Aktuality

Přehled nových zákonů v roce 2020

Bohumil Straka | Diskuzní fórum
Přehled nových zákonů v roce 2020
aneb Pole plné nášlapných min i bonusů
 
Už dlouho nepamatuji takové legislativní tornádo, jaké zažíváme letos. Přesněji řečeno, takové množství tak zásadních změn pro myslivost tu nebylo téměř dvacet let. To mohu odpovědně říci, protože legislativě související s myslivostí, zbraněmi a sokolnictvím se „dobrovolnicky“ věnuji od roku 2000, kdy vznikal současný zákon o myslivosti, kdy se horlivě implementovaly desítky směrnic EU, kdy se adaptovaly stovky nařízení do stovek českých zákonů, a „harmonizovalo“ se právo před vstupem do EU v roce 2004. Jenom kvůli obraně těchto svých koníčků jsem si před 15 lety dokonce udělal právnickou fakultu, abych zákonům a novelám lépe rozuměl, a aby mě byrokrati už nemohli opíjet rohlíkem. Přes veškerou snahu jsou bohužel převažujícím trendem ve společnosti, a tím i v legislativě, restrikce, regulace a další nesmyslná byrokracie. Avšak naštěstí se najdou i pozitivní případy ve prospěch myslivců.
 
Více či méně úspěšně bojujeme na vícero frontách, takže níže přináším čtenářům netradičně místo klasického článku informace ve formě stručného bodového seznamu, který v tomto případě bude pro čtenáře přehlednější.
 
Kalendář myslivecké legislativy v roce 2020,
aneb které miny nás minou a které neminou?

 
Dne 1. 1. 2020 nabyla účinnost vyhláška č. 323 „o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu“, kterou Ministerstvo zemědělství rozšířilo doby lovu několika druhů spárkaté zvěře se zdůvodněním, že to pomůže oblastem zasaženým kůrovcem.
I když se o této vyhlášce informovalo na stránkách Myslivosti mnohokráte, z vlastní zkušenosti vím, že spousta myslivců ještě neví, že od nového roku je to jinak. Dochází k prodloužení doby spárkaté zvěře, a u zvěře do dvou let věku, kromě kamzíků, se doba lovu rozšiřuje na celý rok.
Vyhláška tak logicky způsobuje velký rozruch a dělí mysliveckou komunitu na její příznivce a odpůrce. Pravdou je, že zřejmě žádný myslivec není před lovem schopen na 100% rozeznat, zda je kus dvouletý nebo už tříletý. A to jsem se za poslední půlrok ptal i velmi zkušených myslivců s celoživotními zkušenostmi. Je však třeba zdůraznit, že se vždy jedná jen o možnost, nikoliv povinnost využít celého rozsahu doby lovu.
 
Dne 6. 1. 2020 Vláda schválila docela rozumné znění sedmi novel zákonů týkajících našeho velkého tématu - tzv. invazních nepůvodních druhů, přesně právnicky řečeno „Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací právních předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů“.
Jedná se o poměrně velkou novelu zákonů o ochraně přírody, zákona o myslivosti, zákona proti týrání zvířat, dále pak lesního zákona, rybářského aj. Pracovali jsme na tom tvrdě přes tři roky, potili krev a patnáctkrát jsme jeli do Prahy na leckdy velmi ostrá a nepříjemná jednání s Ministerstvem životního prostředí.
Kvůli této novele jsme založili i veleúspěšnou platformu 750 tisíc organizovaných členů „Hospodáři v krajině“. Z nepřijatelného paragrafového znění novely před třemi lety (o které jsem nejedenkráte psal na stránkách Myslivosti) se pod naším tlakem zformovalas docela přijatelná novela, která myslivcům kromě jiného odbourá bariéry při lovu mývalů, psíků a jiných invazních či škodlivých druhů, a dokonce otevře brány pro dotace při likvidaci těchto druhů.
Za hlavní úspěch považuji, že původní drastické sankce a odpovědnost za výskyt nepůvodních druhů a zavedení tzv. národního „seznamu smrti“ 232 druhů (včetně např. muflona, kamzíka, duháka, amura, akátu, kaštanu, ořechu aj.) se nám podařilo eliminovat, a nic takového už ve Vládou schváleném znění nenajdeme.
 
Dne 6. 1. 2020 Vláda schválila souhlasné stanovisko na vydání „Zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky“.
Jedná se o tzv. výjimací zákon z paskvilní zbraňové směrnice EU. Je to docela rozumný poslanecký návrh. Mediálně se o tomto novém zákonu mluví hlavně jako o zákonu pro zamezení vzniku ideových a politických bojových skupin, ale pro nás má přínos v možnosti využití civilního systému držení zbraní pro rozvoj státem organizovaných či zastřešovaných systémů přípravy obyvatelstva. Zjednodušeně řečeno, kdo se bude podílet na přípravě k obraně státu například formou střeleb několikrát ročně (na náklady státu), tak mu v budoucnu mu bude otevřena cesta i ke zbraním, které směrnice EU zapovídá.
 
Dne 6. 1. 2020 Vláda schválila tzv. „Národní strategii řešení nelegálního zabíjení a otrav volně žijících živočichů v České republice 2020 - 2030“.
Tento dokument původně obsahoval pro nás nepřijatelnou kapitolu o zákazu olověného střeliva. Po společném tlaku od ČMMJ, Ligy LIBE a rybářských svazů byla tato kapitola o postupném zákazu úspěšně vypuštěna. Čili na domácí půdě jsme zákaz olova zažehnali, abychom se mohli soustředit na nebezpečí zákazů ze strany EU.
 
Dne 30. 1. 2020 druhé čtení v Senátu - klíčové hlasování o „Ústavním právu na zbraň.
Pod tento legislativní návrh se podepsal rekordní počet 35 senátorů z celkových 81, avšak přesto bude hlasování (po redakční uzávěrce časopisu) velmi těsné. Jako petenti v rámci naší stotisícové petice prosazujeme vložení důležité věty do tzv. Listiny základních práv a svobod: „Právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon.“, která má jak symbolický, tak praktický význam.
Dosud jsme sice vyhráli hlasování v bezpečnostním a ústavně-právním senátním výboru poměrem 6:2, ale prohráli jsme 5:7 hlasování v senátní ústavní komisi, kde je předsedou „zbraňobijec“ Jiří Dienstbier. Hlasování proběhnou ve stejný den vlastně dvě. Jedno o naší veleúspěšné „Petici proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU“, kterou podepsalo již přes 100 000 lidí včetně všech nejvyšších ústavních činitelů a mnoha desítek tisíc myslivců, a druhé důležitější je vlastní hlasování o ústavním právu.
 
Leden 2020 připomínkové řízení k novele zákona o myslivosti.
Tato novela byla vypracována Ministerstvem zemědělství koncem roku 2019, a měla by napravit nechvalně proslulý myslivecký přílepek k lesnímu zákonu, který v září 2019 za zády myslivců protlačili ekoextrémisté hnutí Duha financovaní ze zahraničních fondů.
V myslivecké komunitě probíhají nad navrhovaným zněním emotivní diskuze. Můj osobní názor je takový, že novela není, a ani v takové rychlosti nemůže být, žádný zázrak, ale je lepší než „duhácký paskvil“, který má nabýt účinnost již za dva roky.
A s tím je právě spojen další problém, protože se jedná o to, zda se ve Sněmovně, kde leží dalších 170 neprojednaných zákonů, dostane zavčas na řadu, neboť již za rok a půl končí funkční období Sněmovny a všechny neprojednané zákony „padají pod stůl“. Tedy základní otázkou vůbec je, zda se podaří této novela „předběhnout“ účinnost „duháckého paskvilu“. Poměry ve Sněmovně jsou totiž těžko předvídatelné.
 
Konec ledna 2020 první čtení novelizace zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních a střelivu.
Jedná se o, tzv. „mininovelu“, která je reakcí na evropskou směrnici o zbraních a rozhodnutí Evropského soudního dvora. Tato mininovela řeší některé otázky spojené s rekategorizací zbraní aj. Na přípravě novely jsme tři roky intenzivně spolupracovali a připomínkovali v rámci pracovní skupiny Ministerstva vnitra. V rámci možností novela šetří práva držitelů zbraní, jak jen to jde. V přípravě jsou však již úplně nové zbraňové zákony.
 
Dne 4. 2. 2020 klíčové jednání výboru REACH v Bruselu o zákazu olověného střeliva na mokřadech.
REACH je 15 let staré nařízení EU obsahující přes 500 stran příloh o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek. Evropská komise koncem loňského roku po dlouhých letech zapírání stanovila, že rok 2020 by měl být rokem zákazu olova na mokřadech.
Před rokem jsme zorganizovali úspěšnou a účinnou výzvu 1 000 000 občanů proti zákazu olova a celá léta pádnými argumenty bráníme zákazu olova. Naposledy se několik států včetně V4 postavilo proti zákazu v listopadu 2019, takže Evropská komise musela zákaz na mokřadech přepracovat. A víte jak?
S plnou arogancí kosmeticky snížili ochranné pásmo kolem mokřadů z původního navrženého nesmyslu 400 metrů na menší nesmysl 300 metrů, a milostivě prodloužili přechodnou dobu z 18 na 24 měsíců. Přitom mokřad podle úředníků je každá strouha, každý potůček, každá větší louže!
Zatímco zákaz střílení olověným brokovým střelivem od roku 2014 u nás dávno platí na 14 opravdu cenných lokalitách mokřadů, tak nyní by to podle výpočtů v grafickém informačním systému mělo činit přes 25 % rozlohy České republiky.
A co víc, nejedná se pouhý o zákaz nošení olověného brokového střeliva, ale rovnou o zákaz držení. Zjednodušeně to znamená, že pokud bydlíte 300 metrů od strouhy, a máte v trezoru olověné broky, tak to bude protiprávní. Ale i když nebydlíte u kaluže, tak nemáte vyhráno. Půjdete si koupit střelivo do prodejny a pojedete přes mostek přes potůček? Už to děláte ilegálně. Aneb geniální nápad pokryteckých úředníků EU, jak prakticky zavést plošný zákaz již letos pod rouškou ochranu mokřadů.
 
Dne 10. 2. 2020 jednání Evropské chemické agentury ECHA v Helsinkách o plošném zákazu veškerého olověného střeliva i v suchozemském prostředí.
Evropská komise koncem loňského roku po nestoudném popírání a lhaní „že nic kromě zákazu na mokřadech se nechystá“ stanovila, že rok 2022 by měl být rokem úplného plošného zákazu olověného střeliva a rybářských olůvek všude i mimo mokřady, a to i střeliva kulového, malorážkového a vzduchovkového. Normálně se průměrný byrokrat „nepřetrhne“, ale když pozoruji u olova tu horečnou aktivitu a tah na branku, tak si myslím, že to mají zřejmě zadáno „jako politický úkol“.
 
Jaro 2020 Sněmovna pravděpodobně projedná a schválí novely zákonů o myslivosti, o ochraně přírody, zákona proti týrání zvířat adaptující nařízení EU v oblasti invazních nepůvodních druhů (viz. schválený vládní návrh výše). Vše budeme pečlivě průběžně sledovat. Pokud někdo v průběhu legislativního procesu neudělá nějaký podraz, tak se předpokládá celkem hladký průběh schválení, protože s posledním zněním jsou celkem spokojeni hospodáři v krajině, ministerstva i řada zákonodárců. Daleko větší debata na jaře ve Sněmovně zřejmě bude okolo implementačních novel zbraňové směrnice.
 
Léto 2020 schvalování novely zákona o myslivosti ve Sněmovně napravujícího paskvilní duhácký přílepek.
 
Podzim 2020 schvalování ústavního práva ve Sněmovně.
 
Podzim 2020 Evropská komise bude vyhodnocovat a aktualizovat paskvilní zbraňovou směrnici EU.
Toto je stanoveno přímo směrnicí, že se má třech letech od schválení v roce 2017 vyhodnotit. Řada zemí už směrnici implementovala, např. v Německu jsou střelci zděšení, protože tam v prosinci 2019 schválili ještě mnohem přísnější znění, než stanovuje směrnice.
Jak jsem již psal v minulém čísle Myslivosti, 3.12.2019 Evropský soudní dvůr v Lucemburku definitivně zamítnul v plném rozsahu historicky první žalobu ČR versus EU na neplatnost „odzbrojovací směrnice“ a odsoudil nás k implementaci této směrnice. Tento rok, a po té každých pět let, se směrnice předpokládá tzv. „analýza stavu“ a mají následovat vždy „další opatření“. Tedy další vlny zákazů v této oblasti, kterými se úředníci vůbec dle výroků Evropské komise netají.
 
Závěrem chci zdůraznit, že jsme opravdu pod obrovským legislativním tlakem. Proto si my myslivci již nemůžeme dovolit další legislativní prohry jako v případě tzv. mysliveckého přílepku k lesnímu zákonu. Všechny výše uvedené aktivity nás stály nesmírné mnohaleté úsilí, tahanice, leckdy i osobní ostouzení, proto chci co nejvíce poděkovat všem těm, kteří v našem společném úsilí pomáhali!
 
Dr. Ing. Bohumil STRAKA
člen ČMMJ a Liga LIBE
 

Diskuzní fórum

nové vlákno | přihlásit se do fóra
Vlákno Vytvořil Příspěvky Zobrazení Poslední příspěvek
naghmasaleempak@gmail.com naghmasaleempak@gmail.com
1 11 naghmasaleempak@gmail.com
(16.2.2020 10:18:51 )
FAKE and Real IDS WITH FAST SHIPPING – Fake ID’s Over state drivers license cards and State ID.stamps, Visa, school Diplomas and other products for a number of countries like:USA, Australia, Belgium,Brazil, Canada, Italy,Finland, France,www.easydocumentsonline.com WhatsApp…+1(818)691-5919 Skype………..chrisandersondoc Email…………chrisandersondoc@gmail.com https://easydocumentsonline.com/easydocu/ https://easydocumentsonline.com/passport-service ben dan
1 16 ben dan
(11.2.2020 17:30:37 )
FAKE and Real IDS WITH FAST SHIPPING – Fake ID’s Over state drivers license cards and State ID.stamps, Visa, school Diplomas and other products for a number of countries like:USA, Australia, Belgium,Brazil, Canada, Italy,Finland, France,www.easydocumentsonline.com WhatsApp…+1(818)691-5919 Skype………..chrisandersondoc Email…………chrisandersondoc@gmail.com https://easydocumentsonline.com/easydocu/ https://easydocumentsonline.com/passport-service ben dan
1 15 ben dan
(11.2.2020 17:26:06 )
FAKE and Real IDS WITH FAST SHIPPING – Fake ID’s Over state drivers license cards and State ID.stamps, Visa, school Diplomas and other products for a number of countries like:USA, Australia, Belgium,Brazil, Canada, Italy,Finland, France,www.easydocumentsonline.com WhatsApp…+1(818)691-5919 Skype………..chrisandersondoc Email…………chrisandersondoc@gmail.com https://easydocumentsonline.com/easydocu/ https://easydocumentsonline.com/passport-service ben dan
1 14 ben dan
(11.2.2020 17:25:50 )
FAKE and Real IDS WITH FAST SHIPPING – Fake ID’s Over state drivers license cards and State ID.stamps, Visa, school Diplomas and other products for a number of countries like:USA, Australia, Belgium,Brazil, Canada, Italy,Finland, France,www.easydocumentsonline.com WhatsApp…+1(818)691-5919 Skype………..chrisandersondoc Email…………chrisandersondoc@gmail.com https://easydocumentsonline.com/easydocu/ https://easydocumentsonline.com/passport-service ben dan
1 13 ben dan
(11.2.2020 17:25:36 )
FAKE and Real IDS WITH FAST SHIPPING – Fake ID’s Over state drivers license cards and State ID.stamps, Visa, school Diplomas and other products for a number of countries like:USA, Australia, Belgium,Brazil, Canada, Italy,Finland, France,www.easydocumentsonline.com WhatsApp…+1(818)691-5919 Skype………..chrisandersondoc Email…………chrisandersondoc@gmail.com https://easydocumentsonline.com/easydocu/ https://easydocumentsonline.com/passport-service ben dan
1 13 ben dan
(11.2.2020 17:25:23 )
FAKE and Real IDS WITH FAST SHIPPING - Fake ID's Over state drivers license cards and State ID.stamps, Visa, school Diplomas and other products for a number of countries like: USA, Australia, Belgium, Brazil, Canada, Italy, Finland, France , www.easydocumentsonline.com WhatsApp ... + 1 (818) 691-5919 Skype ........... .. chrisandersondoc Email................. chrisandersondoc@gmail.com https://easydocumentsonline.com/easydocu/ https://easyd ben dan
1 14 ben dan
(11.2.2020 17:23:00 )

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

vychází v 6:59 a zapadá v 17:29 vychází v 6:54 a zapadá v 16:06 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...