Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Mělník
 
Pozadi
OMS Mělník
Adresa: Bezručova 108 , 276 01
Telefon:315 623 051
Email:omsmelnik@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/oms/melnik/
Jednatel:Božena Tatarová
Předseda:JUDr. Václav Vízner
  
Úřední hodiny
Po:7.30 - 16.00
St:7.30 - 16.00
   
IČO:67777350
Účet:473246043/0300
Banka:ČSOB, a.s. Mělník

Pojištění

P O J I Š T Ě N Í členů ČMMJ – úhrada členských příspěvků:

Pojištění se hradí vždy do 31. 12. na rok následující
v případě pozdější platby se hradí 100,-kč vstupní příspěvek.
 
Základní členský příspěvek:minimum: 1000,- ///standard 1200,-/// excluzive 1700,-
 
Snížený členský příspěvek : minimum 650,-///   standard 850,-///  excluzive  1350,-

Snížený čl.příspěvek hradí:
důchodci od 65-ti let 
Studenti na základě potvrzení o studiu do 26 let
Invalidé na základě potvrzení –doklad  od OSSZ ( III. stupně)
 
Poplatek-pojištění lze uhradit převodem na účet nebo v hotovosti na OMS Mělník
 
Kancelář OMS Mělník má úřední dny v pondělí a ve středu .
 
Účet OMS :  473246043 / 0300 , var.symbol-rodné číslo plátce
 
Platbu na účet OMSu provádějte nejpozději do 11.12. 2019
 
Poplatek-pojištění lze platit na jeden , dva nebo tři roky ( částka se sčítá).
 
Pokud někdo  využije platby převodem na účet OMS , OMS zašle členský průkaz do jeho emailové adresy, případně i poštou na platnou adresu ( je třeba oznámit na OMS ).
 
 Kancelář OMS Mělník bude naposledy v provozu  18.12.2019 pak až 6. ledna 2020.
 

 
Myslivosti zdar
 
 
B. Tatarová
jednatelka OMS

Přiložené dokumenty

 POJISTENI-CLENU-(1) (docx - 128,81 KB)