Aktuality

Vyhlášení soutěže Zlatý kokršpaněl J. Bézy 2017

| Diskuzní fórum
Vyhlášení soutěže Zlatý kokršpaněl J. Bézy 2017

Vyhlášení VII. ročníku soutěže

Zlatý kokršpaněl Jaroslava Bézy

 

 POZOR! Nově vyhlášena kategorie Myslivecká povídka na libovolné myslivecké téma!
Zasílejte texty elektronicky na
info@myslivost.cz ve formátu word


Pro výtvarná díla se podmínky nemění!

K uctění památky výtvarníka, grafika a myslivce Jaroslava Bézy, který se svým celoživotním dílem významně podílel na propagaci myslivosti v České republice i v zahraničí a byl spoluzakladatelem a po dlouhou řadu let výtvarníkem propagační akce „Červen, měsíc myslivost a ochrany přírody“ vyhlašuje Myslivost, s.r.o. a Klub autorů při ČMMJ výtvarnou soutěž
„Zlatý kokršpaněl Jaroslava Bézy 2017“.
 
SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY
 
I.
Soutěž se pro rok 2017 vyhlašuje pro výtvarné dílo s námětem „Mláďata naší zvěře“
 
II.
Soutěže se může zúčastnit profesionální i amatérský výtvarník, případně skupina výtvarníků ve věku od 15 let.
 
III.
Do soutěže budou přijata výtvarná díla v minimálním formátu A3, která jsou původní, vytvořená vlastní činností výtvarníka a po obsahové stránce splňující zadané téma. Může být použita libovolná grafická nebo malířská výtvarná technika. Soutěžní návrhy musí být nezaměnitelně označeny strojem nebo hůlkovým písmem napsaným jménem a příjmením autora, jeho adresou pro korespondenci, telefonickým spojením a e-mailem, pokud jej vlastní. V případě kolektivní práce musí být uvedeny kontakty na všechny výtvarníky, kteří se na návrhu podíleli.
 
IV.
Soutěžní návrhy musí být doručeny na adresu vyhlašovatele do konce března 2017 v takovém obalu, aby nedošlo k poškození při přepravě. Výtvarná díla je možné osobně doručit na adresu redakce časopisu Myslivost Seifertova 81, 130 00 Praha 3, (případně předat v Knihkupectví Myslivost na stejné adrese).
 
V.
Přijaté návrhy bude hodnotit odborná porota, která určí pořadí přijatých návrhů v jednotlivých kategoriích podle druhu techniky a vybere výtvarné dílo, které obdrží cenu „Zlatý kokršpaněl Jaroslava Bézy“ Porota může ze soutěže vyřadit díla, která nesplňují zadání nebo výtvarnou kvalitu díla. Porota má právo neudělit první, druhé nebo třetí místo v jakékoliv kategorii, případně tato místa obsadit i několika výtvarným díly.
 
VI.
Vítěz se stanem držitelem ocenění „Zlatý kokršpaněl Jaroslava Bézy“ a obdrží hlavní cenu a finanční odměnu. Na základě hodnocení poroty rozdělí vyhlašovatelé soutěže finanční odměnu v minimální výši 20 000 Kč. Vítězné práce budou představeny a ceny autorům budou předány u příležitosti výstavy Natura Viva v roce 2017.
 
VII.
Zasláním soutěžního návrhu souhlasí výtvarník s prezentací návrhu v časopise Myslivost a na internetových stránkách vyhlašovatelů soutěže. V případě vítězného návrhu souhlasí výtvarník s představením vítězného návrhu v časopise Myslivost bez nároku na autorský honorář. Zasláním návrhu souhlasí autor s vystavením díla pro veřejnost na výstavě Natura Viva.
 
VIII.
Soutěžní návrhy budou po skončení soutěže a vyhlášení výsledků vráceny zpět autorům.

Diskuzní fórum

 
Nové vlákno
 
   
 
 
 
 

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

vychází v 6:50 a zapadá v 19:23 vychází v 6:14 a zapadá v 17:24
 
Zpracování dat...