Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Opava
 
Pozadi
OMS Opava
Adresa: Slavkov 139 - Střelnice Latarna , Slavkov , 747 57
Telefon:725 521 741
Email:opava@oms-myslivost.cz
Web:www.myslivost.cz/omsopava
Sněm OMS OPAVA 2020 > Sněm OMS Opava 2012

 Sněm OMS Opava v roce 2012

Sněm OMS Opava se bude konat dne 20. dubna 2012 od 16.00 hod. v restauraci na Červeném Zámku v Hradci nad Moravicí.

Stejně tak jako v předchozích letech má každý uživatel honitby, v působnosti OMS Opava, možnost delegovat na sněm jednoho zástupce příslušné honitby. Podmínkou delegace je samozřejmě členství tohoto zástupce uživatele honitby v ČMMJ pro rok 2012.

Vyplněné delegace zašlete do 9. dubna 2012 na adresu OMS Opava (v elektronické nebo papírové formě).

Program

1. Zahájení 
2. Schválení programu jednání sněmu OMS Opava
3. Schválení jednacího řádu sněmu OMS Opava
4. Volba mandátové a návrhové komise sněmu OMS Opava
5. Zpráva o plnění usnesení sněmu OMS Opava konaného dne 27. 5. 2011
6. Zpráva mandátové komise o účasti delegátů na směnu OMS Opava
7. Zpráva předsedy OMS Opava 
8. Zprávy předsedů jednotlivých komisí OMS Opava o činnosti za období od 27. 5. 2011 do 20. 4. 2012 v následujícím pořadí:
- finanční komise 
- myslivecká komise
- kynologická komise
- střelecká komise
- kulturní a propagační komise 
9. Zpráva předsedy dozorčí rady
10. Volba delegáta OMS Opava na sněm ČMMJ, o. s.
11. Diskuze
12. Usnesení sněmu OMS Opava
13. Závěr jednání sněmu OMS Opava
 

Fotografie z akcí pořádaných OMS Opava jsou vystaveny na picasaweb.
Galerie do května 2011 - 
Picasaweb1
Galerie od května 2011 - 
Picasaweb2, galerie od 1.10.2011 na Picasaweb3.


pojistovna-pojistovna.cz 

Český svaz včelařů

Český rybářský svaz

Český svaz chovatelů

 


super_premium-(1).jpg

Logo_Dr_Clauder.JPG