Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Opava
 
Pozadi
OMS Opava
Adresa: Slavkov 139 - Střelnice Latarna , Slavkov , 747 57
Telefon:725 521 741
Email:opava@oms-myslivost.cz
Web:www.myslivost.cz/omsopava
Sněm OMS OPAVA 2020 > Sněm OMS Opava 2011

Sněm OMS Opava 27. května 2011

Včera proběhl sněm. Předkládám ke stažení jednací řád, program a usnesení


Sněm Okresního mysliveckého spolku v Opavě

V letošním roce se bude Sněm OMS Opava konat dne 27. května od 16.00 hod. v restauraci Červený zámek v Hradci nad Moravicí.

Velmi se omlouvám, ve Zpravodaji OMS Opava 1/2011 vyšlo nesprávné datum! Platí tedy 27. května 2011.

Tak jako v předchozích letech má každý uživatel honitby nebo myslivecké sdružení, v působnosti OMS Opava, možnost delegovat na sněm jednoho zástupce příslušné honitby (podmínkou je členství tohoto zástupce v ČMMJ pro rok 2011).

 
Program:
1)      Zahájení
2)      Schválení jednacího řádu s programem jednání Sněmu OMS Opava
3)      Volba mandátové a návrhové komise Sněmu OMS Opava
4)      Zpráva o plnění usnesení Sněmu OMS Opava konaného dne 16. 4. 2010
5)      Zprávy předsedů komisí OMS Opava o činnosti za období od 16. 4. 2010 do 27. 5. 2011
6)      Zpráva mandátové komise o účasti delegátů na sněmu ČMMJ
7)      Zpráva předsedy ekonomické komise OMS Opava
  • o čerpání rozpočtu OMS za rok 2010
  • návrh rozpočtu OMS Opava na rok 2011
8)      Zpráva předsedy Dozorčí rady OMS Opava
  • o činnosti DR za rok 2010
  • stanovisko DR k čerpání rozpočtu OMS Opava za rok 2010
  • stanovisko DR k návrhu rozpočtu OMS Opava na rok 2011
9)      Volba delegáta OMS Opava na Sněm ČMMJ, o.s.
10)    Diskuze
11)    Usnesení Sněmu OMS Opava
12)    Závěr jednání sněmu.

Přiložené dokumenty

 Jednací řád (pdf - 192,39 KB)
 Program sněmu (pdf - 196,81 KB)
 Usnesení sněmu OMS Opava 27.5.2011 (pdf - 217,10 KB)
 

Fotografie z akcí pořádaných OMS Opava jsou vystaveny na picasaweb.
Galerie do května 2011 - 
Picasaweb1
Galerie od května 2011 - 
Picasaweb2, galerie od 1.10.2011 na Picasaweb3.


pojistovna-pojistovna.cz 

Český svaz včelařů

Český rybářský svaz

Český svaz chovatelů

 


super_premium-(1).jpg

Logo_Dr_Clauder.JPG