Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Nový Jičín
 
jelen%20pasouci%20se%20v%20lese
OMS Nový Jičín
Adresa: Kunín 291 , Kunín , 742 53
Telefon:731 482 607
Email:oms.nj@centrum.cz
Web:www.myslivost.cz/omsnovyjicin
Aktuality

Myslivecká rada Českomoravské myslivecké jednoty z.s., okresního mysliveckého spolku v Novém Jičíně, zve myslivecké hospodáře, předsedy spolků a členy na
 
PŘEDNÁŠKU
 DNE 30. ledna 2020 V 16.00 HODIN
v aule VFU - Školní zemědělský podnik v Kuníně
 
 
PROGRAM: 
 
 
 1. Vyhláška o dobách lovu – změny provedené novelou č. 323/2019 Sb. , 
časová působnost, změny.
 1. Zákon o myslivosti – změny provedené novelou č. 314/2019 Sb., časová působnost, změny.
 2. Veterinární problematika: nakládání se zvěřinou, veterinární věci, prohlížitele, co potřebuji k tomu, abych mohl prodávat maso, použít ho do tomboly atd.
 3. Důležité události v programu činnosti OMS Nový Jičín v roce 2020 – změna jednatele, volební sněm, přehlídka trofejí (okresní i národní), kynologické akce, ZST a další.
   
 
Případné dotazy do diskuze zasílejte před přednáškou na emailovou adresu: stocek@advokat-nj.cz, na přednášce budou zodpovězeny.
 
Přednášející:
 
Mgr. Lukáš Stoček
MVDr. Ivo Trčka Ph.D.
Ladislav Raffai
 
Prosím o zaslání informace, zda se akce zúčastníte a v jakém počtu, je to důležité pro rezervaci sálu.
 
 
 
                                                                                                 Ladislav Raffai
V Kuníně dne 22.1.2020                                             předseda myslivecké rady v.r.Vážení členové Českomoravské myslivecké jednoty,
 
 současná jednatelka Okresního mysliveckého spolku Nový Jičín, paní                  Bc. Vladislava Marková, ukončuje výpovědí ke dni 31.3.2020 činnost pro náš spolek.
Myslivecká a dozorčí rada se na svém zasedání dne 10.1.2020 rozhodla, že bude vypsáno výběrové řízení na nového jednatele.


VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI
jednatel Okresního mysliveckého spolku v Novém Jičíně
 

Jednatel bude vykonávat práci dle Smlouvy o administrativní činnosti. 
Předmětem této Smlouvy je závazek dodavatele poskytovat objednavateli administrativní
činnost v dále uvedeném rozsahu:
 1. Zajišťuje provoz kanceláře objednavatele, a to ve dnech pondělí a středa.
 2. Vykonává funkci jednatele Okresního mysliveckého spolku
 3. Příjem a třídění pošty, její evidence a archivace.
 4. Manipulace s hotovostí, vedení pokladny, bankovních účtů, účetních dokladů a peněžního deníku.
 5. Zajišťuje styk s peněžními ústavy, v rámci pověření Okresní myslivecké rady (OMR).
 6. Fakturace, evidence přijatých a vydaných faktur.
 7. Správa a výběr poplatků.
 8. Správa webových stránek včetně emailu OMS Nový Jičín.
 9. Správa, evidence a inventarizace majetku OMS Nový Jičín.
 10. Vedení evidence členů ČMMJ při OMS Nový Jičín.
 11. Úklid prostor objednavatele. 
 12. Měsíčně připravuje ekonomické podklady pro projednání v komisích, OMR a Okresní dozorčí rady (ODR) a to ve lhůtách stanovených předsedy komisí, OMR a ODR..
 13. Veškeré informace dává ve stanovených lhůtách na vědomí mysliveckým sdružením a veřejnosti, po schválení OMR, případně ODR.
 14. Dodavatel se bude při své činnosti řídit také platnými ustanoveními zákona o myslivosti, jeho prováděcími předpisy a příslušnými směrnicemi ČMMJ. 
 15. Dodavatel bude k administrativní činnosti používat vlastní technické zařízení.
 
Dodavatel je povinen provádět činnost řádně a profesionálním způsobem dle obecně uznávaných standardů v ČR s vynaložením odborné péče.

Odměna

Odměna: měsíční, v paušální výši 10 000,- Kč (slovy: desettisíckorunčeských) + 5000,- Kč ostatní náklady (vyúčtované cestovné apod.).
Protože nejde o pracovní poměr, bude odměna fakturována.
 
Požadujeme:
 
 • SŠ nebo VŠ vzdělání, členství v ČMMJ, zkouška z myslivosti výhodou
 • velmi dobrá znalost práce s výpočetní technikou
 • znalost jednoduchého účetnictví (daňová evidence)
 • řidičský průkaz sk. B, vlastní osobní automobil
 • místo bydliště v okrese Nový Jičín, výhodou je co nejblíže sídla OMS 
 • zájem o práci v myslivosti a vysoké pracovní nasazení
 • odpovědnost, profesionalitu, občanskou bezúhonnost, spolehlivost, komunikativnost, organizační schopnosti
 • zahájení činnosti od 2. 3. 2020, v případě zaškolení a dohody i dříve
 Nabízíme:
Zajímavou práci v oblasti myslivosti.
Doba výkonu činnosti: dva pracovní dny v týdnu, individuálně přizpůsobitelná doba, občasné víkendové akce
 
Bližší informace: Ladislav Raffai  tel. 724 047 501
 
Uzávěrka přihlášek je 3. 2. 2020 v 12.00 hodin.
 
Součástí přihlášky bude strukturovaný životopis, vč. kontaktů.
 
Přihlášky je třeba zasílat na adresu uvedenou v záhlaví nebo e-mailem: oms.nj@centrum.cz.
 
Výběrové řízení proběhne 3. 2. 2020 v 16 hod. na sekretariátě OMS (adresa v záhlaví).
Výsledek výběrového řízení bude účastníkům oznámen 3. 2. 2020 emailem.
 
 
Schváleno na jednání myslivecké i dozorčí rady dne 10. 1. 2020.
 
 V Kuníně dne 13. 1. 2020
 
 
 
Ladislav Raffai v.r.
předseda okresního mysliveckého spolku
Nový Jičín
 

Odkaz na fotky  45. ročníku Memoriálu Richarda Knolla za OMS Nový Jičín zachycené fotografem Adamen Simandelem.

https://www.fotostoryas.com/cynology/hunting-cynology/exams/xlv-memorial-r-knoll/


Výsledková listina 45. ročníků Memoriálu Richarda Knolla je vložena v sekci kynologie.

 

Prosím o pomoc!

 

 
23.8.2019 uletěl papoušek žako v Mořkově. Reaguje na jméno Robo a má 12 let.
 
Kontakt: 608 857 209
 
Odměna za navrácení Roba 10 000 Kč

Spory stranou, o českou přírodu nám jde všem!

Spory stranou, o českou přírodu nám jde všem!

petice

Společně s Českou společností ornitologickou spouštíme elektronickou petici s cílem ukázat, že česká krajina a život v ní nejsou občanům lhostejné. Chcete ještě někdy vidět čejku, chocholouše nebo sýčka? Je třeba změnit intenzivní zemědělské využívání krajiny. Víme, že elektronická petice nám nezajistí slyšení v parlamentu, může ale ukázat, že chceme něco lepšího než nekonečné lány. Ukažte, že se za svou věc umíme postavit!

https://birdlife.cz/petice-za-krajinu/?fbclid=IwAR1F2lfcpxOjJjyi5_q6Mun-jlFy-nHDzMLrRaY6llW2xvsHzisN0BlJqhIV dokumentech na konci stránky najdete nejnovější informace z veterinární správy.


Dne 9.6.2018 Sborem zástupců schválen návrh na zvýšení členských příspěvků (ČP), výše ČP byla schválena dle předloženého a projednaného materiálu.
Sbor zástupců ČMMJ, z.s. přijal ohledně tohoto materiálu následující závazné usnesení:
 
II.    Schválil:

14. Zvýšení členského příspěvku od r. 2019 s realizací od 1.10.2018 (MINIMUM)
 
                                základní ČP       snížený ČP I.      snížený ČP II.
OMS                          540                         255                        540
Halali                         250                        250                             0
Sekretariát                205                        140                        205
FPR ČMMJ                  5                             5                             5
Celkem                  1000                        650                        750
 

 
Zvýšená výše členských příspěvků platí pro členský příspěvek vybíraný na rok 2019 a následující roky od 1. 10. 2018. Do 30. 9. 2018 je členský příspěvek na rok 2019 a následující roky ve
stávající výši. Dovýběr u již předplacených ČP nebude prováděn. Pro rok 2018 platí dosavadní výše členského příspěvku.
Výše varianty členského příspěvku STANDARD a EXCLUSIVE se odvíjí od zvýšeného ČP ve variantě MINIMUM.
                                         


Elektronická evidence tržeb (EET) a spolky
                Dne 20. 4. 2017 se konala v kongresovém centru TOP Hotel Praha odborná konference Ministerstva financí a Finanční správy České republiky s názvem „Venkovské spolky a EET – otázky a odpovědi“. Konferenci zahájili místopředseda vlády ministr financí Andrej Babiš a náměstkyně ministra financí Alena Šillerová. Oba deklarovali, že zavedení EET je správným krokem proti tzv. šedé ekonomice. EET je projektem narovnání ve výběru daní.  Obdobný systém jako je EET je zaveden v 17 státech EU. V současné době zpracovává systém EET cca 14 miliónů účtenek denně, odezva zpracování je desetina sekundy. Zákon o EET byl přijat v červnu 2016, v srpnu 2016 vydala Finanční správa Metodický pokyn k aplikaci zákona o evidenci tržeb.
                Andrej Babiš v úvodu ubezpečil účastníky konference v tom, že jasně vnímá odlišnost spolků od podnikatelských subjektů. Cílem činnosti spolku není zisk, ale realizace hlavní činnosti spolku (tj. činnosti dle stanov) pro který byl spolek zřízen. Finanční správa má za úkol do konce dubna zveřejnit řešení, které by mělo ulevit venkovským spolků  a neziskovým organizacím ohledně EET.
                Finanční správa vydala Souhrn vzorových příkladů vysvětlující pravidla stanovená k Metodickému pokynu k aplikaci zákona o evidenci tržeb, naleznete na http://www.etrzby.cz/cs/neziskove-subjekty. Tento souhrn je určen pro neziskové organizace pro rozlišení činností, z kterých jim plynou příjmy. Spolek vedle své hlavní činnosti může mít i vedlejší podnikatelskou činnost.   
Co je evidovanou platbou pro EET?
Předmětem jsou platby v hotovosti, platby platebními kartami, šekem, směnkou, stravenkami, dárkovými poukázkami či virtuální měnou.
Kdy EET ano a kdy ne?
NE
 • Hlavní nezisková činnost např. členské příspěvky
 • Příležitostná výdělečná činnost např. pořádání plesu
 • Drobná vedlejší podnikatelská činnost tj. tržby, které nejsou vyšší než 175 tis. Kč ročně nebo činí méně než 5% z celkových příjmů spolku
ANO
 • Vedlejší podnikatelská činnost tj. tržby, které nesplní kritéria drobné vedlejší podnikatelské činnost, např. příjmy z pronájmu, z reklam, z propagace
Na konferenci byl velmi diskutován limit pro drobnou vedlejší činnost, je vůle tento limit zvýšit. Tato změna by měla být provedena do konce dubna 2017, tato změna má podporu Ministerstva financí i Finanční správy.
 
Ing. Iva Dvořáková, vedoucí ekonomického odd. ČMMJ, z.s.Vážení členové ČMMJ,

Myslivecká rada ČMMJ se rozhodla využít dalšího komunikačního prostředku a přenášet zásadní informace napřímo k členské základně prostřednictvím emailu.
K tomuto účelu budou využity dosavadní dostupné adresy členů v SW Diana. Prosíme tedy členy, kteří by také chtěli být informováni napřímo, aby si aktualizovali svou adresu přímo v SW Diana

https://swdiana.cmmj.cz/Registration/RegistrationWizard.aspx

Upozornění
Přihlašovací data pro první přihlášení jsou na Vašem členském průkazu v jeho poslední části.
Po prvním přihlášení budete před opuštěním prostředí členské evidence vyzváni ke změně hesla, které bylo přiděleno pro první vstup.
Pokud zapomenete Vámi změněné heslo, je možné ho nechat zaslat na Váš email, pokud ho máte zadaný v členské kartě.Dnes, tj. 26. 10. 2016, se konala mimořádná valná hromada HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., která měla na programu jednání odvolání členů představenstva HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.
Zároveň před konáním této mimořádné valné hromady HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. obdrželi písemně zástupci obou akcionářů rezignaci členů představenstva HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. - Ing. Miroslava Krause, Ing. Josefa Vláška, Ing. Petra Černíka a Ing. Lenky Zumrové, MBA, která současně rezignovala na pozici ředitelky pojišťovny.
Tento krok vítáme jako přihlášení se k odpovědnosti za současný stav pojišťovny. Krok rezignace před vlastním odvoláním bereme jako osobní postoj členů představenstva.
 
Řízením pojišťovny bude pověřen nový předseda představenstva, který má za úkol provést celkový audit hospodaření pojišťovny do doby rezignace představenstva a také prověřit zpětně jak kroky a rozhodnutí představenstva, tak ředitelky pojišťovny HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.
Hlavní akcionář (Českomoravská myslivecká jednota, z.s.) učiní veškeré právní kroky k zajištění plynulého chodu a efektivního hospodaření v pojišťovně a tím ochranu práv akcionáře. 

Ing. Jiří Červenka
místopředseda ČMMJ, z.s.

Dobrý deň, zasielam čerstvé informácie k antiparazitárnej liečbe r.2016.
 
Antiparazitární přípravky lze použít do 22. 2. 2016.
 
Vyhodnocení pozitivity vyšetřených vzorků ve vztahu k následnému antiparazitárnímu
ošetření
1.)Za pozitivní se považují vzorky, u kterých byl hodnocen výskyt plicních červů, parazitů
gastrointestinálního traktu nebo motolic na +++ nebo ++++.
2.)Ošetřující veterinární lékař může potvrdit výskyt motolic a střečkovitosti.
3.)Proškolená osoba může v souvislosti s výskytem parazitů potvrdit pouze výskyt
střečkovitosti.
 
Metodika použití antiparazitik: uživatel honitby, který se ve stanoveném termínu rozhodne
pro použití léčivých přípravků u volně žijící zvěře, se bude řídit následujícími pokyny:
Neprodleně o použití antiparazitárních přípravků písemně informuje uživatele všech
sousedních honiteb a příslušnou krajskou veterinární správu Státní veterinární správy.
Informace musí obsahovat minimálně tyto údaje:
(1) název antiparazitárního přípravku
(2) datum použití antiparazitárního přípravku
(3) ochrannou lhůtu antiparazitárního přípravku
(4) datum uplynutí ochranné lhůty
 
V prílohe zasielam Oznámení a Seznam  přípravků
 
S pozdravom
 
 
MVDr. Pekárik Martin
KVS SVS pro MS kraj
Jugoslávska 30
741 01 Nový Jičín
T:            + 420 556 702 520
M:          + 420 727 817 247
M:          + 420 732 139 158
F:            + 420 556 703 909
Na základě požadavku Ministerstva zemědělství byla do Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2016 zařazena povinnost k vzorku svaloviny od ulovených divokých prasat, která je zasílána v souladu s § 27b odst. 6 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k vyšetření na trichinelózu, přikládat pírko (ocásek) uloveného kusu. Oba vzorky, vzorek svaloviny a pírko musí být zabaleny samostatně .


Od 1. 7. 2010 pojišťovna Halali rozšířila pojištění odpovědnosti pro naše členy do zahraničí - států Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru.

VÝSTAVNICTVÍ

V zámku v Bílovci je k vidění stálá expozice myslivosti s názvem Lov a myslivost v proměnách doby. Návštěvní dny jsou každou sobotu a neděli v době od 11 do 16 hod.

OMS Nový Jičín se obrací s prosbou na všechna MS našeho okresu o poskytnutí nepotřebných nebo vyřazených exponátů, které kdysi sloužily provozu myslivosti anebo jsou jejich produktem, jako trofeje spárkaté zvěře, preparovaná zvěř, lebky šelem, kůže, kožešiny, palné a chladné zbraně, makety mysliveckých zařízení, lustry i mnohé další i historické předměty. Zvýšení množství vystavovaných exponátů bude obohacením této expozice ale také výsledkem aktivity naší okresní organizace
. Všechny darované exponáty je možné dodat na sekretariát OMS v Kuníně, nebo do zámku V Bílovci. Bližší informace Vám sdělí Zdeněk Pilich, Bílovec, Havlíčkova 639, mob.606 530 148.

Přiložené dokumenty

 CHTP-2017 (pdf - 1,76 MB)
 NARIZENI_STATNI_VETERINARNI_SPRAVY-2018 (pdf - 217,98 KB)
 trofeje-2018-srnec-do-25-ks-brezen-2019 (xls - 53,76 KB)

Tabulka pro rok 2018 s rozšířením do konce března 2019

 trofeje-2018-srnec-nad-25-ks-brezen-2019 (xls - 55,81 KB)

Tabulka pro rok 2018 s rozšířením do konce března 2019

 Vyberove-rizeni-jednatel-OMS-Novy-Jicin-2020 (docx - 31,93 KB)
 

Sekretariát našeho OMS Nový Jičín sídlí v areálu Mlékárny Kunín, hned v budově naproti vstupní brány,v 1.patře.

Úřední hodiny:
Pondělí: 8:00 – 13:00
             14:00 – 17:00
Úterý:   Dle telefonické domluvy
Středa:  9:00 – 16:00

Jednatelka:
Vladislava Marková
tel. 731 482 607

 

1
2