Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Mělník
 
Pozadi
OMS Mělník
Adresa: Bezručova 108 , 276 01
Telefon:315 623 051
Email:omsmelnik@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/oms/melnik/
Jednatel:Božena Tatarová
Předseda:JUDr. Václav Vízner
  
Úřední hodiny
Po:7.30 - 16.00
St:7.30 - 16.00
   
IČO:67777350
Účet:473246043/0300
Banka:ČSOB, a.s. Mělník

Domů

Mělnicko kraj vinařství a chráněných krajinných oblastí KokořínskoMělník je znám široko daleko tradičním vinařstvím,které zde pravděpodobně zapustilo kořeny již s příchodem křesťanství v 9.století.Od té doby se na mělnickém kopci téměř všechno změnilo.Jen vinná réva nepřestala růst na jeho stráních a z ní prýštit dobrý mok.Ten dodnes vábí mnohé návštěvníky,i když Mělník může nabídnout nmohem víc. Zeměpisnou polohu Mělníka není třeba složitě vysvětlovat.Soutok Labe s Vltavou , dvou největších českých řek , a nevelká vzdálenost od hlavního města Prahy ,jsou zárukou,že návštěvník nemine svůj cíl.A pak je tu ještě něco typicky českého,na obzoru památný Říp. Kdo navštíví Mělník,nezapomene na jedinečnou dominantu města,kterou vytváří chrámová věž,splívající při pohledu od jihu a západu s budovou sousedního zámku.První vítá návštěvníky zdáli a jako poslední pozdrav Mělníka se s nimi opět loučí.Ze zámecké vyhlíkdy přehlédneme širokou polabskou rovinu,vroubenou na obzoru táhlými hřbety od Odolené Vody přez Dřínovský kopec až k typickému zvonu Řípu.Při dobré viditelnosti spatříme obrysy Českého středohoří s Milešovkou . Rovinaté povodí Labe a Vltavy přechází za Mělníkem do romanticky členitého Kokořínska. Eroze vyhloubila zejména v plošinách Kokořínska četná údolí a jednotlivé bloky skal byly potom celá geologická období modelovány dalšími vnějšími činiteli do dnešních bizardních tvarů. Mělník-jméno je původní slovanské pojmenování kopce z mělnících se hornin křídového útvaru.

Okresní myslivecký spolek Mělník má v průměru 650 členů.
Hospodaří se v 51 honitbách (+ obora Veltrusy) na celkové ploše 54704 hekterů.
Z toho je :
38871 ha : zemědělské půdy
13244 ha : lesní půdy
715 ha : vodní plochy
1874 ha : jsou ostatní pozemky