Srnčí zvěř v našich honitbách

Srnčí zvěř v našich honitbách
J. Drmota, Z. Kolář, J. Zbořil, Formát 145x210 mm, 249 stran, lepená vazba, Kat.č.1/465, cena 289 Kč - vydala Grada v roce 2007

Další monografie o srnčí zvěři.

Na knižní trh se dostává nová příručka o srnčí zvěři jejíž obsah a pojetí jsou dobře použitelné v naší myslivecké praxi. Autoři se v ní zbytečně nezdržují přílišným teoretizováním a neopakují údaje známé i číselně dokládané v dosud vydaných monografiích zpracovaných především Nečasem a Vachem, ale i dalšími našimi i zahraničními mysliveckými odborníky. Přesto z jejich prací vycházejí, odkazují na ně a připojují k nim vlastní zkušenosti ze zoologie, ekologie, etologie, chovu i lovu srnčí zvěře. Vždy s cílem dalšího zkvalitňování myslivecké péče o tuto naši nejznámější a nejhojnější parohatou zvěř, o níž toho sice je v myslivecké praxi mnoho známo, ale ne vždy uplatňováno tak, abychom mohli být s výsledky našeho snažení zcela spokojeni.
Autorský kolektiv je v myslivecké praxi již známý, zejména také díky MVDr. Z. Kolářovi, který sám již dříve vydal sice útlou, o to však obsažnější monografii o chovu srnčí zvěře a také tuto publikaci obohatil o své kresby s vynikající vypovídací hodnotou. Ostatně v té souvislosti je třeba také vysoko vyzvednout spoustu fotografií srnčí zvěře zejména od M. Kratochvíla (také ale od J. Vebera a samozřejmě i od dalšího autora publikace J. Drmoty, jehož seriál poznatků o srnčí zvěři dobře znají i čtenáři Myslivosti). Právě fotografie a ilustrace lze považovat za význačný přínos knihy pro mysliveckou praxi, který je navíc doplňován odborným komentářem. Ten podtrhuje moderní poznatky z chovu srnčí zvěře a je nejen teoretickým, ale zejména praktickým přínosem pro každého našeho myslivce - chovatele srnčí zvěře.
V té souvislosti je nepochybným přínosem pro celou publikaci úvodní kapitola dalšího z autorů J. Zbořila, stručně a přitom výstižně popisující biologické základy, z nichž vycházejí obecné zákonitosti dále popisovaných chovatelských i loveckých praktik. Týž autor spolu s J. Drmotou zpracovali také obsažnou kapitolu o chovu srnčí zvěře a o myslivecké péči, kterou jí věnujeme anebo bychom jí věnovat měli. Obsáhlá a obrazově dobře doložená je také Drmotova kapitola o problematice parožení srnčí zvěře včetně popisů různých trofejových abnormalit, jichž je právě u srnčí zvěře nejvíce a které nemusí být vždy chovatelsky nepřijatelné, i když z loveckého hlediska jsou nepopiratelně zajímavé. Kolářova kapitola o chovatelských přehlídkách a o výstavách vychází z jeho dlouholetých praktických zkušeností a obohacuje knihu zejména o otázky průběrného odstřelu srnčí zvěře.
V knize jsou objektivně hodnoceny i škody působené srnčí zvěří na jejím životním prostředí, ale současně i škody působené na této zvěři včetně z hlediska myslivecké praxe stručně pojatých popisů chorob. Obsáhlá je i Drmotova kapitola o posuzování stáří živé i ulovené srnčí zvěře. Týž autor se uceleně zabývá i způsoby lovu srnčí zvěře včetně mysliveckých zvyků a tradic a následného ošetřování zvěřiny a úpravy trofejí.
Obecně lze říci, že tato kniha by neměla chybět v knihovničkách našich mysliveckých praktiků (já už ji mám) zabývajících se zkvalitňováním chovů srnčí zvěře v našich honitbách, v nichž vlastně snad v žádné srnčí zvěř k naší radosti nechybí.

Prof. Ing. Josef Hromas, CSc
vychází v 7:44 a zapadá v 16:40 vychází v 21:06 a zapadá v 9:50 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...