Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Nový Jičín
 
jelen%20pasouci%20se%20v%20lese
OMS Nový Jičín
Adresa: Kunín 291 , Kunín , 742 53
Telefon:731 482 607
Email:oms.nj@centrum.cz
Web:www.myslivost.cz/omsnovyjicin
Domů

Úvodní strana mysliveckého spolku - nezapomeňte navštívit stránku AKTUALIT


Myslivecká rada Českomoravské myslivecké jednoty z.s., okresního mysliveckého spolku v Novém Jičíně, zve myslivecké hospodáře, předsedy spolků a členy na
 
PŘEDNÁŠKU
 DNE 30. ledna 2020 V 16.00 HODIN
v aule VFU - Školní zemědělský podnik v Kuníně
 
 
PROGRAM: 
 
 
 1. Vyhláška o dobách lovu – změny provedené novelou č. 323/2019 Sb. , 
časová působnost, změny.
 1. Zákon o myslivosti – změny provedené novelou č. 314/2019 Sb., časová působnost, změny.
 2. Veterinární problematika: nakládání se zvěřinou, veterinární věci, prohlížitele, co potřebuji k tomu, abych mohl prodávat maso, použít ho do tomboly atd.
 3. Důležité události v programu činnosti OMS Nový Jičín v roce 2020 – změna jednatele, volební sněm, přehlídka trofejí (okresní i národní), kynologické akce, ZST a další.
   
 
Případné dotazy do diskuze zasílejte před přednáškou na emailovou adresu: stocek@advokat-nj.cz, na přednášce budou zodpovězeny.
 
Přednášející:
 
Mgr. Lukáš Stoček
MVDr. Ivo Trčka Ph.D.
Ladislav Raffai
 
Prosím o zaslání informace, zda se akce zúčastníte a v jakém počtu, je to důležité pro rezervaci sálu.
 
 
 
                                                                                Ladislav Raffai
V Kuníně dne 22.1.2020                                         předseda myslivecké rady v.r. Vážení členové Českomoravské myslivecké jednoty,
 
současná jednatelka Okresního mysliveckého spolku Nový Jičín, paní Bc. Vladislava Marková, ukončuje výpovědí ke dni 31.3.2020 činnost pro náš spolek.
Myslivecká a dozorčí rada se na svém zasedání dne 10.1.2020 rozhodla, že bude vypsáno výběrové řízení na nového jednatele.

 
       VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI
jednatel Okresního mysliveckého spolku v Novém Jičíně
 
Jednatel bude vykonávat práci dle Smlouvy o administrativní činnosti. 
Předmětem této Smlouvy je závazek dodavatele poskytovat objednavateli administrativní
činnost v dále uvedeném rozsahu:
 1. Zajišťuje provoz kanceláře objednavatele, a to ve dnech pondělí a středa.
 2. Vykonává funkci jednatele Okresního mysliveckého spolku
 3. Příjem a třídění pošty, její evidence a archivace.
 4. Manipulace s hotovostí, vedení pokladny, bankovních účtů, účetních dokladů a peněžního deníku.
 5. Zajišťuje styk s peněžními ústavy, v rámci pověření Okresní myslivecké rady (OMR).
 6. Fakturace, evidence přijatých a vydaných faktur.
 7. Správa a výběr poplatků.
 8. Správa webových stránek včetně emailu OMS Nový Jičín.
 9. Správa, evidence a inventarizace majetku OMS Nový Jičín.
 10. Vedení evidence členů ČMMJ při OMS Nový Jičín.
 11. Úklid prostor objednavatele. 
 12. Měsíčně připravuje ekonomické podklady pro projednání v komisích, OMR a Okresní dozorčí rady (ODR) a to ve lhůtách stanovených předsedy komisí, OMR a ODR..
 13. Veškeré informace dává ve stanovených lhůtách na vědomí mysliveckým sdružením a veřejnosti, po schválení OMR, případně ODR.
 14. Dodavatel se bude při své činnosti řídit také platnými ustanoveními zákona o myslivosti, jeho prováděcími předpisy a příslušnými směrnicemi ČMMJ. 
 15. Dodavatel bude k administrativní činnosti používat vlastní technické zařízení.
 
Dodavatel je povinen provádět činnost řádně a profesionálním způsobem dle obecně uznávaných standardů v ČR s vynaložením odborné péče.

Odměna

Odměna: měsíční, v paušální výši 10 000,- Kč (slovy: desettisíckorunčeských) + 5000,- Kč ostatní náklady (vyúčtované cestovné apod.).
Protože nejde o pracovní poměr, bude odměna fakturována.
 
Požadujeme:
 
 • SŠ nebo VŠ vzdělání, členství v ČMMJ, zkouška z myslivosti výhodou
 • velmi dobrá znalost práce s výpočetní technikou
 • znalost jednoduchého účetnictví (daňová evidence)
 • řidičský průkaz sk. B, vlastní osobní automobil
 • místo bydliště v okrese Nový Jičín, výhodou je co nejblíže sídla OMS 
 • zájem o práci v myslivosti a vysoké pracovní nasazení
 • odpovědnost, profesionalitu, občanskou bezúhonnost, spolehlivost, komunikativnost, organizační schopnosti
 • zahájení činnosti od 2. 3. 2020, v případě zaškolení a dohody i dříve
 Nabízíme:
Zajímavou práci v oblasti myslivosti.
Doba výkonu činnosti: dva pracovní dny v týdnu, individuálně přizpůsobitelná doba, občasné víkendové akce
 
Bližší informace: Ladislav Raffai  tel. 724 047 501
 
Uzávěrka přihlášek je 3. 2. 2020 v 12.00 hodin.
 
Součástí přihlášky bude strukturovaný životopis, vč. kontaktů.
 
Přihlášky je třeba zasílat na adresu uvedenou v záhlaví nebo e-mailem: oms.nj@centrum.cz.
 
Výběrové řízení proběhne 3. 2. 2020 v 16 hod. na sekretariátě OMS (adresa v záhlaví).
Výsledek výběrového řízení bude účastníkům oznámen 3. 2. 2020 emailem.
 
 
Schváleno na jednání myslivecké i dozorčí rady dne 10. 1. 2020.
 
 V Kuníně dne 13. 1. 2020
 
 
 
Ladislav Raffai v.r.
předseda okresního mysliveckého spolku
Nový Jičín
 


Odkaz na fotky  45. ročníku Memoriálu Richarda Knolla za OMS Nový Jičín zachycené fotografem Adamen Simandelem.

https://www.fotostoryas.com/cynology/hunting-cynology/exams/xlv-memorial-r-knoll/Při našem okresním mysliveckém spolku pracuje 5 odborných komisí.

Komise  pro ekonomiku, komise pro střelectví, komise pro kynologii, komise kulturu a propagaci, komise pro myslivost okresní dozorčí rada.
                                    

V informacích přidán ke stažení zákon o myslivosti a novelizované vyhlášky.

 

                             základní ČP       snížený ČP I.      snížený ČP II.
OMS                            540                         255                        540
Halali                          250                        250                             0
Sekretariát                  205                        140                         205
FPR ČMMJ                   5                             5                             5
Celkem                      1000                        650                        750V případě plné invalidity je nutné doložit rozhodnutí správy sociálního zabezpečení, nestačí pouze průkaz. U studentů a učňů bude požadován doklad o studiu a členství lze potvrdit pouze na jeden rok. Tyto doklady lze zaslat emailem nebo poštou.
 

Platné pojištění musí mít všichni držitelé loveckého lístku,kteří vykonávají aktivně myslivost. Členské příspěvky musí být zaplaceny podle Stanov ČMMJ §5 odst.5 písmena c/ do 31.12. běžného roku na následující rok jinak členství včetně pojištění zaniká!     


Způsob úhrady:

1) Osobně na sekretariátu OMS Nový Jičín, v úřední dny Po od 08:00-13:00, 14:00 - 17:00 a St od 08:00-16:00.

2) Přímou platbou na účet OMS Nový Jičín  č. 2300760465/2010, do zprávy pro příjemce uveďte CP Vaše jméno a příjmení (příklad: CP Vladislava Marková), jako variabilní symbol uveďte Vaše rodné číslo, bez něj nelze platbu správně identifikovat!

Na základě Vaší platby, si můžete Váš průkaz stáhnout dle hesla a přístupu uvedeného na každém členském průkazu.

Při prodlužování členství není nutná osobní přítomnost člena. Předkládání členských průkazů je možné i za celé myslivecké sdružení hromadně. Tento způsob velice urychluje vyřizování na sekretariátu a zároveň  slouží i jako kontrola pro mysliveckého hospodáře.


Fotky z naších starších akcí najdete na této adrese:

https://plus.google.com/109447122750279936531

 

 

Sekretariát našeho OMS Nový Jičín sídlí v areálu Mlékárny Kunín, hned v budově naproti vstupní brány,v 1.patře.

Úřední hodiny:
Pondělí: 8:00 – 13:00
             14:00 – 17:00
Úterý:   Dle telefonické domluvy
Středa:  9:00 – 16:00

Jednatelka:
Vladislava Marková
tel. 731 482 607

 

1
2