Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Ostrava
 
Pozadi
OMS Ostrava
Adresa: Starobělská 103 , Ostrava - Zábřeh , 700 30
Telefon:595 781 343
Email:ostrava@oms-myslivost.cz
Web:www.myslivost.cz/omsostrava
Porady s předsedy mysliveckých spolků

Každý rok se 2x za rok scházíme s předsedy mysliveckých spolků, které jsou u  OMS Ostrava.
Vždy se nám podaří pozvat i zástupce z veteriny, kteří nás seznámí s novinkami v oblasti veterinární správy.
Taktéž zde zveme i právníka, který je k dispozici a zodpovídá dotazy, případně se mohou předsedové domluvit i na zastupování u soudu.
Letos jsme zde měli MVDr. Ivanu Krčmářovou, která přednesla informace ohledně aktuální situace k Africkému moru divokých prasat, zástřelné za lišky, léčba spárkaté zvěře, uhynulé kusy dodávat na veterinu - jak zajíce, tak ptačí kusy.
Naši předsedové MS měli taktéž spoustu dotazů, na které jim MVDr. Krčmářová odpovídala.
Poté následovaly různé organizační věci z OMS Ostrava, které přednesl předseda OMS Ostrava p. Cyril Janík a jednatelka Jana Zatloukalová.
Předsedy jsme seznámili s připravovaným zájezdem do Polska, o zahájení nového kurzu pro uchazeče o I.lovecký lístek, který bude začínat v březnu, o novém kurzu pro MH, Okresním sněmu, zkouškách pro psy, sčítání zvěře.
Na závěr následovala velmi bohatá diskuse, kde se probíralo co trápí případně myslivecké spolky a jaká mají řešení.

Fotogalerie