Česká myslivecká bibliografie

Česká myslivecká bibliografie
V dubnu 2010 vydalo Druckvo, spol. s r.o., v Praze unikátní, skutečně jedinečnou odbornou knížku Česká myslivecká bibliografie z tvůrčí dílny docenta MUDr. Jaromíra Kovaříka, CSc, plodného mysliveckého publicisty a historika. Publikace vyšla v edici „Myslivost do kapsy” a má 128 stránek, 60 kreseb a ilustrací Miroslava Miči. Identifikační číslo knihy je ISBN 978-80-904417-5-0.
Publikace je zcela jedinečná ve světovém mysliveckém písemnictví, protože jde nejen o ucelený první český soupis knižní literatury myslivecké odborné i beletristické dovedený do 31.12. 2009, ale i o průkopnickou práci v měřítku mezinárodním. Erudovaný a poučený autor shromáždil důležitá potřebná data k promyšleně sestavenému soupisu české knižní produkce včetně překladů do češtiny. Bibliograficky cituje v tematicky uspořádaných oddílech abecedně seřazené myslivecké knihy od počátku 19. století, kdy vyšla v němčině kniha Jana Dominika Kašpara v roce 1828 ve Vídni a její český překlad Lesní auředník neb polesný a revírník vytiskl František Gastl v roce 1843 v Brně. Jde o vůbec první knihu v českém jazyce , která pojednávala také o myslivosti z hlediska právního. V předmluvě vždy autor k jednotlivým oddílům autor uvádí do problematiky předkládaného soupisu myslivecké literatury se základní bibliografickou citaci, to znamená v abecedním uspořádání podle příjmení jednotlivých autorů uvádí název knihy, místo a rok vydání. Chybí tedy nakladatel a počet stránek a event. obrázků. I tak je to soupis postačujících bibliografických informací.
Každý, kdo chce nalézt rychle základní poznatky o vydané české myslivecké knižní literatuře od roku 1843 do roku 2009, musí sáhnout po této Kovaříkově bibliografii, což je soupis knižní literatury. Tisícové jednotlivé články zde Kovaříkova bibliografie neregistruje. Zato první Chadtův soupis nazvaný České lovecké písemnictví z roku 1910 některé články zaznamenával. Od té doby mnohonásobně narostla časopisecká produkce v mysliveckých a lesnických časopisech Háj,Česká myslivost, Lesnická práce, Československý les, Stráž myslivosti, Myslivost i Svět myslivosti ad.
Kovaříkova hodnotná a přínosná Česká myslivecká bibliografie (2010) obsahuje v jednotlivých kapitolách Slovo vydavatele, předmluvy autora ke knize J.D. Kašpara Lesní auředník aneb polesný a revírník”, jež v češtině přetiskuje text nejstarší české knihy o myslivosti. Následuje oddíl Odborné myslivecké knihy (19. a 20. století) tematicky uspořádaný do kapitol: Souborná díla-učebnice, Jednotlivé druhy zvěře, Chov zvěře, péče o zvěř, choroby, Zařízení v honitbě, Způsoby lovu, Lovecká kynologie, Lovecké zbraně, Zužitkování zvěře, Trofeje, Právní přepisy, směrnice, Dějiny myslivosti, Lovecká hudba, Slovníky, Díla obrazová a doplňující kapitola Odborné myslivecké knihy (od roku 2001-2009). Pak pokračuje oddíl Příležitostné publikace (Metodiky, Sborníky, Průvodce expozicemi, Katalogy výstav, Zkušební řády a Jiné), Kalendáře a   cenný oddíl Myslivecká beletrie (19. století, 20. století 1901 až 1950 a 1951 až 2000 a od roku 2001-2009). Časopisy, dodatek, doplňky.
Docent Jaromír Kovařík předkládá kvalitní soupis českých mysliveckých odborných i beletristických knih včetně překladů a časopisů Jde o dílo unikátní, původní, přínosné a hodnotné obohacující českou mysliveckou literaturu s významem mezinárodním.
vychází v 7:44 a zapadá v 16:40 vychází v 21:06 a zapadá v 9:50 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...