Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Ostrava
 
Pozadi
OMS Ostrava
Adresa: Starobělská 103 , Ostrava - Zábřeh , 700 30
Telefon:595 781 343
Email:ostrava@oms-myslivost.cz
Web:www.myslivost.cz/omsostrava
školení o zemědělském hospodaření, zaměřené na ochranu drobné zvěře

dne 30.května proběhl seminář ČMMJ z.s, ve spolupráci s Českou splečností ornitologickou , Ekologickou komisí ČMMJ a OMS Ostrava v zasedací místnosti OMS Ostrava.

Seminář zahájil Dr.Ing. Petr Marada a Ing. Václav Zámečník.
Slavnostní zahájení zatroubil vedoucí Trubačské školy v Ostravě MgA. Ján Garláthy zde 
Sešlo se zde hodně zájemců z řad zemědělců a taktéž i myslivců.
Další den bude exkurze v honitbě v Albrechticích, která byla oceněna v rámci soutěže Honitba roku.

První den 30.5. byly stěžejní témata:
- zemědělská krajina a polní ptáci, faktory ovlivňující ptactvo na zemědělské půdě, zemědělství a hospodaření se zvěří,
-praktická ochrana polních ptáků v rámci zemědělského hospodaření se zaměřením na inovace a výsledky výzkumu
- agroenvironmentální a klimatická opatření biopásy
- agroenvironmentální a klimatcká opatření ochrany čejky chocholatzé
- zalesňování a zatravňování zemědělské půdy včetně zatravňování drah       soustředěného odtoku
- zakládání, údržba a následná péče o krajinotvorné prvky (zeleň a mokřady)
- správná praxe při nakládání s pesticidy s důrazem na ochranu polních ptáků
- nelegální zabíjení necílových živočichů - postup při podezření na nelegální aplikaci rodenticidů a insekticidů

Druhou část měl přednášku Ing. Václav Zámečník z České ornitotologické společnosti.
Vyprávění bylo velmi zajímavé a ke konci semináře se rozproudila bohatá diskuze, kdy si všichni navzájem předávali i své praktické zkušenosti.

Závěr patřil našim trubačům zde

Za přípravu občerstvení velmi děkujeme panu Leopoldu Dudovi z Restaurace PULS.