Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Nový Jičín
 
jelen%20pasouci%20se%20v%20lese
OMS Nový Jičín
Adresa: Kunín 291 , Kunín , 742 53
Telefon:731 482 607
Email:oms.nj@centrum.cz
Web:www.myslivost.cz/omsnovyjicin
Domů

Úvodní strana mysliveckého spolku - nezapomeňte navštívit stránku AKTUALIT


Z důvodů COVID - 19 jsou všechny akce pozastaveny, o náhradních termínech budete včas informováni.


PŘÍPRAVA PŘEHLÍDKY TROFEJÍ ZA ROK 2019/2020
 
Přehlídka trofejí zvěře ulovené v okrese Nový Jičín za myslivecký rok 2019/2020 se uskuteční v termínu 18. a 19. 4. 2020 v sále Kulturního domu v Lichnově. Spolupořadatel: Myslivecké sdružení Lichnov - Bordovice
 
Výběr trofejí proběhne ve dnech 9. 3. – 11. 3. 2020, dle rozdělovníku od 15. – 17. 00 hod. v prostorách OMSu Nový Jičín.
 
  9. 3. 2020 – honitby v obvodu Nový Jičín
10. 3. 2020 – honitby v obvodu Bílovec, Kopřivnice
11. 3. 2020 – honitby v obvodu Frenštát pod Radhoštěm, Odry
Trofeje budou označeny dle přiloženého předpisu, (bude umístěn na stránkách OMSu) a tabulky budou předávajícím dodány v tištěné i elektronické podobě, jinak nebudou trofeje převzaty.
V elektronické formě vpisujte do formulářů jen údaje v níže uvedeném formátu - PŘÍKLAD
 (písmo Arial, dodržujte Jméno, Příjmení, Titul):
 
Kat.č. Lovec Datum ulovení Hmotnost v kg Věk Popis trofeje Chovná hodnota Poznámka/bodyCIC
               
SRNEC OBECNÝ
Pověřená obec Bílovec - B
B  -   …… (……  ha)
1. Rostislav Benda 22.5.2019 11        
2. Zdeněk Juřík 22.5.2019 11        
3. Pavel Suchý MUDr. 6.6.2020 12        
4. Pavel Janík, Ing. 8.6.2020 12        
 
 
Označení trofejí: a) srnčí, daňčí, jelení, mufloní, liška, jezevec, psík mývalovitý, šelmy
 
Bílým lepícím štítkem (možno zakoupit v papírnictví) na kterém bude napsáno zkratka ORP - obec s rozšířenou působností (zkratka obce pod kterou spadáte - Nový Jičín, Kopřivnice, Odry, Bílovec, Frenštát pod Radhoštěm) číslo honitby/číslo kusu, dle protokolu ulovené zvěře, např. ORP Nový Jičín, honitba  Mořkov - číslo honitby 24, pořadové číslo srnce č. 3, na štítku bude napsáno        NJ 24/3
              NJ 24/3

Štítek nalepit na čelo lebky pod lebeční šev. Totéž číslo napište obyčejnou tužkou na spodní část lebky a vnitřní stranu dolní čelisti! Nepište jméno lovce, to bude napsáno v protokolu!
 


Zbraně černé zvěře předložte na podložce, které mohou být připevněné napevno, nebo snímatelné, popřípadě volně v igelitovém sáčku se záznamem o zbraních uvnitř sáčku.

Kontrola a přeprava trofejí:
Přepravní obaly: trofeje budou převzaty pouze v pevných, dostatečně velkých a uzavíratelných obalech (kartónové krabice), označené ORP, číslem a názvem honitby,  např. NJ 24 - honitba Mořkov  (ORP Nový Jičín, honitba Mořkov). Pokud nebudou obaly vyhovující pro přepravu bez rizika poškození trofejí, bude ze strany OMS Nový Jičín účtován poplatek za balné ve výši Kč 50,- za krabici. 
Správnost vyplněných protokolů zkontrolují určení členové MK.
 
 
Hodnocení trofejí proběhne v neděli 15. 3. 2020 v prostorách OMSu v Kuníně.
 
Instalace trofejí proběhne v úterý dne 14. 4. 2020 od 16.00 hodin.
Seznam proškolených osob - hodnotitelů loveckých trofejí, kteří se zúčastní hodnocení trofejí.
 
 
 
CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA MYSLIVECKÝCH TROFEJÍ ZA ROK 2019/2020 Kulturní dům v Lichnově
Spolupořadatel: Myslivecké sdružení Lichnov - Bordovice
 
 
Termín výstavy:
 
18. 4. 2020 od 9.00 do 17.00 hod.
19. 4. 2020 od 9.00 hod. do 16.00 hod.
 
  • V neděli 19. 4. 2020 od 17.00 do 18.00 proběhne v Lichnově výdej trofejí
  • od 16.00 do 17. 00 se bude provádět odinstalace trofejí a kompletace do krabic, převzetí potvrdí přebírající podpisem do katalogu u východu. Žádáme přebírající uživatele honiteb o trpělivost a ukázněnost při ukončení přehlídky, v opačném případě nebudeme ručit za případné škody na trofejích.
  • Nevyzvednuté trofeje budou umístěny na OMS NJ v Kuníně za skladový poplatek 50,- Kč za den.
 
Vernisáž: 16. 4. 2020 pro hosty, myslivecké předsedy a hospodáře
Místo: Kulturní dům Lichnov od 16.00 hod.
 
V neděli 19. 4. 2020 od 9.30 se bude konat jarní svod psů loveckých plemen u Kulturního domu v Lichnově

 


Odkaz na fotky  45. ročníku Memoriálu Richarda Knolla za OMS Nový Jičín zachycené fotografem Adamen Simandelem.

https://www.fotostoryas.com/cynology/hunting-cynology/exams/xlv-memorial-r-knoll/Při našem okresním mysliveckém spolku pracuje 5 odborných komisí.

Komise  pro ekonomiku, komise pro střelectví, komise pro kynologii, komise kulturu a propagaci, komise pro myslivost okresní dozorčí rada.
                                    

V informacích přidán ke stažení zákon o myslivosti a novelizované vyhlášky.

 

                             základní ČP       snížený ČP I.      snížený ČP II.
OMS                            540                         255                        540
Halali                          250                        250                             0
Sekretariát                  205                        140                         205
FPR ČMMJ                   5                             5                             5
Celkem                      1000                        650                        750V případě plné invalidity je nutné doložit rozhodnutí správy sociálního zabezpečení, nestačí pouze průkaz. U studentů a učňů bude požadován doklad o studiu a členství lze potvrdit pouze na jeden rok. Tyto doklady lze zaslat emailem nebo poštou.
 

Platné pojištění musí mít všichni držitelé loveckého lístku,kteří vykonávají aktivně myslivost. Členské příspěvky musí být zaplaceny podle Stanov ČMMJ §5 odst.5 písmena c/ do 31.12. běžného roku na následující rok jinak členství včetně pojištění zaniká!     


Způsob úhrady:

1) Osobně na sekretariátu OMS Nový Jičín, v úřední dny Po od 08:00-13:00, 14:00 - 17:00 a St od 08:00-16:00.

2) Přímou platbou na účet OMS Nový Jičín  č. 2300760465/2010, do zprávy pro příjemce uveďte CP Vaše jméno a příjmení (příklad: CP Vladislava Marková), jako variabilní symbol uveďte Vaše rodné číslo, bez něj nelze platbu správně identifikovat!

Na základě Vaší platby, si můžete Váš průkaz stáhnout dle hesla a přístupu uvedeného na každém členském průkazu.

Při prodlužování členství není nutná osobní přítomnost člena. Předkládání členských průkazů je možné i za celé myslivecké sdružení hromadně. Tento způsob velice urychluje vyřizování na sekretariátu a zároveň  slouží i jako kontrola pro mysliveckého hospodáře.


Fotky z naších starších akcí najdete na této adrese:

https://plus.google.com/109447122750279936531

 

 

Sekretariát našeho OMS Nový Jičín sídlí v areálu Mlékárny Kunín, hned v budově naproti vstupní brány,v 1.patře.

Provozní doba:
Pondělí: 8:00 – 13:00
             14:00 – 17:00

Středa:  9:00 – 16:00

tel. 731 482 607

 

1
2