malý Adept myslivosti
 
pozadi
Domů > Finále prvního ročníku mAm se blíží

Finále prvního ročníku mAm se blíží

Sejdeme se na Ohradě?
 
Je to skoro neuvěřitelné, ale už uběhl skoro celý školní rok, kdy jsme rozeběhli nový projekt pro dětské kolektivy pod názvem malý Adept myslivosti.
Pro ty, kteří by snad ještě nevěděli, v každé Myslivosti i v příloze Malá Myslivost vycházejí metodiky, úkoly a náměty, co a jak s dětmi dělat v rámci tříletého projektu. Vše je ke stažení a stále doplňováno na webových stránkách www.myslivost.cz/mam Jsou zde uvedena i podrobnější pravidla a doporučení.
 
Je pro nás obrovskou satisfakcí, že se v prvním roce přihlásilo do konce dubna 2019 171 kolektivů čítajících 2828 dětí! Dovolím si proto poděkovat všem vedoucím, rodičům a prarodičům, učitelkám mateřských i základních škol a všem těm, kteří se ozvali, jste prostě úžasní! Všem, kteří se přihlásili, jsme průběžně posílali „bronzové“ zápisníky a účastnický odznak pro každé dítě a pro vedoucího na každé dítě 14 kontrolních „bronzových“ nálepek pro plnění úkolů.
 
Stále se mohou hlásit nové kroužky, stačí poslat jen elektronicky e-mailem na mam@myslivost.cz jednoduché hlášení obsahující jméno, adresu, kontaktní telefon a e-mail vedoucího plus počet dětí, obratem na adresu vedoucího zašleme zpět odpovídající počet „bronzových“ zápisníků, účastnický odznak pro každé dítě a  odpovídající počet „bronzových“ nálepek pro evidenci splnění stanovených úkolů. Nadále platí základní pravidlo minima 5 přihlášených dětí v jednom kolektivu.
 V Malé Myslivosti a „velké“  Myslivosti postupně vycházejí úkoly, které by měli malí adepti v průběhu školního roku plnit.
 
Celý projekt je od prvopočátku založen na dobrovolnosti a angažovanosti vedoucích, kteří mohou s dětmi postupně v období tří let, ale klidně i déle, plnit úkoly a vyplňovat zaslané zápisníky. Jelikož je vše dobrovolné a pravidla jsou velmi volná, začít s dětmi pracovat a plnit úkoly lze v podstatě kdykoliv, většina kolektivů se ale asi snaží logicky držet období školního roku.
 
Jak získat zápisníky na další rok?
 
Vedoucí nyní s nadcházejícím koncem školního roku a v období prázdnin budou zasílat do redakce vyplněné bronzové zápisníky. V redakci zápisníky zkontrolujeme, na zápisníky nalepíme kontrolní nálepku a zpětně zašleme jak zkontrolované bronzové zápisníky, tak i odpovídající počet bronzových odznaků pro každé dítě. K tomu přiložíme také odpovídající počet stříbrných zápisníků a pro vedoucího sady stříbrných samolepek pro potvrzování splnění úkolů ve druhé „stříbrném“ roku projektu.
Zápisníky ke kontrole můžete zasílat v podstatě kdykoliv, prosíme jen o výrazné uvedení adresy, kam a na koho (vedoucího) zpět poslat. Není stanoven žádný konečný termín, jen prosíme, aby jste všichni zasílali zápisníky ke kontrole hromadně za všechny děti v kolektivu.
A také je asi logické, že ne všechny děti splnily „bronzové“ úkoly, že se tedy zatím nevrátí všechny zápisníky ke kontrole. Nevyplněné zápisníky lze používat i nadále v dalším roce a lze je přidat ke kontrole třeba až za rok.
Nadále platí, že se mohou hlásit a přibírat další noví zájemci, nové děti, pro nové kolektivy a zájemce platí jen základní podmínka minimálně 5 dětí ve skupině.
To znamená, že vedoucí bude v dalším roce třeba pokračovat s dvaceti dětmi s plněním úkolů „stříbrného“ roku, ale s novým školním rokem mu přibude třeba dalších nových 10 dětí, se kterými zároveň bude plnit „bronzový“ rok. Stačí nám nahlásit počet nových dětí, zažádat si o základní materiály a my obratem zašleme.
 
Zápisníky si můžete vyměnit i osobně
 
Nabízíme následující možnost pro ty, kteří by nechtěli zasílat zápisníky poštou. Osobně bude možné nechat zkontrolovat zápisníky a vyzvednout si nové „stříbrné“ sady při Dětském mysliveckém dnu na Ohradě v neděli 23.5.2019.
Na nádvoří bude připraven stánek s našimi spolupracovnicemi, kterým budete moci odevzdat vyplněné zápisníky, ony vám během dne zkontrolují a připraví nové sady.
 
Dětský myslivecký den na Ohradě
neděle 23.6.2019, 10 až 16 hod

Volný vstup
 
Celodenní program a zábava nejen pro malé návštěvníky
s jezevcem Béďou a zajícem Jankem
v rámci ročního finále projektu malý Adept myslivosti

 
Soutěž tří až pětičlenných družstev kroužků mAm
 
Poznávací stezka pro všechny volně příchozí děti
 
Minimálně 15 soutěžních stanovišť
 
ukázky a stánky sokolníků, vábičů, kynologů, trubačů, fotografů, lukostřelců a dalších mysliveckých dovedností
stánky lesní a myslivecké pedagogiky, dámských mysliveckých klubů
dětská střelnice, divadélko, zpívání mysliveckých písniček s dětským pěveckým sborem, výroba ptačích budek, ukázky práce mladých kynologů a sokolníků, ukázky koní, jízda v kočárech, představení mysliveckých kroužků, nabídka mysliveckých potřeb, občerstvení a zvěřinové speciality

 
 
Jak se bude soutěžit:
 
Budeme moc rádi, pokud se na Ohradě zúčastníte se svými malými kamarády a sestavíte nejméně jedno 3-5členné družstvo reprezentující váš kroužek. Klidně ale můžete sestavit za jeden kroužek více družstev.
Na nádvoří a v okolí zámku Ohrada budou připravena jednotlivá stanoviště s plněním zábavných úkolů, kde vždy družstvo do připraveného soutěžního listu za splnění úkolů získá razítko či podpis. Po obejití všech stanovišť družstvo list odevzdá a jako odměnu získá odznak akce a upomínkové předměty věnované ČMMJ a redakcí časopisu Myslivost.
Nejedná se tedy o plnění nějakých složitých úkolů na body a nějaké sčítání a stanovování pořadí, ale spíše o zábavnou hru s poznáním rozličných informací a úkolů.
 
Máte co předvést jako kroužek a chcete vystoupit na podiu?
 
Na podiu na nádvoří bude po celý den probíhat program představující jednotlivé myslivecké odbornosti. Máme ale zájem i představit jednotlivé kroužky. Máte-li nějaké zajímavé vystoupení (zazpívání písničky, přednesení básničky, malé trubače, ukázku nějaké zajímavé společné kroužkové hry, nějaké vtipné a inspirativní výrobky, které si sami vyrábíte, kvízy, případně nějaké další záležitosti, které si myslíte, že by bylo vhodné představit i ostatním jako inspiraci), chcete-li se prostě jako kroužek představit a pobavit ostatní, prosím napište.
Pošlete na mail mam@myslivost.cz stručný popis toho, co byste jako kroužek předvedli a ukázali, jaké podmínky a požadavky byste měli, a my se vám budeme snažit vyhovět, v rámci programu představit na podiu i váš kroužek.
Naším společným zájmem je ukázat pestrost práce s dětmi a inspirovat se navzájem. A protože se dobrovolnosti meze nekladou, budete-li si chtít postavit na louce a v aleji před zámkem svůj vlastní „kroužkový“ stánek, sdělte nám takový požadavek také, určitě se místo najde.
 
Podpoříte akci účastí i vašeho kroužku?
 
Protože na Ohradě pořádáme takovou akci poprvé a je třeba alespoň rámcově připravit vše tak, aby se vyskytlo co nejméně komplikací, prosíme, zda byste byli tak hodní a napsali nám do redakce na mail mam@myslivost.cz zda uvažujete o účasti, kolik předpokládáte že přijede za vašeho kroužku dětí a dospělých a kolik za kroužek sestavíte 3-5členných družstev.   
 
Chcete si vyměnit informace a zkušenosti i jako vedoucí kroužků?
 
Uvažujeme také o možnosti, že bychom v tzv. Modrém pokoji v přízemí zámku Ohrada zřídili něco jako permanentní celodenní workshop pro vedoucí, kam byste mohli přijít, přinést na ukázku materiály a pomůcky, se kterými pracujete. Vedoucí by se mohli navzájem poznat, prodiskutovat, říci své připomínky a náměty co a jak v práci s mládeží zlepšit a zdokonalit, jaké pomůcky a náměty byste potřebovali.
Prosím, měli-li byste zájem o takový workshop, napište nám také na mail mam@myslivost.cz a my bychom podle množství zájmu stanovili třeba určité hodiny k setkání a diskuzi, zajistili bychom přítomnost některého z pracovníků vedení ČMMJ a redakce.
 
 
S pozdravem všem, kteří věnujete čas a úsilí záslužné práci s dětmi

 
Jiří KASINA
šéfredaktor časopisu Myslivost