jak se stat myslivcem (pdf - 64,27 KB)
 Prihlaska-adepti (doc - 86,53 KB)
 přihláška zkoušky MH (doc - 13,82 KB)
 návrh na vyznamenání I.st (doc - 22,53 KB)
 Návrh vyznamenání ost. (doc - 32,26 KB)
 smerniceVyznamenani112017 (pdf - 266,74 KB)

Fotogalerie

 

Zde může být odkaz na stránky Vašeho mysliveckého sdružení. Kontatk na adrese omslitomerice@outlook.cz