Aktuality

K návrhu na uvolnění doby lovu spárkaté zvěře

Ondřej Faltus | Diskuzní fórum
K návrhu na uvolnění doby lovu spárkaté zvěře
Celoroční možnost lovu sičí a daňčí zvěře nevyřeší stávající problém s velkými počty spárkaté zvěře, které jsou v některých oblastech a následně se škodami, které působí.

Bylo by možné posunout třeba lov samčí zvěře do konce února či kolouchy s daňčaty lovit celoročně.

Než zavádět celoroční odlov, účelnější by bylo podle našeho názoru zaměřit se na snížení počtu zvěře tam, kde to vlastník lesa potřebuje. Vlastníci přece mohou myslivecky hospodařit sami nebo tam, kde honitby pronajímají, si mohou určovat pravidla pro myslivecké hospodaření.

Je možné, že ale na základě těchto pravidel si nikdo honitbu nebude chtít pronajmout a pak vlastníkovi nezbyde, než myslivecky hospodařit sám a počet zvěře je pouze na něm.

Uživatel honitby může požádat státní správu myslivosti o prodloužení doby lovu, o využití nočního lovu, o navýšení lovu a Ministerstvo zemědělství mělo iniciovat, aby ORP těmto žádostem vycházely jednoznačně vstříc a žádosti vyřizovaly kladně.

Bylo by též žádoucí stanovit oblasti chovu určitých druhů zvěře, kde chceme tuto zvěř chovat ve větších celcích, stanovit ale také oblasti, kde zvěř chovat nechceme a tam ji budeme intenzivně lovit. Toto jsme chtěli v Myslivecké komisi prodiskutovat a navrhnout, nicméně základní data, na kterých bychom stavěli, jsme dosud od MZe neobdrželi.

Doporučujeme, aby kalamitní plochy byly rozčleněny na obnovní prvky, v rámci kterých bude les obnovován a zároveň v nich bude vytvořena pastevní příležitost pro zvěř, tak aby neměla primární důvod hledat potravu v kulturách.

Snižování početních stavů zvěře následně navrhujeme provádět především intervalovým způsobem lovu, neboť častý individuální lov vede ke stresování zvěře a nárůstu poškození obnovovaných kultur. 

Vlastník by si měl nastavit kontrolní mechanizmy pro lov, ať už myslivecky hospodaří sám, nebo předává tuto možnost někomu jinému. Vlastník by neměl kontrolní činnost ponechat pouze na státní správě myslivosti, ale sám aktivně kontrolovat.

V každém případě funguje zástřelné, které platilo nedávno na divoká prasata a bude fungovat podle našeho názoru také u ostatní spárkaté zvěře. 

Domníváme se, že návrh na celoroční lov sičí a daňčí zvěře je pouze otřepaným propagandistickým trikem sloužícím k odvedení pozornosti od skutečných důvodů vzniku současného kalamitního stavu v našich lesích.

Ing. Ondřej FALTUS

předseda Myslivecké komise ČMMJ


Diskuzní fórum

nové vlákno | přihlásit se do fóra
Vlákno Vytvořil Příspěvky Zobrazení Poslední příspěvek
změna zákona o myslivosti? M.T.
1 150 M.T.
(26.6.2019 9:15:10 )

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

vychází v 7:18 a zapadá v 16:12 vychází v 22:52 a zapadá v 13:17 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...