Aktuality

Za Oldřichem Kučerou…

| Diskuzní fórum
Za Oldřichem Kučerou…
V dvaadevadesáti letech zemřel na prahu nového roku, čtvrtého ledna 2019, ing. Oldřich KUČERA. Lesník a myslivec, výzkumník, chovatel, kynolog, publicista, lektor a zkušební komisař, funkcionář naší stavovské organizace.

Narodil se třiadvacátého října 1927 v Prostějově, když hanáckému regionu zůstal věrný po celý svůj plodný život.

     Po ukončení základního školního vzdělání byl ve svých patnácti letech totálně nasazen na důlní práce. Podařilo se mu však utéct a až do osvobození v květnu 1945 se ukrýval v lesích. Poté absolvoval Státní školu pro lesní hajné, složil zkoušku pro lesní a ochrannou službu a s úspěchem vystudoval Lesnickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně. Složil rovněž zkoušku pro odborné lesní a myslivecké hospodáře u tehdejšího Krajského národního výboru v Ostravě.

     V roce 1954 byl jmenován hlavním inženýrem Kraslického lesního průmyslu a později ředitelem Lesního závodu Litovel. Desítky let byl lektorem a zkušebním komisařem adeptů myslivosti a mysliveckých hospodářů. Byl členem myslivecké sekce vědecké rady ministra lesního hospodářství a členem oponentní rady Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti ve Zbraslavi – Strnadech.

     V jeho práci se významně kloubila teorie s praxí. Jeho publicistická činnost zahrnovala desítky odborných i populárně naučných článků a monografií. Z jeho iniciativy vydalo tehdejší Ministerstvo lesního a vodního hospodářství první ucelenou monografii o zaječí zvěři. Založil bažantnici Střeň – Březové a lesní závod pod jeho vedením se ve své době stal největším producentem polodivoké a uměle odchované bažantí zvěře. V roce 1980 byl jmenován jedním z řešitelů státního výzkumného úkolu Hospodaření se zvěří ve změněných ekologických podmínkách. Aktivně se podílel na dlouhodobých opatřeních ke zvýšení početních stavů zajíců v zemědělsky obhospodařované krajině a stál u zrodu pokusného výzkumného střediska pro chov zajíce v zajetí. Exaktně získané poznatky shrnul v monografiích Umělý chov zajíce (1981, 1988), Zajíc v přírodě a chov v zajetí (2002), Zajíc včera, dnes a zítra (2006). Díky této dlouholeté a systematické práci se stal předsedou Asociace chovatelů zajíců v Čechách a na Moravě. Významně se také zapsal do pokusů o obnovení chovu krocana divokého na našem území. Této tematice věnoval knihu Divoký krocan – metodika chovu (1987).

     Tento významný lesník, myslivec, chovatel, publicista a pedagog byl rovněž zakladatelem chovu labradorských retrívrů u nás. Měl nemalý podíl na vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. V roce 1982 byla pod jeho vedením dokončena výstavba daňčí obory Nové Zámky nedaleko Litovle, do níž osobně v maďarském Gyulaye vybíral chovné jedince. Za zásluhy a významnou celoživotní činnost v lesním hospodářství a myslivosti byl vyznamenán pamětní medailí Ministerstva zemědělství České republiky za celoživotní zásluhy o myslivost (2002), od Státní veterinární správy obdržel Čestné uznání za zásluhy při ochraně zdraví lovné zvěře a úspěšnou realizaci ekoprogramu (1987) a dostalo se mu dalších domácích i zahraničních resortních poct.

     Čest jeho památce!

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Přiložené dokumenty

vychází v 7:51 a zapadá v 16:29 vychází v 13:08 a zapadá v 3:33 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...