Archiv právní poradny JUDr. Čechury

postih za sběr shozů

Dotaz č.: 1060

Otázka:

V posledních letech se v naší oblasti velmi rozmáhá sběr jeleních shozů. Mnohem závažnější škody než ztráta shozů vznikají jako důsledek této činnosti (intenzivní rušení zvěře a pod.). Když se nám konečně ve spolupráci s Pohraniční policií podařilo jednoho sběratele shozů i se shozy zadržet, zjistili jsme, že postih tohoto člověka se bude odvíjet od výše škody, kterou jsme mu schopni zcizením shozů prokázat (což je částka skoro směšná). Nepřehlédli jsme nějakou možnost významnějšího postihu ?

Tazatel:

Odpověď:

*Přivlastňování shozů paroží patří k právu myslivosti svědčící uživateli honitby. Sběr shozů bez souhlasu uživatele honitby je tedy zásahem do jeho práva. Nepředstavuje však skutkovou podstatu pytláctví podle § 178a trestního zákona. Nejde ani o přestupek na úseku myslivosti podle § 35 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Jde o přestupek proti majetku podle § 50 cit. zákona, jehož se dopustí ten, kdo úmyslně neoprávněně užívá cizí majetek nebo si přisvojí cizí věc nálezem nebo jinak bez přivolení oprávněné osoby /odst. 1 písm. b)/. Podle odst. 2 za něj lze uložit pokutu do 15 000Kč. V § 12 cit. zákona, kde je stanoveno k čemu se přihlíží při určení výše sankce nelze nalézt hledisko výše škody. Vladimír Čechura
vychází v 7:09 a zapadá v 17:19 vychází v 13:22 a zapadá v 4:43 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...