Aktuality

Finanční stimul pro lov divočáků nově 2000 Kč

| Diskuzní fórum
Finanční stimul pro lov divočáků nově 2000 Kč
Finanční příspěvek 2000 Kč za každý ulovený kus prasete divokého nad tříletý průměr lovu
Nové nařízení Vlády schválené dne 24.10.2018
§ 41b Finanční příspěvek na snižování početních stavů prasete divokého
 
(1) Předmětem finančního příspěvku na snižování početních stavů prasete divokého je ulovení prasete divokého v souladu se zákonem o myslivosti.
 
(2) Finanční příspěvek na snižování početních stavů prasete divokého lze poskytnout na každý kus, kterým byl v příslušné honitbě v hospodářském roce34) překročen roční průměr odlovu prasat divokých ve stejné honitbě za 3 hospodářské roky bezprostředně předcházející hospodářskému roku, za který je finanční příspěvek požadován. Pokud u nově uznaných honiteb chybí údaj o odlovu prasat divokých za některý z  3 předchozích hospodářských roků, použije se jako roční průměr odlovu prasat divokých za 3 předchozí hospodářské roky hodnota 3 kusy na každých 100 ha výměry honitby, zaokrouhlená po výpočtu na celé číslo dolů.
 
(3) Pro výpočet se za hospodářský rok, za který je finanční příspěvek požadován, uvádějí pouze kusy evidované Státní veterinární správou jako vyšetřené na přítomnost svalovce a předložené k tomuto vyšetření s ocasem.
 
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2018.
 
Doplňující vysvětlení podle zdrojů MZe: „Systém je v návrhu novely nastaven tak, že zástřelné v navrhované výši 2000 Kč bude za každý ulovený kus prasete divokého nad tříletý průměr v dané honitbě. Zástřelné pak bude vypláceno uživateli honitby.
 
V následujícím čísle Myslivosti přineseme podrobnější komentáře
 

Diskuzní fórum

Finanční stimul pro lov divočáků nově 2000 Kč > to je nápad, Zobrazit módy:  
User avatar
Member
Member
M.T. - 25.10.2018 16:25:31
   
to je nápad,
Obsah článku, respektive vyhlášky, nemá s jeho názvem sice moc společného, ale na první pohled to vypadá nadějně. Podmínky jsou nesmyslné, hloupé. Efekt se dá předpokládat minimální nebo žádný. Ani se nechci ptát, kdo toto do vlády přinesl, abych neurazil. Takovýmto způsobem dělat z myslivců blbce, jinak to nazvat neumím, to si mohli ministři to hlasování odpustit. Že to alespoň neodmítl ministr zemědělství? Nebo to tam donesl on? Ozval se někdo z vedení ČMMJ? Ale kdepak! Postačilo by se jasně vyjádřit. Mlčením se sice neublíží, ale taky to nikam nepovede.

Omlouvám se za vyjádření směrem k vedení Jednoty.
DOČKÁME SE! Pod článkem je uvedeno, že bude v příštím čísle Myslivosti. Za více než měsíc se ( písemně) dočkáme vyjádření
k vyhlášce, jejíž smysl jsem se snažil výše krátce okomentovat.User avatar
Host
PeBe - 2.11.2018 21:41:20
   
RE:to je nápad,
Jestli tohle má být stimul pro snížení počtu černé zvěře, tak musím říci, že mě nechává naprosto chladným a rozhodně nepovede k tomu, abych okamžitě zaklapl počítač a běžel do lesa. Připadá mi to spíše jako reklamní trik než vážně míněný záměr.

User avatar
Host
J.F. - 5.11.2018 14:33:20
   
RE:to je nápad,
Smutné je pánové, že u každých nápravných opatření, či podpoře od státu, se najdou pouze kritici, kteří hledají chyby a možnost, jak z dané situace vydělat co nejvíce peněz. Ačkoli mě někdo může mít za mladého idealistu, dle mého názoru, první problém vznikl zemědělským hospodařením, po niž následovala oboustranná neschopnost zemědělců a myslivců se domluvit na možném ulehčení lovu (ačkoli často zemědělci jsou i myslivci). A přesto všechno, pořád jen myslivci a zemědělci, kteří jako jediní mohou se stavy černé zvěře něco dělat, si jen stěžují a žádají kompenzace a náhrady. A je až smutné, že za něco, co dříve bylo bráno jako privilegium šlechty, dnes lovci nestačí ani ulovený kus, ale požaduje i finanční příspěvek, ačkoli sám se přičinil k danému problému s přemnožením černé zvěře. Pak se není čemu divit, že Nás myslivce veřejnost vnímá tak, jak nás vnímá. Otázka: „Kam se poděli myslivecké tradice a hrdost české myslivosti? “ Dle mého, jako vše ostatní, byly pokřiveny finančními pobídkami a dotacemi. Hned ze začátku, měli zemědělci za hospodaření s půdou a myslivci za hospodaření se zvěří dostat přes prsty. Takže než zde probírat, jak jsou velké dotace, tak bychom měli se nad sebou zamyslet, co s daným problémem můžeme udělat mi sami, aby když se za sebou jednou ohlédneme, se nebudeme muset stydět, co po sobě přenecháváme další generaci.

User avatar
Member
Member
M.T. - 10.11.2018 21:12:10
   
RE:to je nápad,
Nazvat toto reklamním trikem je hodně slušné. Je to opravdu dělání
z myslivců blbce. Dovolím si poznámku na základě "bleskového průzkumu" v okolních 20 honitbách. Jsou to honitby, ve kterých se černá zvěř vyskytuje hojně. Přesto, ZATÍM ani v jedné z nich ( od 1.4. 2018) není reálný předpoklad, že by na základě těchto podmínek byla vyplacena za ulovení kusu černé zvěře v následujícím mysliveckému roce ( ulovena od 1.11. 2018) koruna, natož korun dva tisíce. Počty za poslední 3 roky ulovené černé zvěře jsou rekordní a těžko se budou vyrovnávat nebo překonávat v letech následujících.
V těchto honitbách, kde se za poslední 3 lovecké sezóny ulovilo průměrně za rok mezi 20-100 kusy černé zvěře, je až dosud tak nízký počet ulovených kusů, že není velká šance, že by se počet, který je podmínkou vyplacení, letos naplnil. Obzvláště při současných podmínkách včetně semenného roku, i tady v okolí především žaludů. Pokud nebudou na naháňkách loveny ( a proč taky, kdo z nás to udělá, navíc mně po chuti naháňky nejsou ) v lednu-březnu dospělé bachyně již vodící nebo těsně před metáním, bude problém ulovit na čekání i kusy z tlup. Zkrátka, ten, kdo tento "stimul" vymyslel ( pokud vůbec myslel a jenom nechytračil) si je jistě vědom toho, že je to celé nesmysl, spíše podvod nebo trik. Ale to už bych se opakoval. A znovu podotýkám, už jsem někde četl a slyšel námitky, že se myslivcům jedná pouze o peníze a o zvěřinu. I kdyby ano, tak co je proti tomu? Nadále čekám, že se někdo z vedení Jednoty vyjádří ke smyslu tohoto stimulu. Ona se totiž laická veřejnost domnívá, že myslivci na celém území ČR budou mít z lovu černé zvěře velice dobrý finanční zisk a plné mrazáky k tomu. Stačí se někoho z laiků zeptat... V době, kdy je výskyt AMP na Zlínsku prohlášen za téměř zvládnutý, se ptají, proč nám stát ještě "sype" peníze. A zveřejněná částka 100 miliónů korun na pokrytí tohoto "stimulu". Nicméně, skutečné zhodnocení musí počkat na výsledky počtů za období jednoho roku. pokud jsem to alespoň částečně pochopil. Je totiž možné, že jsem se ve svém odhadu situace mýlil. Kéž by tomu tak bylo!

User avatar
Member
Member
Luděk Vrána - 13.11.2018 20:13:17
   
RE:to je nápad,
Nerozumím jedné věci. Za poslední 3 roky jsme ulovili cca 468 kusů černé zvěře, ač ji normovanou nemáme, ale na veterinu jsme vzorek odesílali jen z těch kusů, kdy si lovec ulovené prase chtěl ponechal pro svoji potřebu. Jinak jsme ulovenou černou dávali do výkupu (spol. Berbera s.r.o.), která si vyšetření dělala sama, a z naší strany byla ulovená zvěř jen prohlédnut osobou, proškolenou k vyšetření těl ulovené zvěře.

User avatar
Member
Member
M.T. - 21.11.2018 21:36:38
   
RE:to je nápad, vysvětlení,
1. Po dotázání se pana Ing. Miloše Fischera jsem konečně
pochopil princip vyplácení "stimulů". Jednoduchý k pochopení.
Jenom cesta mého uvažování byla trochu jiná.
Průměr odlovu za poslední 3 roky. Po roce, tedy t.č. období 1.11.
2018 - 31.10. 2019, bude nahlášen součet ulovených
kusů za dané období a registrovaných při vyšetření bránice
na SVS. Počet ulovených kusů nad průměr za poslední
3 roky bude proplácen proplacen uživateli honitby
částkou 2.000,- Kč za kus.
Čili vyplácet se začne za 1 rok.

2. Že je potřeba učinit osvětu mezi nemyslivci, o tom není pochyb.
Není to u většiny z nás o penězích, ty budou stejně určeny
pro uživatele honitby a nikoli pro lovce.

Tímto vysvětlením pana jednatele padají moje předchozí komentáře, které místy vyznívají i trochu jedovatě. Za to moje omluva.

User avatar
Member
Member
M.T. - 26.11.2018 12:35:18
   
RE:to je nápad, vysvětlení,
Dovolím si několik připomínek k vyjádřením některých funkcionářů ČMMJ v úvodním článku v M 12/2018 a v Aktualitách. Autory příspěvků vesměs pokládám za lidi s bohatými zkušenostmi a znalostmi problematiky nejen AMP.

1. Největší motivací pro většinu myslivců, kteří loví
černou zvěř, je radost z lovu, především z toho úspěšného.
Významnou motivací je, málo platné, i ZVĚŘINA.
A tím vůbec nemyslím lov ve smyslu "masařina", ale jako
odměna za úsilí s ním spojené. A že toho úsilí není málo,
je známé. Uživatelé honiteb mají naštěstí většinou pro lovce dobře
motivující pravidla.
2. Kdybych měl navrhnout výši zástřelného, tak s vyšetřením
na bránice a pírkem na SVS a s doložením
markantů ( dolní čelist nebo její část) částku 1.500 - 2.000,- Kč
za každý ulovený kus dospělé ( nad 22.-24. měsíc věku)
SAMIČÍ zvěře. Celoplošně s tím, že při individuálním lovu vždy
patří odměna lovci. Odpadly by, doufám, poznámky typu
dobrý byznys nebo "kvazi-živnost". Navíc je bod 2) ohledně
lovu dospělých bachyní v souhlase s několika autory v článku.
Pokud by toto opatření ( za ulovenou dospělou samičí
zvěř) nevedlo v čase k žádoucímu efektu, bylo by možno
kdykoli opatření "rozvolnit" tak, aby se vztahovalo například
i na mladší samičí jedince.

Myslím si totiž, že čekat 1 rok na "vyplacení" peněz ( a nikoli
během 1-2 měsíců a navíc nikoli přímo lovcům, ale uživateli), nebude mít žádaný efekt. Dalším významným limitem současné vyhlášky budou již několikrát zdůrazněné vysoké počty ulovených kusů v posledních 3 letech. Opakované upozornění některých myslivců na přísloví o vlku a koze, která zůstala celá, se jeví býti na místě.

K poznámce pana docenta Kramlera o "dělení" zástřelného při společných lovech uvedu, že mám spolehlivé informace, že platí ( nejspíš je to nepsané, ale funguje to prý všude), že zástřelné za černou zvěř ulovenou na těchto akcích jde vždy za uživatelem honitby, ať to je kdokoli. Poznámka pana doc. Kramlera o možné příčině "sporu" není na místě.

Sluší se uvést, že v současné době nejsem ten, který by si na zástřelném za ulovení černé zvěře mohl ( natož snad i chtěl) finančně přilepšit nebo dokonce založit živnost.

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

vychází v 7:45 a zapadá v 16:40 vychází v 7:42 a zapadá v 16:05 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...