Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Nový Jičín
 
jelen%20pasouci%20se%20v%20lese
OMS Nový Jičín
Adresa: Kunín 291 , Kunín , 742 53
Telefon:731 482 607
Email:oms.nj@centrum.cz
Web:www.myslivost.cz/omsnovyjicin
Aktuality

Z důvodů COVID - 19 jsou všechny akce pozastaveny, o náhradních termínech budete včas informováni.

Vzorky na trichinelózu se mohou odevzdávat pouze ve středu 18.3.2020 a v pondělí 23.3.2020 vždy mezi 9:00 – 12:00 hod.

Dne 16.3.2020 je OMS otevřen do 13.00 hod.

PŘÍPRAVA PŘEHLÍDKY TROFEJÍ ZA ROK 2019/2020

 
Přehlídka trofejí zvěře ulovené v okrese Nový Jičín za myslivecký rok 2019/2020 se uskuteční v termínu 18. a 19. 4. 2020 v sále Kulturního domu v Lichnově. Spolupořadatel: Myslivecké sdružení Lichnov - Bordovice
 
Výběr trofejí proběhne ve dnech 9. 3. – 11. 3. 2020, dle rozdělovníku od 15. – 17. 00 hod. v prostorách OMSu Nový Jičín.
 
  9. 3. 2020 – honitby v obvodu Nový Jičín
10. 3. 2020 – honitby v obvodu Bílovec, Kopřivnice
11. 3. 2020 – honitby v obvodu Frenštát pod Radhoštěm, Odry
Trofeje budou označeny dle přiloženého předpisu, (bude umístěn na stránkách OMSu) a tabulky budou předávajícím dodány v tištěné i elektronické podobě, jinak nebudou trofeje převzaty.
V elektronické formě vpisujte do formulářů jen údaje v níže uvedeném formátu - PŘÍKLAD
 (písmo Arial, dodržujte Jméno, Příjmení, Titul):
 
Kat.č. Lovec Datum ulovení Hmotnost v kg Věk Popis trofeje Chovná hodnota Poznámka/bodyCIC
               
SRNEC OBECNÝ
Pověřená obec Bílovec - B
B  -   …… (……  ha)
1. Rostislav Benda 22.5.2019 11        
2. Zdeněk Juřík 22.5.2019 11        
3. Pavel Suchý MUDr. 6.6.2020 12        
4. Pavel Janík, Ing. 8.6.2020 12        
 
 
Označení trofejí: a) srnčí, daňčí, jelení, mufloní, liška, jezevec, psík mývalovitý, šelmy
 
Bílým lepícím štítkem (možno zakoupit v papírnictví) na kterém bude napsáno zkratka ORP - obec s rozšířenou působností (zkratka obce pod kterou spadáte - Nový Jičín, Kopřivnice, Odry, Bílovec, Frenštát pod Radhoštěm) číslo honitby/číslo kusu, dle protokolu ulovené zvěře, např. ORP Nový Jičín, honitba  Mořkov - číslo honitby 24, pořadové číslo srnce č. 3, na štítku bude napsáno        NJ 24/3
              NJ 24/3

Štítek nalepit na čelo lebky pod lebeční šev. Totéž číslo napište obyčejnou tužkou na spodní část lebky a vnitřní stranu dolní čelisti! Nepište jméno lovce, to bude napsáno v protokolu!
 


Zbraně černé zvěře předložte na podložce, které mohou být připevněné napevno, nebo snímatelné, popřípadě volně v igelitovém sáčku se záznamem o zbraních uvnitř sáčku.

Kontrola a přeprava trofejí:
Přepravní obaly: trofeje budou převzaty pouze v pevných, dostatečně velkých a uzavíratelných obalech (kartónové krabice), označené ORP, číslem a názvem honitby,  např. NJ 24 - honitba Mořkov  (ORP Nový Jičín, honitba Mořkov). Pokud nebudou obaly vyhovující pro přepravu bez rizika poškození trofejí, bude ze strany OMS Nový Jičín účtován poplatek za balné ve výši Kč 50,- za krabici. 
Správnost vyplněných protokolů zkontrolují určení členové MK.
 
 
Hodnocení trofejí proběhne v neděli 15. 3. 2020 v prostorách OMSu v Kuníně.
 
Instalace trofejí proběhne v úterý dne 14. 4. 2020 od 16.00 hodin.
Seznam proškolených osob - hodnotitelů loveckých trofejí, kteří se zúčastní hodnocení trofejí.
 
 
 
CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA MYSLIVECKÝCH TROFEJÍ ZA ROK 2019/2020 Kulturní dům v Lichnově
Spolupořadatel: Myslivecké sdružení Lichnov - Bordovice
 
 
Termín výstavy:
 
18. 4. 2020 od 9.00 do 17.00 hod.
19. 4. 2020 od 9.00 hod. do 16.00 hod.
 
  • V neděli 19. 4. 2020 od 17.00 do 18.00 proběhne v Lichnově výdej trofejí,
  • od 16.00 do 17. 00 se bude provádět odinstalace trofejí a kompletace do krabic, převzetí potvrdí přebírající podpisem do katalogu u východu. Žádáme přebírající uživatele honiteb o trpělivost a ukázněnost při ukončení přehlídky, v opačném případě nebudeme ručit za případné škody na trofejích.
  • Nevyzvednuté trofeje budou umístěny na OMS NJ v Kuníně za skladový poplatek 50,- Kč za den.
 
Vernisáž: 16. 4. 2020 pro hosty, myslivecké předsedy a hospodáře
Místo: Kulturní dům Lichnov od 16.00 hod.
 
V neděli 19. 4. 2020 od 9.30 se bude konat jarní svod psů loveckých plemen u Kulturního domu v Lichnově


Spory stranou, o českou přírodu nám jde všem!

Spory stranou, o českou přírodu nám jde všem!

petice

Společně s Českou společností ornitologickou spouštíme elektronickou petici s cílem ukázat, že česká krajina a život v ní nejsou občanům lhostejné. Chcete ještě někdy vidět čejku, chocholouše nebo sýčka? Je třeba změnit intenzivní zemědělské využívání krajiny. Víme, že elektronická petice nám nezajistí slyšení v parlamentu, může ale ukázat, že chceme něco lepšího než nekonečné lány. Ukažte, že se za svou věc umíme postavit!

https://birdlife.cz/petice-za-krajinu/?fbclid=IwAR1F2lfcpxOjJjyi5_q6Mun-jlFy-nHDzMLrRaY6llW2xvsHzisN0BlJqhIV dokumentech na konci stránky najdete nejnovější informace z veterinární správy.


Dne 9.6.2018 Sborem zástupců schválen návrh na zvýšení členských příspěvků (ČP), výše ČP byla schválena dle předloženého a projednaného materiálu.
Sbor zástupců ČMMJ, z.s. přijal ohledně tohoto materiálu následující závazné usnesení:
 
II.    Schválil:

14. Zvýšení členského příspěvku od r. 2019 s realizací od 1.10.2018 (MINIMUM)
 
                                základní ČP       snížený ČP I.      snížený ČP II.
OMS                          540                         255                        540
Halali                         250                        250                             0
Sekretariát                205                        140                        205
FPR ČMMJ                  5                             5                             5
Celkem                  1000                        650                        750
 

 
Zvýšená výše členských příspěvků platí pro členský příspěvek vybíraný na rok 2019 a následující roky od 1. 10. 2018. Do 30. 9. 2018 je členský příspěvek na rok 2019 a následující roky ve
stávající výši. Dovýběr u již předplacených ČP nebude prováděn. Pro rok 2018 platí dosavadní výše členského příspěvku.
Výše varianty členského příspěvku STANDARD a EXCLUSIVE se odvíjí od zvýšeného ČP ve variantě MINIMUM.
                                         


Elektronická evidence tržeb (EET) a spolky
                Dne 20. 4. 2017 se konala v kongresovém centru TOP Hotel Praha odborná konference Ministerstva financí a Finanční správy České republiky s názvem „Venkovské spolky a EET – otázky a odpovědi“. Konferenci zahájili místopředseda vlády ministr financí Andrej Babiš a náměstkyně ministra financí Alena Šillerová. Oba deklarovali, že zavedení EET je správným krokem proti tzv. šedé ekonomice. EET je projektem narovnání ve výběru daní.  Obdobný systém jako je EET je zaveden v 17 státech EU. V současné době zpracovává systém EET cca 14 miliónů účtenek denně, odezva zpracování je desetina sekundy. Zákon o EET byl přijat v červnu 2016, v srpnu 2016 vydala Finanční správa Metodický pokyn k aplikaci zákona o evidenci tržeb.
                Andrej Babiš v úvodu ubezpečil účastníky konference v tom, že jasně vnímá odlišnost spolků od podnikatelských subjektů. Cílem činnosti spolku není zisk, ale realizace hlavní činnosti spolku (tj. činnosti dle stanov) pro který byl spolek zřízen. Finanční správa má za úkol do konce dubna zveřejnit řešení, které by mělo ulevit venkovským spolků  a neziskovým organizacím ohledně EET.
                Finanční správa vydala Souhrn vzorových příkladů vysvětlující pravidla stanovená k Metodickému pokynu k aplikaci zákona o evidenci tržeb, naleznete na http://www.etrzby.cz/cs/neziskove-subjekty. Tento souhrn je určen pro neziskové organizace pro rozlišení činností, z kterých jim plynou příjmy. Spolek vedle své hlavní činnosti může mít i vedlejší podnikatelskou činnost.   
Co je evidovanou platbou pro EET?
Předmětem jsou platby v hotovosti, platby platebními kartami, šekem, směnkou, stravenkami, dárkovými poukázkami či virtuální měnou.
Kdy EET ano a kdy ne?
NE
  • Hlavní nezisková činnost např. členské příspěvky
  • Příležitostná výdělečná činnost např. pořádání plesu
  • Drobná vedlejší podnikatelská činnost tj. tržby, které nejsou vyšší než 175 tis. Kč ročně nebo činí méně než 5% z celkových příjmů spolku
ANO
  • Vedlejší podnikatelská činnost tj. tržby, které nesplní kritéria drobné vedlejší podnikatelské činnost, např. příjmy z pronájmu, z reklam, z propagace
Na konferenci byl velmi diskutován limit pro drobnou vedlejší činnost, je vůle tento limit zvýšit. Tato změna by měla být provedena do konce dubna 2017, tato změna má podporu Ministerstva financí i Finanční správy.
 
Ing. Iva Dvořáková, vedoucí ekonomického odd. ČMMJ, z.s.Vážení členové ČMMJ,

Myslivecká rada ČMMJ se rozhodla využít dalšího komunikačního prostředku a přenášet zásadní informace napřímo k členské základně prostřednictvím emailu.
K tomuto účelu budou využity dosavadní dostupné adresy členů v SW Diana. Prosíme tedy členy, kteří by také chtěli být informováni napřímo, aby si aktualizovali svou adresu přímo v SW Diana

https://swdiana.cmmj.cz/Registration/RegistrationWizard.aspx

Upozornění
Přihlašovací data pro první přihlášení jsou na Vašem členském průkazu v jeho poslední části.
Po prvním přihlášení budete před opuštěním prostředí členské evidence vyzváni ke změně hesla, které bylo přiděleno pro první vstup.
Pokud zapomenete Vámi změněné heslo, je možné ho nechat zaslat na Váš email, pokud ho máte zadaný v členské kartě.Dnes, tj. 26. 10. 2016, se konala mimořádná valná hromada HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., která měla na programu jednání odvolání členů představenstva HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.
Zároveň před konáním této mimořádné valné hromady HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. obdrželi písemně zástupci obou akcionářů rezignaci členů představenstva HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. - Ing. Miroslava Krause, Ing. Josefa Vláška, Ing. Petra Černíka a Ing. Lenky Zumrové, MBA, která současně rezignovala na pozici ředitelky pojišťovny.
Tento krok vítáme jako přihlášení se k odpovědnosti za současný stav pojišťovny. Krok rezignace před vlastním odvoláním bereme jako osobní postoj členů představenstva.
 
Řízením pojišťovny bude pověřen nový předseda představenstva, který má za úkol provést celkový audit hospodaření pojišťovny do doby rezignace představenstva a také prověřit zpětně jak kroky a rozhodnutí představenstva, tak ředitelky pojišťovny HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.
Hlavní akcionář (Českomoravská myslivecká jednota, z.s.) učiní veškeré právní kroky k zajištění plynulého chodu a efektivního hospodaření v pojišťovně a tím ochranu práv akcionáře. 

Ing. Jiří Červenka
místopředseda ČMMJ, z.s.

Dobrý deň, zasielam čerstvé informácie k antiparazitárnej liečbe r.2016.
 
Antiparazitární přípravky lze použít do 22. 2. 2016.
 
Vyhodnocení pozitivity vyšetřených vzorků ve vztahu k následnému antiparazitárnímu
ošetření
1.)Za pozitivní se považují vzorky, u kterých byl hodnocen výskyt plicních červů, parazitů
gastrointestinálního traktu nebo motolic na +++ nebo ++++.
2.)Ošetřující veterinární lékař může potvrdit výskyt motolic a střečkovitosti.
3.)Proškolená osoba může v souvislosti s výskytem parazitů potvrdit pouze výskyt
střečkovitosti.
 
Metodika použití antiparazitik: uživatel honitby, který se ve stanoveném termínu rozhodne
pro použití léčivých přípravků u volně žijící zvěře, se bude řídit následujícími pokyny:
Neprodleně o použití antiparazitárních přípravků písemně informuje uživatele všech
sousedních honiteb a příslušnou krajskou veterinární správu Státní veterinární správy.
Informace musí obsahovat minimálně tyto údaje:
(1) název antiparazitárního přípravku
(2) datum použití antiparazitárního přípravku
(3) ochrannou lhůtu antiparazitárního přípravku
(4) datum uplynutí ochranné lhůty
 
V prílohe zasielam Oznámení a Seznam  přípravků
 
S pozdravom
 
 
MVDr. Pekárik Martin
KVS SVS pro MS kraj
Jugoslávska 30
741 01 Nový Jičín
T:            + 420 556 702 520
M:          + 420 727 817 247
M:          + 420 732 139 158
F:            + 420 556 703 909
Na základě požadavku Ministerstva zemědělství byla do Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2016 zařazena povinnost k vzorku svaloviny od ulovených divokých prasat, která je zasílána v souladu s § 27b odst. 6 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k vyšetření na trichinelózu, přikládat pírko (ocásek) uloveného kusu. Oba vzorky, vzorek svaloviny a pírko musí být zabaleny samostatně .


Od 1. 7. 2010 pojišťovna Halali rozšířila pojištění odpovědnosti pro naše členy do zahraničí - států Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru.

VÝSTAVNICTVÍ

V zámku v Bílovci je k vidění stálá expozice myslivosti s názvem Lov a myslivost v proměnách doby. Návštěvní dny jsou každou sobotu a neděli v době od 11 do 16 hod.

OMS Nový Jičín se obrací s prosbou na všechna MS našeho okresu o poskytnutí nepotřebných nebo vyřazených exponátů, které kdysi sloužily provozu myslivosti anebo jsou jejich produktem, jako trofeje spárkaté zvěře, preparovaná zvěř, lebky šelem, kůže, kožešiny, palné a chladné zbraně, makety mysliveckých zařízení, lustry i mnohé další i historické předměty. Zvýšení množství vystavovaných exponátů bude obohacením této expozice ale také výsledkem aktivity naší okresní organizace
. Všechny darované exponáty je možné dodat na sekretariát OMS v Kuníně, nebo do zámku V Bílovci. Bližší informace Vám sdělí Zdeněk Pilich, Bílovec, Havlíčkova 639, mob.606 530 148.

Přiložené dokumenty

 CHTP-2017 (pdf - 1,76 MB)
 NARIZENI_STATNI_VETERINARNI_SPRAVY-2018 (pdf - 217,98 KB)
 trofeje-2018-srnec-do-25-ks-brezen-2019 (xls - 53,76 KB)

Tabulka pro rok 2018 s rozšířením do konce března 2019

 trofeje-2018-srnec-nad-25-ks-brezen-2019 (xls - 55,81 KB)

Tabulka pro rok 2018 s rozšířením do konce března 2019

 Velka-vytv-soutez_-Myslivost-2020 (pdf - 3,87 MB)
 Vyberove-rizeni-jednatel-OMS-Novy-Jicin-2020 (docx - 31,93 KB)
 

Sekretariát našeho OMS Nový Jičín sídlí v areálu Mlékárny Kunín, hned v budově naproti vstupní brány,v 1.patře.

Provozní doba:
Pondělí: 8:00 – 13:00
             14:00 – 17:00

Středa:  9:00 – 16:00

tel. 731 482 607

 

1
2