Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Litoměřice
 
Pozadi
OMS Litoměřice
Adresa: U Stadionu 522/4 , Litoměřice , 412 01
Telefon:724 238 646
Email:omslitomerice@outlook.cz
Web:www.myslivost.cz/oms/litomerice
Jednatel:Ing. Jiří Beneš
Předseda:František Švec
  
Úřední hodiny
Po:8-11.30 13-16 h.
Út:8-11.30 13-15 h.
St:8-11.30 13-16 h.
Čt:8-11.30 13-15 h.
Pá:8-11.30
   
IČO:67777325
Účet:1002252329/0800
Banka:Česká spořitelna, a.s. Litoměřice
Můžete zasílat veškeré své podklady a náměty na e-mailovou adresu omslitomerice@outlook.cz
rádi je zde zveřejníme.


Komise pro kynologii

Obecné informace o pořádání zkoušek lovecké upotřebitelnosti:

Zkoušky se připravují dle schváleného plánu.
Zkoušky se konají dle zkušebního řádu platného od 04/2014 v aktuálním znění.
Veterinární podmínky :
Zkoušky se mohou zúčastnit psi bez příznaků onemocnění,kteří budou mít vakcinaci proti vzteklině,FCC,HCC a parvoviroze, potvrzené privátním lékařem.
Podmínky účasti na zkouškách :
Zkoušek se mohou zúčastnit psi uznaných plemen s platným průkazem původu FCI, zapsáni v plemenné knize ČR.
Ze zkoušek vyloučí vrchní rozhodčí :
- psy jejichž původ a totožnost nelze prokázat průkazem původu,
- psy nemocné,poraněné,slepé nebo hluché,podvyživené a zesláblé,
- háravé feny,
- pořadatel vyloučí ze zkoušek každého,kdo by svým jednáním narušoval hladký průběh zkoušek.
Všeobecná ustanovení :
Vůdce psa se dostaví včas a myslivecky oblečen, musí mít u sebe průkaz původu psa, veterinární průkaz psa, doklad o platném pojištění dle zákona o myslivosti.
Prokázání členského průkazu člena ČMMJ, že majitel i vůdce psa je člen ČMMJ je nutné ke stanovení účastnického poplatku (startovného).
Přijetí přihlášky je podmíněno zaplacením startovného u pořadatele do data závěrky přihlášek, popřípadě do ukončení přejímky psů. Uhrazení je možné hotově v sekretariátu pořadatele, nebo možno uhradit složenkou “C“. Pro platbu bezhotovostní je nutné v přihlášce udat kontaktní e-mailové spojení, kam Vám bude zaslán VS pro identifikaci Vaší platby a číslo bankovního účtu pořadatele.
Pořadatel neručí za škody způsobené psem, ani za ztrátu psa, případně jiné škody způsobené psem.
Vůdce může v jeden den zkoušek předvést nejvíce 2 psy.
Rozhodčí na zkoušky deleguje pořádající organizace – OMS Litoměřice.
Uzávěrka přihlášek na každé zkoušky je 14 dní před termínem konání zkoušek.
Propozice každých zkoušek jsou na internetových stránkách OMS Litoměřice měsíc předem, které jsou pro všechny účastníky závazné.
Po uzávěrce se přihlášky přijímají pouze pro doplnění daného počtu psů do skupiny z důvodu omezení počtu předvedených psů!
Pořadatel si vyhrazuje právo přihlášku odmítnout.
Poplatky na zkoušky (startovné): základní poplatek, člen ČMMJ je zvýhodněn. Při neúčasti psa na zkouškách se zaplacený účastnický poplatek nevrací. 
 
Případné informace na tel. čísle 724 238 646 - OMS Litoměřice.
 
Většina sdružení na okrese nemá zájem propůjčit své honitby pro jednotlivé pořádané zkoušky přesto, že se při většině zkoušek zvěř nestřílí.
Pro potřebu zkoušek je používána zvěř z odchoven (bažantí a zaječí zvěř je nahrazována domácími králíky). Divoká zvěř je využívána pouze pro posouzení vystavování a prokazování klidu před zvěří.
Propůjčeným honitbám se vůbec neublíží na stavu zvěře v honitbě. Přes tyto skutečnosti se přesto kynologické komisi nedaří získat další honitby, aby se mohly pořádané zkoušky prostřídat, nevyužívalo se pouze pár honiteb. Zkoušky se daří umístnit pouze v honitbách, kde mají zájem o kynologii. Je nutné, aby si řada myslivců uvědomila, že lovecky upotřebitelé psy potřebují pro výkon práva myslivosti a přehodnotili svůj dosavadní postoj ke kynologii a pomohli v umisťování jednotlivých zkoušek.

   

Přiložené dokumenty

 Prihlaska-pro-zkousky-loveckych-psu (docx - 29,12 KB)
 Zkušební řád LUP + dodatky (pdf - 1,44 MB)
 

Zde může být odkaz na stránky Vašeho mysliveckého sdružení. Kontatk na adrese omslitomerice@outlook.cz