Dotazník Zachraňme srnčata

 
1. Za jak velký problém považujete ztráty srnčat při senoseči ve vaší honitbě?:
2.
3.
4.
5.
5.1
5.2
6. Hlásí zemědělci termíny senoseče nejméně jeden až dva dny předem?:
7. Používají zemědělci na žacích strojích povinné plašiče?:

8. V případě že používají, jaké jsou to typy?:
9. Probíhá senoseč a sklizeň pícnin ve vaší honitbě v nočních hodinách?:

10. Ztrátám na srnčatech a jiné zvěři při senoseči se ve vaší honitbě dá zabránit:
11. Při procházení a ochraně luk před senosečí používáte metodu:
12. Vyhánění zvěře:13.
14.
15.
16. Typ honitby:


17. Nadmořská výška honitby:


18. Kategorie honitby:19.

Nepovinné údaje

20.
21.
22.
23. *

* Osobní údaje jsou zpracovávány způsobem zaručujícím soulad se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Při zpracovávání osobních údajů dbáme na dodržování norem zabezpečení a důvěrnosti.

vychází v 5:02 a zapadá v 20:52 vychází v 1:38 a zapadá v 10:52 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...