Kalendárium

Prosinec v honitbě

Prosinec v honitbě
S prosincem nekončí jen kalendářní rok, ale také hlavní lovecká sezona a to jak zvěře spárkaté, tak i drobné.
Jak všichni víme, prosinec je měsícem nesmírně hektickým a časově náročným. Mnoho povinností před závěrem roku nám pochopitelně ubírá čas, který bychom rádi strávili v honitbě. Zvláště v době, kdy na nás v revíru čeká tolik úkolů a to jak loveckých, tak zejména chovatelských.
Naší prvořadou povinností je pečovat o zvěř v období nouze. Pokusme se myslivecká zařízení navštěvovat pravidelně, minimálně 1 - 2x v týdnu. Spárkatá zvěř musí mít v krmelcích dostatek kvalitního sena. Postupně snižujeme dávky jadrného krmiva, neboť zažívací trakt spárkaté zvěře je již v období „odpočinku“ a fyziologicky dochází ke zpomalení metabolizmu. Nadměrné množství energeticky bohatého krmiva není zažívací trakt v tomto období schopen zpracovat. Jako nejvhodnější jadrné krmivo pro toto období lze doporučit oves a plody lesních dřevin (bukvice, žaludy, kaštany), kterých je však v letošním roce minimum. Zásadně se vyvarujeme přikrmování spárkaté zvěře pšenicí a pšeničnými šroty s vysokým obsahem lepku. Dužnatá krmiva předkládejme zvěři v menším množství a pravidelně. Dbejme na to, aby také drobná zvěř měla dostatek potravy v zásypech či krmelcích. Zkontrolujme a doplňme stav lizu. Nevím, zda je to jen můj dojem, ale poslední dobou stále častěji mizí sůl ve slaniscích…
Jak již bylo řečeno, času na zbyt nemáme mnoho. I přesto věnujme velkou pozornost dokončení plánu lovu spárkaté zvěře. Udělejme maximum, abychom vše řádně stihli do poloviny prosince. Mělo by být naší morální povinností, abychom i zvěři v období Vánoc dopřáli klid. Určitě si to zaslouží. Časté rušení ji v zimě neprospívá. Přichází o tukové zásoby, stresuje se, což má za následek nejen zvýšené riziko úhynu, ale také škod na lesních porostech.
V prosinci pokračují a vrcholí společné lovy na bažanty, zajíce a černou zvěř. Dodržujme při nich především bezpečnost, řádně připravme jejich organizaci a dbejme mysliveckých zvyků a tradic.
Myslivecký hospodář vede záznamy o ulovené zvěři, evidenci vydaných plomb a lístků o původu zvěře a dle dispozic orgánu státní správy podává hlášení.
Vážení a milí čtenáři, čas je neúprosný a další rok je společně za námi. Dovolte mi, abych nově zvolenému vedení naší největší myslivecké organizace – Českomoravské myslivecké jednoty popřál mnoho zdaru a úspěchů v jejich funkcích, zejména při prezentaci a hájení zájmů naší české myslivosti.
Vám a Vašim rodinám přeji klidné a pohodové prožití vánočních svátků a do nadcházejícího roku pevné zdraví, spoustu štěstí, mnoho rodinné spokojenosti, pracovních úspěchů a samozřejmě řadu nezapomenutelných zážitků v přírodě a myslivosti
V novém roce se na Vás těší,
         RNDr. Jiří ZBOŘIL
 
Autor: RNDr. Jiří Zbořil
Datum
Den
Svátek
Kalendárium
Příroda
Pragnostika
1. 12.
so
Iva / Edmund
Světový den boje proti AIDS
2. 12.
ne
Blanka / Bibiana
Mezinárodní den pro zrušení otroctví, Světový den počítačové gramotnosti
3. 12.
po
Svatoslav / Svatomír
Mezinárodní den zdravotně postižených
4. 12.
út
Barbora / Barbara
Mladí srnci shazují druhé paroží
5. 12.
st
Jitka / Liana
Mezinárodní den dobrovolníků
6. 12.
čt
Mikuláš / Nikolas
Probíhá opožděná říje neoplodněných srn
7. 12.
Benjamín / Ambrož
Mezinárodní den civilního letectví
8. 12.
so
Květoslava / Květomila
Probíhá kamzičí říje
9. 12.
ne
Vratislav / Vratislava
Mezinárodní den proti korupci
10. 12.
po
Julie / Juliána
Den lidských práv
11. 12.
út
Dana / Danuše
Mezinárodní den hor, Světový den dětství, Mezinárodní den solidarity se ženami a dětmi Afriky
12. 12.
st
Simona / Šimona
13. 12.
čt
Lucie / Lucián
14. 12.
Lýdie / livie
15. 12.
so
Radana / Radan
16. 12.
ne
Albína / Albín
Probíhá chrutí divokých prasat
17. 12.
po
Daniel / Dan
18. 12.
út
Miloslav / Milorad
Mezinárodní den stěhovavých ptáků, Mezinárodní den vystěhovalců
19. 12.
st
Ester / Darius
Zaplatit členské příspěvky ČMMJ
20. 12.
čt
Dagmar / Dag
Mezinárodní den lidské solidarity
21. 12.
Natálie / Noel
Slunce vstupuje do znamení Kozoroha v 23.23. Začátek astronomické zimy. Zimní slunovrat.
22. 12.
so
Šimon / Simon
23. 12.
ne
Vlasta / Niké
24. 12.
po
Adam a Eva - Štědrý den
Symbolická procházka honitbou, návštěva krmelců a zdobení stromků zvěři
25. 12.
út
1. svátek vánoční - Boží hod vánoční
26. 12.
st
Štěpán / Sokrat - 2. svátek vánoční
27. 12.
čt
Žaneta / Melánie
28. 12.
Bohumila / Donika
Zkontrolovat platby nájemného
29. 12.
so
Judita / Natan
Mezinárodní den biologické rozmanitosti
30. 12.
ne
David / Davida
31. 12.
po
Silvestr / Horst
Symbolická procházka honitbou a rozloučení s rokem 2018
vychází v 7:51 a zapadá v 15:58 vychází v 12:17 a zapadá v 22:58 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...