Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Mělník
 
Pozadi
OMS Mělník
Adresa: Bezručova 108 , 276 01
Telefon:315 623 051
Email:omsmelnik@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/oms/melnik/
Jednatel:Božena Tatarová
Předseda:JUDr. Václav Vízner
  
Úřední hodiny
Po:7.30 - 16.00
St:7.30 - 16.00
   
IČO:67777350
Účet:473246043/0300
Banka:ČSOB, a.s. Mělník

AMP - informace

  
       ČMMJ z.s OKRESNÍ MYSLIVECKÝ SPOLEK MĚLNÍK
M Y S L I V E C K Á   K O M I S E
Bezručova 108, 276 01 Mělník  tel.+420 733 708 097,email:omsmelnik@seznam.cz
tel.: +420 774 695 933  , email:  gerhardklee@seznam.cz
 
 
 
Věc:  AKTUÁLNÍ NÁKAZOVÁ  SITUACE  U DIVOKÝCH  PRASAT 
 
 
Vážení přátelé myslivci,
to na co jsme v dubnovém zpravodaji MK OMS Mělník upozorňovali a z čeho jsme měli obavy se stalo skutečností!
V České republice byl potvrzen první výskyt afrického moru prasat (AMP) populaci prasat divokých.
Vyšetření prokázalo nákazu dvou divokých prasat na Zlínsku.Zdroj nákazy a další okolnosti aktuálně předmětem šetření Státní veterinární správy(SVS).Nákazou mohou onemocnět všechny věkové kategorie prasete domácího a divokého.Není však přenosná na člověka ani další živočišné druhy.
Všechny zatím dostupné informace budou umístěny na webových stránkách OMS Mělník.Je nutné aby Jste si tyto podklady prostudovali a bezprostředně informovali své členy.
 
POZOR!  Pokud naleznete uhynulé prase,necháte jej tak jak je, nehýbete sním  a ihned informujete veterinární správu tj. KVSS SVS Mělník,která zajistí odvoz a vyšetření podezřelého kusu u SVU.
                              číslo telefonu: +420 315 670 709 nebo +420 724 813 637

pokud se nedovoláte zavoláte na krizovou linku +420 720 995 204
Krizová linka pro hlášení nákazy nebo mimořádné situace není určena k přijímání stížností .Linka je k dispozici 24 hod. denně.Nezneužívejte krizovou linku k jiným než určeným účelům,zabraňujete tím jejímu oprávněnému a důvodnému využití.
 
Další doporučení: Dodržujte přesně pokyny dle článku Africký mor prasat (AMP)- ZÁKLADNÍ INFORMACE a jeho příloh.- viz.webové stránky OMS
Mělník.
 
Pokud budete mít nějaké dotazy,problémy obraťte se na nás budeme se snažit Vám pomoci.
 
Situace je velmi vážná a proto ji všichni věnujme maximální pozornost!!!
 
S pozdravem Myslivosti zdar !
 
                                                 Gerhard  K l e e
                                        předseda MK OMS Mělník

AMP aktuální informace SVS

AMP aktuální platná nařízení SVS 


AMP příznaky a projevy onemocnění
Přiložené dokumenty

 AMP-letak (pdf - 773,84 KB)

Příznaky foto

 AMP-prezentace-zakladni-informace-o-AMP (pdf - 5,33 MB)

AMP prezentace

 Mimoradna_veterinarni_opatreni_AMP_CR_2017-07-14 (pdf - 223,23 KB)

Nařízení SVS pro ČR

 zakaz_vstupu_AMP (pdf - 562,70 KB)

zákaz vstupu leták

 zamor_oblast-AMP (pdf - 263,21 KB)

zamořená oblast leták