Kalendárium

Září v honitbě

Září v honitbě
V měsíci září začíná nejen hlavní lovecká sezóna, ale začíná i období pravidelného přikrmování drobné i spárkaté zvěře. Potravní nabídka zvěře po skončení sklizně obilovin se na většině míst výrazně změnila. Nesmíme zapomenout, že měsíc září může být právě vzhledem k omezené potravní nabídce nazýván měsícem hladu. Vedle pevných krajinných prvků (remízků, remízů, políček atd.), jejichž tvorbu máme většinou zakotvenou v nájemních smlouvách, mysliveckých záměrech a ukládá nám to i zákon o myslivosti, bychom již od konce žní měli mít zakláskované bažantí zásypy, podle možností doplněné plevami nebo jiným žňovým odpadem, zrním, dužnatým krmivem, nezbytnou vodou a nutnými drobnými kamínky. Často opomíjené okolí zásypů musí bažanta zaměstnat, zabavit a zamezit mu roztoulání se po okolí po ukončení žní. Už od poloviny října začíná období honů na bažanta obecného, odměna za naše vynaložené úsilí. Zaječí zvěři můžeme v tomto období poskytnou dužnaté krmivo. Spárkatá zvěř využívá paši v podzimním období pro tvorbu a ukládání tukových zásob, ze kterých čerpá energii v době strádání v zimním období. Proto od září začínáme přikrmovat spárkatou zvěř jadrným (oves, ječmen) a dužnatým krmivem (řepa, mrkev, jablka atd.). Nezbytné je pravidelné doplňování slanisek. V září trháme vždy celý svazek jeřabin i s větévkou a listy, které sušíme v přítmí nejlépe na sítech nebo v přepravních bednách. Jeřabiny se řadí mezi nejkvalitnější letninu, na konci doby strádání při přechodu zvěře na zelenou paši svými tříslovinami zeslabují průjmy. Zároveň připravíme organizaci výkupu, sběru ve školách a uskladnění kaštanů a žaludů. U kaštanů je důležité, aby došlo k vylouhování alkaloidu saponinu, který je pro zvěř velmi nebezpečný. Ideální je skladování venku na propustné plachtě do výšky 25 cm. 
V září začíná hlavní lovecká sezóna a s ní přichází největší svátek – jelení říje. Do říje se snažíme zachovávat na tradičních říjištích klid. V současnosti bychom měli mít odlovené průběrné jeleny. V období říje se snažíme lovit trofejové jeleny na parožním vrcholu. Nedozrálé jeleny, chovatelsky nejcennější, v chovu ponecháváme. Odlov holé jelení zvěře se snažíme situovat do období po říji. S lovem srnčí zvěře holé nečekáme na vánoční období, ale začínáme ihned od začátku doby lovu. V tomto období zvěř ještě není tlupách
a lovíme ji za dobrých světelných podmínek, které nám zaručují spolehlivější obeznání. Máme na zřeteli pravidlo, že mládě je odznakem matky. Odlovením slabšího srnčete podpoříme vývoj zbylého srnčete. Zásadně první lovíme mládě, teprve potom matku. Vedoucí, nejzkušenější kusy se snažíme šetřit. 
I když stále opakujeme, jak je důležité plnit plán lovu holé zvěře, stavy zvěře stále rostou. Sami sebe dostáváme do propasti, ze které není návratu, kdy budou myslivci v odlovu zvěře vystřídáni profesionálními skupinami střelců. Proto zde apeluji na všechny čtenáře, aby se snažili ve svém okolí působit na splnění i překročení plánu hlavně holé zvěře. Pokračujeme v lovu černé zvěře. Pokud máme v honitbách již odrostlá, odstavená selata, přikročme k lovu bachyní. Počátkem září začínají hony na divoké kachny. Dokonalá organizace je vždy vizitkou organizátora, uživatele honitby. Začíná sezóna lovu drobné zvěře, proto je na místě důslednější poučení o bezpečnosti zacházení se zbraní, bezpečné střelbě na mysliveckou vzdálenost, dopředu si zajistíme zákonný počet loveckých psů s odpovídající kvalifikací. Majitelé vycvičených loveckých dravců mohou vedle vran a strak již od září lovit zajíce
a bažanty. Lovu Zdar! 
Autor: Ing. Václav VOMÁČKA
vychází v 6:44 a zapadá v 19:01 vychází v 22:47 a zapadá v 14:09 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...