O patronech myslivosti a jiných světcích

Začátkem ledna 2011 vydalo vydavatelství Druckovo, spol. s r. o, v Praze v prvním vydání hodnotnou a objevnou knížku docenta MUDr. Jaromíra Kovaříka, CSc., O PATRONECH MYSLIVOSTI A JINÝCH SVĚTCÍCH s 56 zdařilými černobílými ilustracemi Miroslava Míči.
Unikátní knížka vyšla ve známé edici Myslivost do kapsy, v níž již v minulosti vyšly přínosné knížky Kovaříkovy Zvěř, lov a myslivost v české lidové slovesné kultuře, Myslivecké ceremoniály, Myslivecký Slavín (2 vydání), Zvěř, lov a myslivost v zrcadle pověr a Česká myslivecká bibliografie, o nichž jsme v časopise Myslivost už psali. Poslední Kovaříkova knížka O patronech myslivosti a jiných světcích má bibliografické identifikační číslo ISBN 978-80-904-4173-6, 136 stánek a 56 černobílých Míčových ilustrací, 14 kapitol včetně cenného seznamu použité literatury a pramenů, což je u tohoto autora novum.
    Erudovaný autor docent MUDr. Jaromír Kovařík, CSc., je náš současný nejvýznamnější a nejproduktivnější myslivecký historik, etnograf a odborný spisovatel, který stále překvapuje nezměrnou činorodostí a vitalitou. Je velké štěstí pro českou myslivost, že má takového erudovaného a poučeného spisovatele, který dosud vytvořil úctyhodné dílo na poli české myslivecké kultury. Obdivuhodný je široký tematický záběr a hloubka zpracování tohoto autora literatury faktu. Docent J. Kovařík nám nyní předkládá původní, analytickosyntetickou monografii především o křesťanských patronech, ochráncích myslivosti i zvěře i o dalších spřízněných křesťanských světcích. Toto téma v takovéto hloubce i šíři nebylo dosud v české odborné myslivecké literatuře souhrnně ztvárněno. Autor komplexně vytěžil i bibli, nejvýznamnější světovou knihu knih, i důležitou religiózní literaturu hagiografickou o křesťanských světových i českých patronech myslivosti a jiných světcích. Pojednává o jejich životě ve vztahu k myslivosti a zvěři. V úvodních partiích knihy se zaměřuje na výklad vzniku kultu (zbožňování) od starověkého eposu o Gilgamešovi, přes antiku až po bibli, křesťanskou tradici a barokní kulturu. Autor jde na počátek pravěku, v němž lovci považovali úspěchy či neúspěchy při lovu za působení nadpřirozených sil – přírodních bohů, kterým obětovali dary pro zdar lovu. A tak se od pravěku přes starověk vyvinul kult bohů lovu i zvěře. Nový pohled přineslo křesťanství, víra v Ježíše Krista s plejádou svatých, mimo jiné i patronů-ochránců lovců, myslivců i zvěře, jako byli svatý Hubert, sv. Eustach, sv. Jiljí, sv. Prokop, sv. Ivan, blahoslavený Hroznata ad.
   Obsah této zdařilé, hodnotné a přínosné knížky naznačují už názvy 14 kapitol: Sporckova modlitba; o bozích lovu; zvěř, lov a bible, světci s mysliveckými atributy, tzn. charakteristickými předměty u zobrazovaných světců. Hubert jako historická osobnost a svatohubertská legenda; legenda o svatém Eustachovi; Čtrnáct svatých pomocníků; svatý Jiljí, Athéňan a Jihofrancouz; český zemský patron svatý Prokop; legenda ivanská; o jiných světcích - cizincích (sv. German z Auxere, sv. Bavo, sv. Venantius); blahoslavený Hroznata; vyznění; soupis použitých pramenů a literatury. Mnohé kapitoly jsou doplněny ikonografickým soupisem uměleckohistorických památek, kostelů, kaplí, sousoší a soch i obrazů na území jednotlivých krajů České republiky. Podobně podrobně autor mapuje citáty z bible včetně četných aluzí, narážek a odkazů na lov i zvěř v knihách Starého zákona. Autor prezentuje hluboké sondy do textu bible a vytěžuje hagiografickou literaturu o sledovaných světcích.
   Závěrem lze konstatovat, že poslední Kovaříkova publikace O patronech myslivosti a jiných světcích (2011) je tradičně ztvárněna na vysoké profesionální úrovni a zaplňuje citelnou mezeru v české odborné myslivecké literatuře. Knihu lze doporučit k zakoupení, studiu i četbě. Je psána krásnou češtinou a čte se jedna báseň.
PhDr. Jiří Uhlíř
vychází v 7:44 a zapadá v 16:40 vychází v 21:06 a zapadá v 9:50 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...