Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Opava
 
Pozadi
OMS Opava
Adresa: Slavkov 139 - Střelnice Latarna , Slavkov , 747 57
Telefon:725 521 741
Email:opava@oms-myslivost.cz
Web:www.myslivost.cz/omsopava
Členský příspěvek a pojištění

Členské příspěvky

Členské příspěvky s pojištěním pro rok 2020 a následující.
Od 1.10.2018 je změněna výše členských příspěvků.
Řádný členský příspěvek - MINIMUM pro členy do 65 let.........................1000 Kč

Řádný členský příspěvek - STANDARD pro členy do 65 let.......................1200 Kč

Řádný členský příspěvek - EXCLUSIVE pro členy do 65 let......................1700 Kč


Členský příspěvek snížený -MINIMUM pro členy nad 65 let,
pro členy plně invalidní a pro studenty do 26 let..........................................650 Kč

Členský příspěvek snížený -STANDARD pro členy nad 65 let,
pro členy plně invalidní a pro studenty do 26 let..........................................850 Kč

Členský příspěvek snížený -EXCLUSIVE pro členy nad 65 let,
pro členy plně invalidní a pro studenty do 26 let..........................................1350 Kč
 

Členský příspěvek snížený pro myslivce z povolání.................. 750 Kč (bez pojištění)

V částce 750,--Kč je obsažen pouze poplatek členství v ČMMJ. Pojištění " Výkonu práva myslivosti" si každý  lesník  zajišťuje individuálně - např. u svého zaměstnavatele
 


V případě plné invalidity je nutné doložit rozhodnutí správy sociálního zabezpečení, nestačí pouze průkaz. U studentů a učňů bude požadován doklad o studiu a členství lze potvrdit pouze na jeden rok. Tyto doklady lze zaslat emailem nebo poštou.
 

Platné pojištění musí mít všichni držitelé loveckého lístku,kteří vykonávají aktivně myslivost. Členské příspěvky musí být zaplaceny podle Stanov ČMMJ §5 odst.5 písmena c/ do 31.12. běžného roku na následující rok jinak členství včetně pojištění zaniká!     


Způsob úhrady:

1) Osobně na sekretariátu OMS Opava, v úřední dny Po a St od 08:00-12:00, 12:30 - 17:30, v ostatní dny po telefonické domluvě tel: 725 521 741, (v pátek je oms uzavřen)

2) Přímou platbou na účet OMS Opava  č. 43-8015850207/0100, do zprávy pro příjemce uveďte CP_Vaše jméno a příjmení (příklad: CP_Martina_Mullerova), jako variabilní symbol uveďte Vaše rodné číslo, bez něj nelze platbu správně identifikovat!
Na základě Vaší platby Vám bude členský průkaz zaslán na Vámi uvedenou emailou adresu nebo poštou.

Při prodlužování členství není nutná osobní přítomnost člena. Předkládání členských průkazů je možné i za celé myslivecké sdružení hromadně. Tento způsob velice urychluje vyřizování na sekretariátu a zároveň  slouží i jako kontrola pro mysliveckého hospodáře.Přiložené dokumenty

 Zmena-vyse-clenskych-prispevku (pdf - 1,24 MB)
 

Fotografie z akcí pořádaných OMS Opava jsou vystaveny na picasaweb.
Galerie do května 2011 - 
Picasaweb1
Galerie od května 2011 - 
Picasaweb2, galerie od 1.10.2011 na Picasaweb3.


pojistovna-pojistovna.cz 

Český svaz včelařů

Český rybářský svaz

Český svaz chovatelů

 


super_premium-(1).jpg

Logo_Dr_Clauder.JPG