Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Litoměřice
 
Pozadi
OMS Litoměřice
Adresa: U Stadionu 522/4 , Litoměřice , 412 01
Telefon:724 238 646
Email:omslitomerice@outlook.cz
Web:www.myslivost.cz/oms/litomerice
Jednatel:Ing. Jiří Beneš
Předseda:František Švec
  
Úřední hodiny
Po:8-11.30 13-16 h.
Út:8-11.30 13-15 h.
St:8-11.30 13-16 h.
Čt:8-11.30 13-15 h.
Pá:8-11.30
   
IČO:67777325
Účet:1002252329/0800
Banka:Česká spořitelna, a.s. Litoměřice
Můžete zasílat veškeré své podklady a náměty na e-mailovou adresu omslitomerice@outlook.cz
rádi je zde zveřejníme.


Příspěvky ČMMJ

Členům, kteří nahlásí do své členské evidence osobní e-mail budou zpřístupněna osobní data po internetu. Člen si následně bude moci zkontrolovat zaplacení příspěvků, aktualizovat své osobní údaje v případě změn a opakovaně vygenerovat aktuální členský průkaz.

Pro maximální využití všech výhod je nutné si nahlásit do členské evidence kontaktní telefon a funkční e-mailovou adresu. 

Platbu čl.poplatku převodem hraďte na č.ú.1002252329/0800 s VS (vaše r.č.).
Termín úhrady je do 31.12. každého roku. Pozor na časovou prodlevu převodu peněz mezi bankami, částka musí být zaznamenána u příjemce.


Při platbě složenkou počítejte s trvaním transakce i 5 pracovních dnů, tento způsob je nejpomalejší a nelze zaručit doručení částky do 31.12., když platbu odešlete 23.12. danného roku a později!

URL: https://swdiana.cmmj.cz

Upozorňujeme všechny řádné členy naší organizace, že členské příspěvky je možné si také zaplatit na tři roky dopředu kdykoliv v průběhu celého roku.
Nárok na snížený členský příspěvek je nutno doložit dokladem (potvrzení o studiu, uznání invalidního důchodu III.stupně). Snížený členský příspěvek se poskytuje maximálně na jeden rok.


Dle stanov ČMMJ nezaplacením členského příspěvku do 31.12. běžného roku na nasledující rok zaniká členství. Členství se obnoví po zaplacení a registraci vstupního poplatku ve výši 100,- Kč a řádného členského příspěvku na danný rok. 
Při placení členského příspěvku ČMMJ i na současné běžné období si člen může vybrat ze 3 variant: 

                                                                 řádný / snížený (65+, plný invalida, student)

1. varianta MINIMUM /stávající/            1000,-Kč/650Kč

2. varianta STANDARD /nová/            1200,-Kč/850Kč, Minimum+ připojištění úrazové v běžném občanském životě, úrazu a úhynu psa při provádění myslivosti

3. varianta EXCLUSIVE /nová/           1 700,-Kč/1350Kč, STANDARD + odpovědnost občanská, odpovědnost za psa, oboje v běžném občanském životě

U varianty STANDARD  a EXCLUSIVE lze pojistít několik psů, nevztahuje se to pouze na jednoho psa, ale do vyčerpání částky (STANDARD 10000,-Kč, EXCLUSIVE 15000,-).

Na již běžný rok si člen, který má zaplacený členský příspěvek může formou uzavření pojistné smlouvy doplatit 200,-Kč (STANDARD), nebo 700,-Kč (EXCLUSIVE). Rovněž po zaplacení členského poplatku lze kdykoliv doplatkem zvýšit variantu členství dle Vašeho požadavku.

Příspěvky na další rok je nutno zaplatit nejpozději do konce kalendářního roku. Členský příspěvek je spojen s povinným pojíštění dle zákona 449/01sb.(o myslivosti).
Po Novém roce členům s nezplaceným příspěvkem chybí pojištění a nemohou se účastnit loveckých příležitostí!
Pořadatelé společných akcí by měli této době obzvlášť důsledně kontrolovat odpovědnostní pojištění účastníků. 

Děkujeme Vám za Váš příspěvek myslivosti!

 

Ke dni:
-31.3.2020 ............
-1.1.2019 evidujeme 615 členů na r.2020,
-31.12.2019 evidujeme 796 členů na r.2019,
-30.9.2019 evidujeme 785 členů na r.2019, na r.2020 - 172 členy,
-30.6.2019 evidujeme 785 členů na r.2019,
- 31.3.2019 evidujeme 776 členů na r. 2019,
- 1.1.2019 evidujeme 670 členů na r.2019,
- 31.12.2018 evidujeme 854 členy na r. 2018
- 30.9.2018 evidujeme 849 členů na r2018, na r.2019 - 220 členů,
- 30.6.2018 evidujeme 835 členů na r.2018,
- 31.3.2018 evidujeme 823  členy na r.2018,
- 1.1.2018 evideujeme 702 členy na r.2018,
- 31.12.2017 evidujeme 878 členů na r. 2017,
- 30.9.2017 evidujeme 873 členy na r.2017, na r. 2018 - 130 členů,
- 30.6.2017 evidujeme 866 členů na r.2017,
- 31.3.2017 evidujeme 843 členy na r.2017,
- 1.1.2017 evidujeme 722 členy na r.2017,
- 31.12.2016 evidujeme 920 členů na r.2016,
- 30.9.2016 evidujeme 909 členů na r.2016, na rok 2017 - 173 členy,
- 30.6.2016 evidujeme 903 členy na r.2016,
- 31.3.2016 evidujeme 882 členy na r.2016,
- 1.1.2016 evidujeme 782 členy na rok 2016,
- 31.12.2015 evidujeme 951 člen na rok 2015,
- 30.9.2015 evidujeme 945 členů, na rok 2016 - 161 člen,
- 30.6.2015 evidujeme 939 členů na r.2015,
- 31.3.2015 evidujeme 925 členů na r.2015,
- 1.1.2015 evidujeme 779 na rok 2015,
- 31.12.2014 evidujeme 1033 členy na rok 2014,
- 30.9.2014 evidujeme 1028 členů, na rok 2015 - 180 členů,
- 30.6.2014 evidujeme 1020 členů na r.2014,
- 31.3.2014 evidujeme 1011 členů na r.2014,
- 1.1.2014 evidujeme 855 členů na r.2014,
- 31.12.2013 evidujeme 1134 členy na rok 2013,
- 30.9.2013 evidujeme 1120 členů, na rok 2014 - 265 členů,
- 21.6.2013 evidujeme 1105 členů,
- 31.3.2013 evidujeme 1092 členy,
- 1.1.2013 evidujeme 850 členů na rok 2013,
- 31.12.2012 evidujeme 1169 členů na rok 2012,
- 30.9.2012 evidujeme 1153 členy na rok 2012, na rok 2013 - 267 členů,
- 30.6.2012 evidujeme 1140 členů na rok 2012,
- 31.3.2012 evidujeme 1125 členů na rok 2012,
- 31.1.2012 evidujeme 1103 členy na rok 2012,
- 1.1.2012 evidujeme 1017 členů na rok 2012,
- 31.12.2011 evidujeme 1244 členy na rok 2011,  
- 30.3.2011 má zaplaceno čl.příspěvky - 1163 členy v našem okrese.

 
 

Zde může být odkaz na stránky Vašeho mysliveckého sdružení. Kontatk na adrese omslitomerice@outlook.cz