Aktuality

Diskuzní fórum

nové vlákno | přihlásit se do fóra
Vlákno Vytvořil Příspěvky Zobrazení Poslední příspěvek
proč takové otázky? M.T.
1 464 M.T.
(1.6.2017 14:38:35 )
Správná odpověď-otázka č.45,č.49 Christa Frolková
1 486 Christa Frolková
(1.6.2017 13:58:05 )

Velká čtenářská soutěž 2017

-red- | Diskuzní fórum
Velká čtenářská soutěž 2017
V sobotu 27. května proběhlo na výstavě Natura Viva losování Velké čtenářské soutěže.
Výherci soutěže v přiloženém souboru. 
Správné odpovědi:

1. Povolenku k lovu vydává a podepisuje lovci:
A) ve všech případech držitel honitby
B) myslivecký hospodář honitby, kde bude lovec lovit
C) uživatel honitby, kde bude lovec lovit
 
2. V období od 1. 9. do 30. 11. je možné lovit
A) srnu, srnče, muflonku, muflonče, koroptev, orebici, bažanta obecného a královského (v bažantnicích)
B) laň jelence běloocasého, jezevce lesního, daňče, kozla kozy bezoárové a kachnu divokou
C) krocana divokého, jezevce lesního, volavku popelavou, husu velkou a kormorána
 
3. V oplocených vinicích lze lovit:
A) kunu lesní, kunu skalní, jezevce lesního, prase divoké, králíka divokého a zajíce
B) králíka polního a zajíce divokého
C) zajíce polního a králíka divokého
 
4. Počet loveckých psů pro společné lovy je stanoven:
A) podle velikosti honitby, kde bude společný lov probíhat a počtu druhů normované zvěře
B) podle počtu střelců a honců na společném lovu a to pro první 3 a dalších i započatých 10 účastníků jeden lovecký pes se zkouškou z výkonu
C) pro první tři střelce a pro každých dalších i započatých deset střelců jeden lovecký pes se zkouškou z výkonu, pro druh zvěře, který má být loven
 
5. Jezevec lesní se dle platné legislativy mimo oblasti chovu tetřeva, tetřívka, jeřábka a koroptve loví:
A) od 1. 9. do 30. 11.
B) od 1. 10. do 30. 11.
C) celoročně
 
6. Mezi nepřímé sčítací metody patří:
A) sčítání zvěře u krmných zařízení
B) počítání trusových hromádek
C) sčítání s využitím naháňky
 
7. Delší dobu sezení na vejcích než 20 dnů má:
A) poštolka obecná, výr velký, hrdlička divoká, puštík obecný a sojka obecná
B) bažant obecný, sluka lesní, krocan divoký, perlička kropenatá, holub hřivnáč
C) volavka popelavá, orebice horská, puštík obecný, husa velká a moták pochop
 
8. Termínem komenzalismus se označuje:
A) mezidruhový vztah, kdy jeden druh parazituje na druhém druhu např. tasemnice a pes
B) mezidruhový vztah, kdy jeden druh čerpá z výhody z přítomnosti jiného druhu např. hyeny a kořist lvů
C) mezidruhový vztah, který bává označován také jako predace např. liška a zajíc
 
9. Mezi laboratorní metody, které je možné využít k určení věku jelení zvěře, patří:
A) Brandtova metoda a Budenzova metoda
B) Strohova metoda a Schumacherova metoda
C) Mitchellova metoda a Eidmannova metoda
 
10. Termínem nástřel označujeme:
A) místo na těle zvěře, kam dopadla střela
B) místo, kde můžeme nalézt střiž a tříšť
C) místo, které se běžně označuje nástřelovým úlomkem
 
11. Hrádek je
A) část stopy zvěře spárkaté
B) soustava nor lišky obecné
C) lože tlupy jelení zvěře
 
12. Srstnatá zvěř, opouští-li kryt:
A) vytahuje
B) vychází
C) vystupuje
 
13. Stopník je:
A) staré pojmenování barváře
B) ochoz pernaté zvěře
C) zálomek vyzývající k zastavení
 
14. Vytáhnuvší bažantí kohout:
A) crká
B) krká
C) koká
 
15. Populární iberští honiči (vyskytují se v několika rázech) se nazývají : - nehodnoceno
A) podenco
B) flamenco
C) norinco
 
16. Káně rousná (Buteo lagopus) se na území ČR vykytuje jako:
A) pravidelně zimující druh
B) pravidelně hnízdící druh
C) vzácně táhnoucí druh
 
17. Nejbližší příbuzný kokršpaněla je: - nehodnoceno
A) irish spaniel
B) field spaniel
C) welsh spaniel
 
18. Štiftař byl:
A) známý šumavský básník a spisovatel
B) výrobce pažeb loveckých pušek
C) výrobce hlavní loveckých pušek
 
19. Poslední kus zvěře černé žijící ve volnosti byl uloven v Čechách před II. světovou válkou v roce:
A) 1801
B) 1901
C) 1918
 
20. Psík mývalovitý (Nyctereutes procyonoides) patří zoologicky mezi šelmy:
A) medvídkovité
B) psovité
C) lasicovité
 
21. Pan Jiří Hrdlička je spojen s výrobou a prezentací vábniček:
A) Devana
B) Nordic
C) Turvab
 
22. Václav Svoboda je znám jako excelentní:
A) trubač
B) střelec na skeetu
C) vábič zvěře
 
23. Martin Šlechta je znám především jako excelentní:
A) střelec
B) vábič zvěře
C) trubač
 
24. Petr Slaba je znám především jako:
A) vábič zvěře
B) kreslíř a humorista
C) spisovatel odborné myslivecké literatury
 
25. Vladimír Sekera je znám jako:
A) kreslíř a humorista
B) myslivecký trubač
C) střelec v lovecké kombinované střelbě
 
26. Kurz mysliveckých trubačů je každoročně pořádán v:
A) Chlumu u Třeboně
B) Hluboké nad Vltavou
C) Kuksu
 
27. Evropská myslivecká pouť se každoročně koná začátkem listopadu:
A) v Dubu nad Moravou
B) na zámku Ohrada
C) na sv. Hostýně
 
28. Soutěž řezbářů s názvem Myslivecké letokruhy zaměřená na mysliveckou tématiku je každoročně pořádána:
A) v Litomyšli
B) v Rožnově pod Radhoštěm
C) na zámku Ohrada
 
29. Jan Kornek je:
A) známý myslivecký kynolog
B) známý myslivecký trubač
C) známý duchovní s kladným vztahem k myslivosti
 
30. Osobnost a současné myslivecké kulturní aktivity Zdeňka Hlaváče jsou spojeny s okresem:
A) Kroměříž
B) Břeclav
C) Česká Lípa
 
31. Je možné lovit koloucha jelena evropského v březnu?
A) Ne, není možné.
B) Ano, ale pouze na výjimku.
C) Ano, je možné.
 

32. Lze lovit dospělou černou zvěř na naháňce?
A) Ne, v žádném v případě.
B) Ano, bez omezení.
C) Ne, ale je možné zažádat o výjimku.
 
33. Lze vykonávat právo myslivosti na neoploceném hřbitově?
A) Ano.
B) Ne, jedná se o nehonební pozemek.
C) Ne, ale lze zažádat o výjimku lovu na nehonebním pozemku.

34. Může být uživatel zároveň držitelem honitby?
A) Ano.
B) Ne.
C) Jenom na základě udělené výjimky.
 
35. Jaký minimální věk musí dosáhnout člověk navrhovaný na mysliveckou stráž?
A) 15
B) 21
C) 18
 
36. Jaký minimální věk musí dosáhnout člověk navrhovaný na mysliveckého hospodáře?
A) 15
B) 21
C) 18
 
37. Za jaké podmínky je povinno honební společenstvo zvolit honební výbor?
A) Pokud počet členů honebního společenstva přesahuje 10.
B) Pokud počet členů honebního společenstva přesahuje 15
C) Pokud počet členů honebního společenstva přesahuje 50
 
38. Kdo vede rejstřík honebních společenstev?
A) Obchodní rejstřík.
B) Orgán státní správy myslivosti na obci s rozšířenou působností.
C) Ministerstvo zemědělství.
 
39. Kdo vede rejstřík mysliveckých spolků?
A) Ministerstvo vnitra.
B) Místně příslušný rejstříkový (krajský) soud
C) Obchodní rejstřík
 
40. Chovatel se obává herpesvirózy. Aby zabránil problémům s nezabřeznutím, nebo úhynem štěňat očkuje svoji fenu:
A) 1 x ročně, stejně jako proti psince nebo parvoviróze
B) proti herpesviróze se očkovat nedá
C) 2x, a to v době krytí a těsně před předpokládaným porodem
 
41. Absence P1 u plemene český fousek je dle standardu plemene při výstavním hodnocení:
A) diskvalifikující vadou
B) není diskvalifikující vadou
C) standard českého fouska o počtu zubů nehovoří
 
42. Slovenští chovatelé šlechtí nové lovecké plemeno. Zatím není uznané FCI. Jedná se o:
A) tatranského duriče
B) tatranského čuvače
C) slovenského kopova
 
43. Jednou z podmínek pro to, aby rozhodčí pro posuzování výkonu loveckých psů byl zařazen do kategorie mezinárodní rozhodčí je požadavek aby:
A) posuzoval nejméně 5 let a o zařazení mezi mezinárodní rozhodčí požádal
B) žádný předpis tuto otázku neřeší
C) stává se jím automaticky každý rozhodčí, který posuzuje nejméně 5 let
 
44. Zkoušky ZVVZ se mohou zúčastnit plemena:
A) s kohoutkovou výškou do 55 cm
B) kohoutková výška není omezena
C) otázka je špatně formulována, správný název zkoušky je ZVV a jedná se o zkoušku pracovních plemen
 
45. Plemeno na obrázku patří do FCI sk. VI. Je to:
A) malý modrý gaskoňský honič
B) modrý gaskoňský basset
C) italský segugio
 
46. Jack Russell teriér patří mezi módní plemena. Ze strany FCI:
A) je zařazen mezi plemena s pracovní zkouškou a může mít na mezinárodní výstavě otevíranou třídu pracovní
B) je považován za společenské plemeno a FCI nepředpokládá, že by s ním někdo dělal zkoušky z loveckého výkonu, nezakazuje to ale a třídu pracovní na výstavách mít nemůže
C) je řazen mezi tak zvané „toy teriéry“ a účast na zkouškách má zakázanou
 
47. Ideální kohoutková výška honiče na obrázku je u psů 51–52 cm a u fen 48–49 cm. Jedná se o:
A) Polského ogara
B) Hamiltonova honiče
C) Srbského honiče
 
48. František Horák při šlechtění českého teriéra použil dvě plemena. Jedno z nich je na obrázku. Je to:
A) sealyham teriér
B) west highland white teriér
C) bílý skotský teriér
 
49. Cizopasník Giardia canis způsobuje u psa:
A) průjmové onemocnění
B) tak zvanou červenou prašivinu
C) tento druh cizopasníka u psa neexistuje
 
50. Uveďte počet krčních obratlů psa:
A) 5
B) 7
C) 13
 
51. Mezi kosti hrudní končetiny nepatří:
A) kosti nártní
B) kosti záprstní
C) kosti zápěstní
 
52. Na obrázku je plemeno:
A) irský vodní španěl
B) portugalský vodní pes
C) curly coated retriever
 
53. Na mezinárodních, národních, klubových a speciálních výstavách je zadáván titul BOS. Jedná se o:
A) nejlepšího seniora v plemeni
B) nejlepšího jedince opačného pohlaví než je BOB (nejlepší jedinec plemene)
C) nejlepšího senior výstavy
 
54. Hepatopulmonální vývojový cyklus je u:
A) tasemnic
B) hlístic
C) kokcidií

55. Významným zdrojem viru vztekliny jsou:
A) netopýři
B) komáři
C) klíšťata

56. Soubor vnějších projevů genů u zvířete se nazývá:
A) genotyp
B) fenotyp
C) onkotyp

57. Buněčnou stěnu nemají:
A) viry
B) bakterie
C) kokcidie

58. Produkce melatoninu je ovlivněna:
A) věkem
B) výživou
C) délkou světelného dne

59. Cirkanuální biologické rytmy u zvířat se mění během:
A) dne
B) roku
C) říje
 
60. Butony jsou typickým příznakem:
A) afrického moru prasat,
B) klasického moru prasat,
C) aujezkyho choroby

61. Původce CWD patří mezi:
A) viry
B) bakterie
C) priony

62. Mezi anaerobní původce nepatří původce:
A) botulizmu
B) nakažlivé hniloby spárků
C) myxomatózy
 

63. Zevní srdeční masáž u kardiopulmonální resuscitace provádíme stlačováním hrudníku o frekvenci:
A) 50x za minutu
B) 100x za minutu
C) 30x za minutu
 
64. Poskytování první pomoci v případě střelných a bodných poranění spočívá:
A) v uložení zraněné osoby do vhodné polohy (podle lokalizace poranění), v zastavení masivního krvácení, ve sterilním krytí rány, v aplikaci protišokových opatření a v monitoringu základních vitálních funkcí, volání odborné pomoci – zdravotnické záchranné služby
B) v uložení zraněné osoby do vhodné polohy (podle lokalizace poranění), v zastavení masivního krvácení, v nepřekrytí rány, v aplikaci protišokových opatření a podání dostatečného množství tekutin postiženému, a v monitoringu základních vitálních funkcí, volání odborné pomoci – zdravotnické záchranné služby
C) v uložení zraněné osoby do vhod

65. Tachykardie je zvýšená tepová frekvence. Jedná se o kompenzační reakci srdce na různé podněty jako námaha po tělesném výkonu, aktuální stres, různá onemocnění nebo poranění. O tachykardii hovoříme, když je tepová frekvence:
A) v klidu u dospělého muže nad 100 tepů za minutu, u ženy nad 110 tepů za minutu
B) v klidu u dospělého muže nad 60 tepů za minutu, u ženy nad 80 tepů za minutu
C) v klidu u dospělého muže nad 80 tepů za minutu, u ženy nad 100 tepů za minutu
 
66. Řád sv. Huberta založil hrabě Špork roku 1695:
A) na Kuksu
B) v Lysé nad Labem
C) v Hlavenci
 
67. Kultovním stromem, jehož latinský název je možné složit ze začátečních písmen jeho celého jména, byl pro hraběte Šporka:
A) buk
B) dub
C) javor
 
68. Součástí  Rukopisu královédvorského je báseň, která má v názvu jeden druh naší lovné zvěře. O který druh se jedná?
A) srnec
B) jelen
C) kanec
 
69. Kdo u nás založil nejznámější a nejstarší královskou oboru?
A) Boleslav I.
B) Přemysl Otakar II.
C) Karel IV.
 
70. Jak se jmenovalo nejstarší sdružení mysliveckých odborníků na našem území a kdy bylo založeno?
A) Myslivecká bratrská pokladna, 1700
B) Lovecké bratrstvo, 1692
C) Ústřední bratrská společnost pro honbu v Království českém, 1699
 
 
71. Ve kterém městě, a ve kterém roce byly dohodnuty primární kroky pro následný vznik Mezinárodní rady pro lov a ochranu zvěře (C.I.C.)?
A) Praha, 1926
B) Nové Zámky, 1928
C) Paříž, 1930
 
 
72. Rozhodnutí o konání chovatelské přehlídky trofejí v oblastech pro chov zvěře vydává:
A) OMS
B) státní správa myslivosti na úrovni kraje
C) Ministerstvo zemědělství
 
 
73. Patřila naše republika mezi zakládající členy FCI?
A) Československá republika nebyla zakládajícím členem Mezinárodní kynologické federace
B) Československá republika byla zakládajícím členem Mezinárodní kynologické federace
C) Československá socialistická republika byla zakládajícím členem Mezinárodní kynologické federace
 
 
74. Ústředním orgánem státní správy myslivosti na území národních parků je v ČR:
A) Ministerstvo životního prostředí
B) Agentura ochrany přírody
C) Ministerstvo zemědělství

75. Jestliže uloví host na společném lovu dva divočáky a lišku:
A) dostane pouze jeden úlomek, bez ohledu na počet kusů a druhů zvěře, které ulovil
B) dostane dva úlomky, nejlépe z různých dřevin, vždy za každý druh ulovené zvěře
C) dostane tři úlomky, vždy za každý kus ulovené zvěře
 
 
76. Intenzitu metabolizmu živočichů ovlivňuje především:
A) věk jedince
B) pohlaví
C) sluneční záření
 
77. Jednou ze základních podmínek pro intenzivní chov bažantů v bažantnicích je:
A) roční počet vypouštěných bažantů nejméně 1000 kusů nebo dosavadní přirozený výskyt bažanta z divoké populace na pozemcích navrhovaných za bažantnici
B) roční počet vypouštěných bažantů nejméně 1500 kusů nebo dosavadní přirozený výskyt bažanta z divoké populace na pozemcích navrhovaných za bažantnici
C) roční počet vypouštěných bažantů nejméně 2000 kusů nebo dosavadní přirozený výskyt bažanta z divoké populace na pozemcích navrhovaných za bažantnici
 
 
78. Veškerá zvěřina musí být prohlédnuta:
A) státním veterinářem
B) oprávněným veterinářem nebo proškolenou osobou
C) nemusí, záleží na jejím dalším využití
 
 
79. Nedá-li žádný z vlastníků honebních pozemků v honitbě souhlas s vybudováním a umístěním mysliveckého  zařízení, rozhodne o jeho vybudování a umístění:
A) držitel honitby
B) orgán státní správy myslivosti
C) uživatel honitby po dohodě s držitelem honitby
 
 
80. Kolikrát ročně lze na stejném honebním pozemku lovit zajíce polního?
A) 1krát
B) 2krát
C) 3krátV příloze je tabulka výherců.
Omlouváme se soutěžícím za chybu v tabulce výherců zveřejněné ve středu 31.5. Od čtvrtka 1.6. je zveřejněna správná verze.  

 

 

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Přiložené dokumenty

Ceny-a-vyherci-W-OK Ceny-a-vyherci-W-OK (17,46 KB)
vychází v 5:07 a zapadá v 20:47 vychází v 11:19 a zapadá v 1:39 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...