Aktuality

Poraďte evropské komisi, jak rozdělit peníze v zemědělství!

Miloš Ježek | Diskuzní fórum
Poraďte evropské komisi, jak rozdělit peníze v zemědělství!
Evropská komise žádá o vyplnění dotazníku k sestavení pravidel pro Společnou zemědělskou politiku na další období. Jedná se o jeden z nejvýznamnějších strategických dokumentů, kdy na základě těchto pravidel je rozdělováno téměř 40% celkových finančních prostředků Evropské unie. Tento dokument je také klíčový pro podporu zemědělství a venkovských oblastí v EU a má i významný dopad na mnoho druhů zvěře.

Dotazník tak dává možnost vyjádřit názor na současnou společnou zemědělskou politiku a její vývoj nejenom farmářům, ale zejména ekologům, myslivcům a ochráncům přírodu, kterým může umožnit podporu úpravy biotopů pro druhy žijící v zemědělské krajině.
 
Doporučujeme zejména zdůraznit, že společná zemědělská politika by měla:
  • hrát pozitivní roli v ohraně drobné zvěře a zaměřit se více na diverzitu porostů v zemědělské krajině
  • dát možnost členským státům flexibilitu pro podporu lokálních opatření, založených na znalosti místních podmínek
  • omezit byrokracii, která obvykle má za následek nižší flexibilitu v realizovaných opatřeních
  • by měla obsahovat možnost plateb pro subjekty poskytující ekosystémové služby, mezi něž patří významná část myslivců a mysliveckých spolků
Neváhejte vyslovit svůj názor a dotazník vyplňte nejdéle do 2. května!
 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FutureCAP

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

vychází v 5:40 a zapadá v 20:16 vychází v 8:09 a zapadá v 23:53
Zpracování dat...