Kalendárium

Květen v honitbě

Květen v honitbě
Koloběh mysliveckého roku je opět na počátku lovecké sezony - v květnu, kdy začíná doba lovu naší nejhojnější spárkaté zvěře. Hned od 16. května se věnujeme lovu průběrných srnců I. věkové třídy, mezi něž patří zejména paličkáči, knoflíkáči a špičáci do délky paroží asi 5 cm. Vyšší špičáci ještě zpravidla nemívají vytlučeno a skutečná délka jejich paroží se obtížněji odhaduje. Nadějní roční srnci vytloukají až později a paroží v lýčí je u nich fyziologicky normální.
Rovněž můžeme lovit průběrné srnce vyšších věkových tříd. Zásadně se však vyvarujeme lovu silných teritoriálních srnců, který ponecháme až na období říje, respektive po ní. Je známou skutečností, že po ulovení takového srnce dojde k novému „přerozdělování“ teritorií mezi srnci v lokalitě. Přestane totiž fungovat pachové značení území, což velice rychle rozpoznají ostatní srnci v lokalitě a bojují o obsazení volného teritoria. Tím je zajištěno, že vhodné prostředí (kde se samozřejmě koncentrují srny) nezůstane v průběhu reprodukce prázdné. Pokud však dojde vícekrát v sezoně k výměně vlastníka teritoria, naruší se sociální vztahy mezi srnci v lokalitě a říje tak může být narušena. Pochopitelně se zvyšuje riziko vzniku škod na lesních porostech.
Myslivecký hospodář by měl na základě schváleného plánu lovu vypsat povolenky k lovu, provést návrh rozdělení lovu trofejové zvěře a stanovit jasná pravidla jejího lovu, který předloží ke schválení členské schůzi či uživateli honitby. Před začátkem lovecké sezony si myslivecký hospodář vyzvedne na místně příslušném orgánu státní správy myslivosti plomby a lístky o původu zvěře, neboť dnes je snad již samozřejmostí, že každý ulovený kus je nutné opatřit nesnímatelnou plombou, vyplnit lístek o původu zvěře a hlášení o lovu zvěře. Ulovenou zvěř vyvrhneme a řádně ošetříme.
Z hlediska péče o zvěř je důležité postarat se v květnu především o klid v honitbě. Spárkatá zvěř začíná klást mláďata, hnízdí bažanti, zajíci mají druhé vrhy. Při pochůzkách honitbou se věnujeme lovu predátorů (lišky obecné, toulavých), myslivecký hospodář a myslivecká stráž také lovu toulavých koček a psů v souladu se zákonem o myslivosti.
V květnu vznikají často škody na zvěři při kosení pícnin. Z vlastní iniciativy vejděme do kontaktu se zemědělskými podniky a sami nabídněme pomoc při sečení. Použitím plašičů a procházením krytiny se psy se pokusme škody minimalizovat.
Myslivecký hospodář založí evidenci odstřelu zvěře pro novou sezonu, vede evidenci o vydaných povolenkách k lovu, plombách a lístcích o původu zvěře a podle dohody podává hlášení o plnění plánu lovu orgánu státní správy a držiteli honitby.
Autor: RNDr. Jiří Zbořil
Datum
Den
Svátek
Kalendárium
Příroda
Pragnostika
1. 5.
út
Svátek práce / Pamela / Jeremiáš
Přilétá křepelka
2. 5.
st
Zikmund / Atanas
Světový den ptačího zpěvu
3. 5.
čt
Alexej / Alexa
Den Slunce, Světový den svobody tisku
Přilétají rorýsové
4. 5.
Květoslav / Florián
Den hasičů, Den Star Wars
Hnízdí poštolka obecná
5. 5.
so
Klaudie / Klaudius
Květnové povstání českého lidu (1945), Mezinárodní den porodních asistentek, Mezinárodní den hygieny rukou, , Světový den nahých zahrádkářů (1. sobota v květnu)
6. 5.
ne
Radoslav / Radislav
Světový den astmatu, Mezinárodní den proti dietám
Hnízdí koroptev polní
7. 5.
po
Stanislav / Dalma
Hnízdí polák velký
8. 5.
út
Zlatan / Zlatomír
Den osvobození od fašismu (1945), Mezinárodní den Červeného kříže
9. 5.
st
Ctibor / Ctibora
Den Evropy, Květinový den (2. středa v květnu)
Hnízdí tetřev hlušec
10. 5.
čt
Blažena / Gordon
Kvete buk lesní
11. 5.
Svatava / Svatoslava
První lety chroustů
12. 5.
so
Pankrác / Vsevolod
Mezinárodní den ošetřovatelek, Světový den koktejlu
13. 5.
ne
Servác / Ofélie
Mezinárodní den Falun Dafa, Světový den koktejlů, Den matek (2. neděle v květnu)
Hnízdí tetřívek obecný
14. 5.
po
Bonifác / Dina
Hnízdí jeřábek lesní
15. 5.
út
Žofie / Sofie
Mezinárodní den rodiny, Světový den proti mozkové mrtvici, Mezinárodní den odpůrců vojenské služby
Přilétá ťuhýk obecný
16. 5.
st
Přemysl / Přemek
Evropský den Slunce
Začíná kvést smrk ztepilý
17. 5.
čt
Aneta / Paskal
Světový den telekomunikace, Mezinárodní den proti homofobii, Světový den hypertenze
18. 5.
Nataša / Timea
Mezinárodní den muzeí
Hnízdí jiřička obecná
19. 5.
so
Ivo / Celestýn
Přihlásit lovecké psy ke zkouškám
20. 5.
ne
Zbyšek / Zbyška
Mezinárodní den stepu, Den památky obětí nemoci AIDS (3. neděle v květnu)
Hnízdí lelek lesní
21. 5.
po
Monika / Mona
Světový den kulturní rozmanitosti, Mezinárodní den kachliček
Slunce vstupuje do znamení Blíženců v 04.15
22. 5.
út
Emil / Rita
Mezinárodní den biologické rozmanitosti
Kvete dub
23. 5.
st
Vladimír / Vladimíra
Světový den želv
Kvete akát
24. 5.
čt
Jana / Vanesa
Evropský den národních parků
Kvete jírovec maďal
25. 5.
Viola / Violeta
Den Afriky, Mezinárodní den pohřešovaných dětí, Ručníkový den, Mezinárodní den počítačů
26. 5.
so
Filip / Filipa
Kladení srnčat
27. 5.
ne
Valdemar / Vadim
Den koní (poslední neděle v květnu)
Hnízdí krahujec obecný
28. 5.
po
Vilém / Vilibald
Světový den her
29. 5.
út
Maxmilián / Maxim
Mezinárodní den mírových jednotek OSN, Mezinárodní den mléka (4. úterý v květnu)
Hnízdí bekasina otavní
30. 5.
st
Ferdinand / Ferdinanda
Den sousedů
31. 5.
čt
Kamila / Petronela
Den otvírání studánek, Světový den bez tabáku
Kvetou konvalinky
vychází v 5:04 a zapadá v 20:50 vychází v 13:47 a zapadá v 2:44 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...