Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Mělník
 
Pozadi
OMS Mělník
Adresa: Bezručova 108 , 276 01
Telefon:315 623 051
Email:omsmelnik@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/oms/melnik/
Jednatel:Božena Tatarová
Předseda:JUDr. Václav Vízner
  
Úřední hodiny
Po:7.30 - 16.00
St:7.30 - 16.00
   
IČO:67777350
Účet:473246043/0300
Banka:ČSOB, a.s. Mělník

Pojištění

P O J I Š T Ě N Í členů ČMMJ – úhrada členských příspěvků:

ZMĚNA ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU OD 1.10.2018 ( viz. přiložený dokument níže  )
 
Pojištění se hradí vždy do 31. 12. na rok následující
v případě pozdější platby se hradí    100,-kč vstupní příspěvek.
Pojišťovna Halali nabízí nové produkty v pojištění ( standard a exklusive) viz leták.
Členský příspěvek základní(minimum) :  1000,- kč na rok
                                             ( standard ) : 1200,-kč na rok
                                            ( exklusive )  1700,-kč na rok 
 
Členský příspěvek snížený : důchodci nad 65 let . studenti , invalidé
základní ( minimum)   650,.kč na rok
              ( standard )    850,-kč na rok
              ( exklusive ) 1350,-kč na rok
 
Studenti na základě potvrzení o studiu
Invalidé na základě potvrzení –doklad ( III. stupně- OSSZ)
 
Poplatek-pojištění lze uhradit převodem na účet nebo v hotovosti na OMS Mělník
 
Účet OMS :  473246043 / 0300 , var.symbol-rodné číslo
 
Poplatek-pojištění lze platit na jeden , dva nebo tři roky ( částka se sčítá).
 
Pokud někdo  využije platby převodem na účet OMS , OMS zašle členský průkaz do jeho emailové adresy( je třeba oznámit na OMS), případně i poštou na platnou adresu.
 
 
 
Na OMS Mělník bývá v závěru roku dovolená  .
 
 
 
 
 
 
Myslivosti zdar
 
 
B. Tatarová
jednatelka OMS

Přiložené dokumenty

 Halali (pdf - 1,12 MB)
 POJISTENI-CL-PRISPEVKY (doc - 310,27 KB)