Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Opava
 
Pozadi
OMS Opava
Adresa: Slavkov 139 - Střelnice Latarna , Slavkov , 747 57
Telefon:725 521 741
Email:opava@oms-myslivost.cz
Web:www.myslivost.cz/omsopava
Kurz pro myslivecké hospodáře

2019

Kurz a zkoušky pro myslivecké hospodáře

V tomto roce plánujeme otevřít kurz pro myslivecké hospodáře, zájemci již mohou zasílat přihlášky na sekretariát OMS Opava


 V případě Vašeho zájmu o tuto vyšší zkoušku zašlete na OMS Opava závaznou přihlášku nejpozději do 15.května 2019, ke stejnému datu je nutné také uhradit poplatek za kurz a zkoušku.  Cena je stanovena na 6.000 Kč, členům ČMMJ je poskytnuta sleva ve výši 1.000 Kč

Začátek kurzu, výuka:

1.6-2.6.2019, 9.6.2019

 

Výuka bude probíhat podle jednotlivých skupin
Přednášená látka zcela navazuje na již získané znalosti zkoušek z myslivosti a z praxe.
 
a)            I. skupina – Ing. Dagmar Vitásková
                Práva a povinnosti mysliveckého hospodáře a s nimi související předpisy o myslivosti, ochraně přírody a krajiny, zbraních a střelivu, veterinární předpisy, předpisy o ochraně zvířat proti týrání - vše se zaměřením na práva a povinnosti mysliveckého hospodáře, právní předpisy Evropské unie a mezinárodní úmluvy týkající se myslivosti;
b)           II. skupina – Ing. Gerhard Daněk
                1.            zařazování honiteb do jakostních tříd, minimální a normované stavy zvěře, chov zvěře v oblastech chovu zvěře,
                2.            plány mysliveckého hospodaření, vedení myslivecké evidence a statistiky, povolenky k lovu,
                3.            myslivecká zařízení, péče o zvěř, zásady chovu a ochrany zvěře a životního prostředí, zvláště chránění živočichové,
                4.            ekologie, etologie a pohoda zvěře a ochrana přírody v České republice;
c)            III. skupina – Ing. Petr Sou8dek
                1.            výživa zvěře,
                2.            nejdůležitější nemoci zvěře, předcházení těmto nemocím, postup při jejich zjištění, včetně léčebných prostředků a ochranných opatření,
                3.            ošetřování ulovené zvěře, jejích jednotlivých částí, úprava a hodnocení trofejí, systém chovatelských přehlídek,
                4.            systém kontroly ulovené zvěře a jejího označování;
d)           IV. skupina – Ing. Jiří Groda
                1.            myslivecké zvyky a tradice, myslivecká kultura, myslivecká mluva,
                2.            lovectví, lovecké zbraně a střelivo a bezpečnost při zacházení s nimi, lovecká pravidla, způsoby lovu, včetně sokolnictví,
                3.            základy první pomoci při úrazech při provádění práva myslivosti,
                4.            myslivecká kynologie.
 

Přiložené dokumenty

 Přihláška MH (doc - 29,18 KB)
 Přihláška MH (pdf - 122,32 KB)
 

Fotografie z akcí pořádaných OMS Opava jsou vystaveny na picasaweb.
Galerie do května 2011 - 
Picasaweb1
Galerie od května 2011 - 
Picasaweb2, galerie od 1.10.2011 na Picasaweb3.


pojistovna-pojistovna.cz 

Český svaz včelařů

Český rybářský svaz

Český svaz chovatelů

 


super_premium-(1).jpg

Logo_Dr_Clauder.JPG